Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelésről - Hármashatárhegy

Tartalomfelelős: Láng István, főigazgató

2021. február 11., csütörtök 13:03

Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelésről

Adatkezelő:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Képviseli: Láng István főigazgató (, 06-1/225-4400/10-020)

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Honlap:

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Koncz Anita Edit, , 06-1/225-4400/10-015

Adatfeldolgozó: B-Angel Kft. (2081 Piliscsaba, Fő út 104.; 06-26/575-132). A kezelt személyes adatok köre: felvétel (képmás). Az adatkezelés célja: Objektum-, személy- és vagyonvédelem. objektumvédelmi céllal (a nagy értékű informatikai és egyéb berendezések vagyonvédelmének, valamint a személyek védelmének biztosítása érdekében, az épületbe bejutás és az épületekben történő mozgás rögzített megfigyelése valósul meg a megfigyelés). Az adatkezelés jogalapja: közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja). Az adatkezelés időtartama:

Üzemeltetési Osztály: 3 nap.

A felvételek tárolásának helye: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság székhelye (belső winchester). Egyes kamerák elhelyezkedése, a megfigyelés alatt álló területek: jellemzően nagy látókörű kamerák alkalmazásával, azok célzott, stratégiailag fontos helyekre történő elhelyezése történik. Az Üzemeltetési Osztály kamerája: A Hármashatárhegy ingatlant határoló kerítés vonalában, illetve az épületben, a telekhatár környezete, illetve az antennatartó torony, valamint az épület belső területe. Adatbiztonsági intézkedések: jelszóval védett belépés (a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló számítógépek illetéktelen hozzáférés ellen védve vannak, riasztóval védett terület). A személyes adatok megismerésére jogosultak köre: Az OVF főigazgatója, Informatikai Főosztály vezetője, Informatikai Üzemeltetési Osztály vezetője, Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője, Üzemeltetési Osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselő és a NAIH. A felvétel továbbításának lehetősége: bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt indult büntető eljárás vagy szabálysértési eljárás, más hatósági vagy bírósági eljárásban bizonyítékként, törvényben felhatalmazott szervek (különösen a rendőrség) részére. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikke)

hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikke)

helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke)

törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikke)

tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)

az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke)

adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke)

jogorvoslathoz való jog (GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pontja)

 

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban az Adatkezelőhöz (az adatvédelmi tisztviselőhöz), illetve a Budapesti Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27., 06-1/354-6000, https://fovarositorvenyszek.birosag.hu) fordulhat. Az érintett az Adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1/391-1400, www.naih.hu) panasszal élhet.

 

 

Láng István

                                                                                                           főigazgató

Utolsó módosítás: 2021. július 07., szerda 15:21, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat