Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Derecskei főcsatorna korszerűsítése

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2017. június 20., kedd 12:21

infoblokk_KA2

A megoldandó probléma, a fejlesztés szükségszerűségének ismertetése

Az elmúlt 30 évben - gazdasági okokra visszavezethetően a Derecskei-főcsatornán és a Derecskei –Kisdülő vízelvezető útvonalon komolyabb felújítási munka nem történt, ezért a csatorna erősen feliszapolódott, elfajult, szinte működésképtelen állapotban van. A meglévő műtárgyak nem látják el vízkormányzó funkciójukat, összetört, sérült állapotban vannak. A tervezett vízkormányzó műtárgyak és a csatornák rekonstrukciója során a rendszer kettős működésűvé válik. A káros vizeket elvezeti, aszályos időben vízpótlási lehetőség is biztosítható a területen.

A projekt előkészítés előzményeként 2009. januárjában előzetes tanulmány készült Derecske térségének vízgazdálkodási fejlesztési lehetőségéről. Ennek kapcsán széles körű társadalmi vitára bocsájtották a tervezetet. A környező területek gazdái Derecske város önkormányzatával egybehangzóan felszólaltak a fejlesztési koncepció megvalósítása mellett.

Ezt követően a VÍZKINCS-VILÁG BT. 2010. októberében elkészítette a Derecskei-főcsatorna és mellékágai fejlesztésének valamint a Derecske-Kisdűlői vízelvezető útvonal kiviteli tervét. Az elkészült tervek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek. Az engedélyek a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, mint engedélyes nevén vannak.

Célkitűzések, a projekt várható eredményei

A projekt célja, hogy javuljon a terület káros vizeinek elvezetése, ezt szolgálják az épülő létesítmények és a csatorna rekonstrukciós tevékenységek is.

A tervezett fejlesztések eredményeképp növekedni fog a visszatartható édesvíz mennyisége, javul a terület vízzel való ellátottsága, ezáltal jobban kivédhető lesz a klímaváltozás szélsőséges hatása, a vizek többletéből vagy hiányából adódó kedvezőtlen hatás. A terület káros vizeinek elvezetése lehetőséget teremt az aszálykár enyhítésére, ezt szolgálják az épülő létesítmények és a csatorna rekonstrukciós tevékenységek is.

 A meglévő vízpótló és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint a vízelvezető csatornák rendszerbe kapcsolásával a jó állapot, illetve a jó ökológiai állapot elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált állapotok megszüntetése az elérendő célkitűzés. A vízszállító kapacitás helyreállítása, a megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása szintén a vizek jó állapotának elérését szolgálja. A vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával, csökkenthető a belvízi kockázat, mely az Árvíz Irányelv egyik célkitűzése.

A projekt eredményindikátora: a projekt eredményeként a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága 2020. év közepére 4800 hektár kiterjedésű lesz.

A projekt beruházója az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) és az Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban TIVIZIG) által alkotott konzorcium. A konzorcium vezetője és egyben a projekt engedélyese az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A tervezett fejlesztés bemutatása, fő indikátorok

Jelen projekt a Derecskei-főcsatorna teljes felújítását és a két felső, - a kitorkoláshoz legközelebb eső - belvízcsatornaként funkcionáló oldalágának, a Kösely II. mellékágnak valamint a Hozmánvölgyi 3. sz. csatornának a felújítását, illetve kettősműködésűvé tételét tartalmazza. A projekt része továbbá az Ürmöséri I. csatorna, a Derecske-Kisdülői csatorna és a Derecske-Kisdűlői I. csatorna fejlesztése. A fejlesztési munkák magukba foglalják a csatorna medrek és meglévő műtárgyak szükség szerinti átépítését, új műtárgyak építését.

A megvalósítás helyszíne: Derecske, Hajdúszovát, Tépe közigazgatási területe

Főbb mennyiségek: Csatorna burkolása (előregyártott mederelemmel): 5.244 m Csatorna kotrás:  22.715 m Új csatorna építése: 800 m Vízkormányzó műtárgy építés, bontás (átereszek, vízkormányzó műtárgyak) Új: 13 db Felújítás (burkolat)  6 db Átépítendő (szelvényméret, küszöb változás)  23 db Elbontandó 2 db Szivattyútelep bővítése (0,3 m3/s-ról 2 m3/s-ra való bővítés) 1 db Gereb építése: 2 db

Projekt azonosító: KEHOP-1.3.0- 15-2015- 00006

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) konzorciuma

A támogatás összege/intenzitása:  3.006.011.081 HUF/100%

A projekt kezdete: 2017.11.27.

A projekt befejezése: 2021. 11. 30

További információ: http://derecskei.ovf.hu/

1. oldal   2   - Következő
Utolsó módosítás: 2021. október 26., kedd 15:41, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat