Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2017. június 19., hétfő 13:32A projekt célja, rövid leírása:

A projekt célja a Rába-völgy árvízvédelmi fejlesztésének megvalósítása a széleskörű társadalmi egyeztetéssel készült Árvízi Kockázatkezelési Terv, Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, a Nagyvízi Mederkezelési Tervek és a Rába Folyógazdálkodási Terv  figyelembe vételével.

Az árvízi kockázat mérséklése érdekében a tervezett beavatkozások biztosítják a meglévő árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtését a jogszabályi előírások mértékéig, a védművek előírás szerinti kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, a medrek vízlevezető képességének javítását az ökológiai szempontokat figyelembe véve. A Sárvár alatti szakaszon található, kijelölt szükségtározó területén az árvízi kockázatoknak kitett települések esetében körtöltések épülnek.

Az árvízvédelmi szakaszok tervezett fejlesztése biztosítja a lakott területek árvizek elleni védelmét, csökken a térség árvízi veszélyeztetettsége. Az érintett települések lakóinak épített és természeti környezete biztonságosabbá válik, ezáltal a fejlődésük felgyorsulhat.

A projekt két projektelemből áll

NYUDUVIZIG projektelem: Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz árvízvédelmi                                                                 fejlesztése I. ütem
ÉDUVIZIG projektelem:       Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem

A projektben tervezett beavatkozások:

1.  Sárvári árvízvédelmi szakaszon tervezett fejlesztések
·    Sárvár bal parti védtöltés 0+837 tkm-ben lévő zsilipnél szivattyúállás kiépítése
·    Vízrajzi monitoring fejlesztése
·    Szakaszvédelmi központ felújítása

2.  Körmendi árvízvédelmi szakaszon tervezett fejlesztések
·    Körmend Rába jobb parti I. rendű árvédelmi töltés
      0+000-0+741 tkm szelvényei közötti szakaszának fejlesztése
·    Rába mederkotrás a 158+092-158+835 fkm szelvénye közötti szakaszon
·    Kétaknás csőzsilip és fixen telepített szivattyúállás átépítése a Rába bal parti
      védtöltés 2+557 tkm szelvényében
·    A Rába jobb partján a 86-os számú közút hídja alatti depónia elbontása
·    Vízrajzi monitoring fejlesztése
·    Szakaszvédelmi központ felújítása

3.  Szentgotthárdi árvízvédelmi szakaszon tervezett fejlesztések

-  Rába bal parti tervezett védműve a 2+121-2+900 tkm közötti szakaszon és
    a Rába bal parti tervezett védműve a Hunyadi u. híd és a duzzasztómű között
·   Lapincs folyó bal parti töltése 0+000-0+180 tkm közötti szakaszon
·   Rába jobb parti tervezett védműve a 0+000-0+141 tkm közötti
    (Hunyadi u. híd feletti) szakaszon
·   Vízrajzi monitoring fejlesztése
·   Szakaszvédelmi központ fejlesztése

4.   További vízrajzi monitoring fejlesztés a Rába-völgyben

5.   Anyagnyerőhelyekkel kapcsolatos előkészítő feladatok

6.   Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem
·    Települési körtöltések kiépítése
       (Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc, Kemenesszentpéter)
·    Pápoci holtág visszakapcsolása a vízlevezetésbe
·    Pápoc környezetében a lefolyási viszonyok javítása
·    Marcaltői szakaszvédelmi központ felújítása
·    Hidak környezetének, rámpák vizsgálata
·    Vízoldali előtér bővítések
·    Vízrajzi állomások rekonstrukciója és új vízmércék telepítése
·    Egyéb árvízi biztonság javítását célzó beavatkozások

Érintett települések: Szentgotthárd, Körmend, Sárvár, Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc, Kemenesszentpéter, Marcaltő, Nick, Uraiújfalu, és amelyek az előkészítés során még szükségessé válnak.

További információk: Rába-völgy projekt weblap

A projekt megvalósításának kezdete:                      2018.05.31.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése:  2021.10.19.
A támogatás összege:                                              3 590 703 400 Ft
A támogatás intenzitása:                                         100%

Utolsó módosítás: 2021. október 07., csütörtök 11:55, Pákozdi József
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat