Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2016. május 18., szerda 14:24

KEHOP-1.4.0-15-2016-000017. sz. projekt

Érintett települések: Besenyszög, Csataszög, Kőtelek, Nagykörű, Szolnok, Tiszasüly, Fegyvernek, Szajol, Tiszabő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Kisköre, Pély, Tiszabura, Tiszaroff

A projekt célja

A projekt célja az emberi egészség és élet védelme, ezért a projekt megvalósítását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet) 10/A §. (2) bekezdése is kiemelt fontosságú közérdeknek minősíti.

A Tisza-völgy árvízi biztonságának megteremtése és fejlesztése a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvényben (a továbbiakban: törvény) rögzített, kiemelten fontos közérdek. A térség árvízi biztonságának megteremtése és fejlesztése érdekében a törvényben alapelvként rögzítésre került, hogy a Tisza folyó mértékadó árvízszintet meg nem haladó árvizeit elsősorban a mértékadó védképességűre kiépülő árvízvédelmi töltések közötti nagyvízi mederben kell levezetni. Az alapelvben foglaltak érvényre juttatása érdekében a törvény előírja, hogy – összhangban a nagyvízi medrek vízszállító képességének növelésével, a lefolyás elősegítését szolgáló beavatkozásokkal – meg kell valósítani a Tisza-völgy árvízvédelmi műveinek előírás szerinti kiépítését, továbbá a tározók megépítése és a nagyvízi medrek vízszállító képességének növelése által, a Tisza teljes hazai szakaszán, a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjének 1,0 m-rel való csökkentését.

A projekt rövid leírása

A „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt (a továbbiakban: projekt) keretében tervezett beavatkozások a törvényben meghatározott alapelvekkel összhangban, az ott előírt feladatok alapján kerültek kidolgozásra.

A projekt által érintett fővédvonal a Tisza Szolnok - vasúti hídjától (340+000 fkm), a Kisköréig (402+000 fkm) terjedő szakasza, négy árvízvédelmi szakaszt foglal magába. Ezek: a Tisza jobb partján a 10.02 Szolnok-Újszász-Szóró árvízvédelmi szakasz és a 10.03 Doba-Kanyari árvízvédelmi szakasz, a Tisza bal partján pedig a 10.06 Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakasz, és a 10.07 Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakasz. A projekt által érintett töltés, valamint a hozzá tartozó hullámtér teljes hossza a Tisza jobb partján 62,21 km, a Tisza bal partján pedig 53,25 km. Az említett szakaszok két árvízi öblözetet védenek, ezek a 2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi öblözet (1 037 km2), valamint a 2.82 Fegyvernek-Mesterszállási öblözet (942 km2), melyek területüket tekintetbe véve beletartoznak hazánk öt legnagyobb árvízvédelmi öblözetébe.

A projekt keretében tervezett beavatkozások tehát a nemzeti vagyon részét képező árvízvédelmi fővédvonalakat érintenek. A tervezett beavatkozások típusai: • A hullámtér szűkületeinek feloldása árvízvédelmi töltések áthelyezésével• A hullámtéren az árvizek levonulását akadályozó természetes és mesterséges terepalakulatok eltávolítása (nyári gátak, övzátonyok, földdepóniák)• Az árvízlevező sáv rehabilitációja az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása, a szabálytalanul fejlődött és akadályt jelentő növényzet eltávolításával az ökológiai szempontok figyelembevételével. Ezekhez a típusokhoz társulnak a természetvédelmet szolgáló beavatkozások; a más projekt keretében megépülő Hanyi-Tiszasülyi tározó működése miatt szükségessé váló hullámtér rendezési beavatkozás és egy folyószabályozási beavatkozás.

A projekt megvalósítása érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügiy Igazgatóság Konzorciuma 2016. február 25-én nyújtotta be, melyet a Támogató Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyott. A 16,1 milliárd Ft tervezett összköltségű projektmegvalósítás anyagi forrásait biztosító Támogatási Szerződés 2016. március 21-én került megkötésre.A projekt a Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásában kerül megvalósításra a Környezet és Energiahatékonysági Operatív program KEHOP – 1.4.0. számú, „Árvízvédelmi fejlesztések” című, konstrukció keretében.

A konstrukció célja az árvízvédelem legjobb gyakorlatának ajánlásait szem előtt tartva az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza és Duna, valamint a mellékfolyóik mentén.

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.01.08.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése:  2022.12.31.

A támogatás összege: 18.111.021.884 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Az Előkészítés projekt azonosítói: KEOP 7.2.1.1-2008-0021, KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006

További nfo: http://tiszahullamter.ovf.hu/

Dokumentumok:

Ajánlati felhívás és dokumentáció 1. Ajánlati felhívás(2016/S 144-260067) 2. Ajánlati dokumentáció 1. kötet - Általános 3. Ajánlati dokumentáció 2. kötet - Műszaki leírás 4. Ajánlati dokumentáció 3. kötet - Szerződés tervezet 5. Ajánlati dokumentáció 4. kötet - Nyilatkozat minták 6. Ajánlati dokumentáció 4. kötet - Nyilatkozat minták (szerkeszthető)   Előzetes vitarendezési kérelem 1. PROVITAL: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre (2016.08.10)   2. PROVITAL: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre (2016.09.01)   Módosított ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1. Módosított műszaki leírás 2. Tájékoztatás módosításról 3. Korrigendum (2016/S 160-289644) - hitelesített 4. Korrigendum (2016/S 160-289644)
5. Módosított ajánlattételi dokumentáció 1. kötet 6. Tájékoztatás módosításról 7. Átvételi igazolás   Kiegészítő tájékoztatás 1. Kiegészítő tájékoztatás
Utolsó módosítás: 2019. szeptember 17., kedd 13:04, Pákozdi József
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat