Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2018. május 23., szerda 11:55

A PROJEKT HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGEinfoblokk_KA2

A Balatont – mint általában a sekélyvizű tavakat – mind mennyiségi, mind vízminőségi és ökológiai vonatkozásban a környezeti, meteorológiai változásokra való nagyfokú érzékenység jellemzi. Az időjárási folyamatok alapvetően meghatározzák a Balaton térség és a tó vízrajzi állapotát a vízállástól a vízminőségen keresztül a tó komplex vízi élővilágának állapotáig. 

A projekt területe az éghajlati tényezők meghatározó jellege miatt tágabb (Balaton régió), mint a tó közvetlen felülete, de jelen projektben a monitoring tevékenység már közvetlenül a víztestre és a parti sávra korlátozódik.

A tó vízgyűjtő területe három Vízügyi Igazgatóság működési területe, de a tó mederkezelője, és a tó vízkészlet-gazdálkodásáért felelős igazgatóság a Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A Balaton vízszintszabályozásában jelenleg folyamatban lévő felső szabályozási érték 10 cm-rel történő növelése a leeresztő rendszer műtárgyainak korszerűsítése nélkül jelentős kockázattal járna. A 2014-es évben a Balaton vízgyűjtőterületén lehullott, az átlagot jóval meghaladó mennyiségű csapadék jelentősen megnövelte a Balaton vízszintjét.

Az elmúlt évek jelenségei, tapasztalata alapján (alacsonyabb területek elöntése, belvíz, partvédőművek megrongálódása, szeles időben a tó kiöntése, stb) szükségessé teszi a parti területek esetében a „balatoni árvíz” elleni védekezés megoldását, a szükséges fejlesztések meghatározását és a szükséges beruházások megvalósítását.

A VKI monitoring hálózata mellett továbbra is fenn kell tartani és fejleszteni kell a felszíni vizek hagyományos monitoring hálózatát is, hiszen az árvíz, belvíz, aszály, kármentesítés, vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetése ezt megkövetelik.

Jelen projekt a folyamatosan változó éghajlati hatások nyomon követését is célul tűzi ki, ami befolyásolja a tó vízminőségét, vízmennyiségét, és ökológiai állapotát.

A projekt fő célkitűzése:

A vizek mennyiségi és minőségi megfigyelését biztosító monitoring (VKI és hagyományos hálózat) rendszer fejlesztése annak érdekében, hogy a társadalmi információ-igényt optimálisan ki tudja elégíteni. A Balaton és a részvízgyűjtő vízfolyásainak ökológiai és kémiai állapotértékelésére vonatkozó feltárt adathiányok csökkentése a biológiai elemek és a veszélyes anyagok területén. A Balaton és vízgyűjtőjét lefedő, meteorológiai elemekből álló adat-asszimiláló rendszer kiépítése nagyfelbontású tér – és időbeli rácsra, amelyek alap információt jelentenek minden további környezeti modellezéshez, számításhoz és döntéshez. Egységes tájékoztatási- és döntéstámogató rendszer kiépítése több szervezeti egységhez tartozó alrendszerek összekapcsolásával, a döntéstámogatás elősegítésére.

A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás a kulcsa a Balaton, mint ökológiai rendszer, és mint gazdasági potenciál megóvásának is. Ezt szem előtt tartva kell a tó ökoszisztémáját óvni, hiszen a társadalom, az infrastruktúra és a gazdaság is a Balaton élő rendszerére támaszkodik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Balatont nem mint jól körülhatárolható tavat, hanem mint komplex rendszert, a teljes vízgyűjtő területét kell vizsgálni, ezt szolgálja a projekt megvalósítás során a döntéstámogató monitoring rendszer fejlesztése.

A projekt kezdete: 2017.10.16.

A projekt fizikai befejezése: 2020.10.31.

A támogatás összege/intenzitása : 1 000 000 000/100%

További információ: http://balaton-monitoring.ovf.hu/

Utolsó módosítás: 2020. február 05., szerda 15:52, Pákozdi József
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat