Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2017. június 21., szerda 11:35

A projekt rövid leírásainfoblokk_KA2

A társadalom alapvető igénye, hogy a vizek jó minőségben és megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésére.A vizekhez kapcsolódó monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotának megállapítását, jellemzését, illetve az állapot rövid, vagy hosszú távú változásának leírását lehetővé teszi. Ahhoz, hogy vizeink állapotát meghatározzuk, az abban bekövetkezett változásokat nyomonkövessük és ezek alapján vizeink állapotát javítsuk, a monitoring rendszert is fejleszteni kell.

A projekt a hazai monitoring rendszer eszközállományának, mérési-megfigyelési módszereinek, az elvégzett mérések által nyert adatbázisok fejlesztésének és az adatok európai uniós elvárásokhoz igazodó értékelési módszereinek kidolgozására, valamint a jövőbeni vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozásának megalapozására irányul.

A projekt egyes elemei két csoportba sorolhatók: mennyiségi (vagy vízrajzi) és minőségi monitoring elemek. A projekt megvalósítása országos hatókörű, külön célterületek, beruházási fejlesztési területek nem kerültek lehatárolásra.

Egyedi , nemzeti célkitűzések

Magyarország a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban nemzeti egyedi célkitűzéseket határozott meg. A projekt „a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése” című nemzeti egyedi célkitűzéshez illeszkedik.

A Magyarország vállalta, hogy a vizek jó ökológiai és kémiai állapotba hozásának, a felszíni és felszín alatti vizek megóvásának elősegítése érdekében - a Víz Keretirányelv előírásaival összhangban - fejlesztésre kerül a monitoring rendszer. A fejlesztés által csökken a „szürke”, és adathiányos felszíni víztestek száma, pontosabbá válik a felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelése, javul az értékelések megbízhatósága. A fejlesztések megvalósításával megfelelő monitoring adatok fognak rendelkezésre állni hazánk harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének elkészítéséhez.

Magyarország a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban vállalta, hogy a „Kiépített, vagy továbbfejlesztett adat- és tudásbázisok száma” 2023-ra 5 db lesz. A projekt a monitoring-rendszer fejlesztése által ehhez a vállaláshoz, 1 db tudásbázissal járul hozzá.

Finanszírozás

A projekt a központi költségvetés forrásaiból az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával valósul meg.

A megítélt támogatás 4.800.000.000 Ft, amelynek 85 %-a a Kohéziós Alap,

15% a Magyar Állam forrásaiból származik, .

A projekt kezdete:                                         2018. január 25. A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023. április 24.

További információk: http://vkimonitoring.ovf.hu

 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2021. október 27., szerda 11:36, Pákozdi József
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat