Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Szekszárd, Lőtéri Vízbázis kármentesítése

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2018. július 11., szerda 11:10

infoblokk_KA2

A projekt rövid ismertetése

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint az illetékességi területére eső, állami felelősségi körbe tartozó környezeti kármentesítési feladatok végrehajtója, az Országos Vízügyi Főigazgatósággal konzorciumot alkotva támogatást nyert a Szekszárd K-i részén kialakult felszín alatti klórozott szénhidrogén szennyezettség felszámolására a KEHOP-3.3.0 kódszámú „Szennyezett területek kármentesítése” tárgyú pályázati konstrukció keretében.

Az ipari zóna területéről kiinduló, a felszín alatti vízben kimutatható, oldott állapotú szennyezettség kb. 3 km2-nyi területet érint, melynek nagy része iparterület, szórványosan családi házas beépítettséggel. Maga a Lőtéri vízbázis a Szekszárdi-dombság előterén és a Tolnai-Sárköz dunai árterén helyezkedik el, a közel É-D-i csapású vasútvonaltól keletre a Sió-csatornáig, illetőleg a Gemenc vidék határáig terjed ki. A vízbázis évtizedek óta szolgálja a város ivóvíz ellátását a területén kialakított vízműkutak üzemeltetése révén.

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1996-ban az ismeretlen eredetű, vagy jogutód nélkül megszűnt jogi személyek által okozott szennyeződések felszámolására elindította az Országos Kármentesítési Programot. Ezek a kármentesítések – egyéb felelős kijelölésének hiányában – az állam felelősségi körébe kerültek. A jogszabályi változások miatt a környezeti kár felszámolására kötelezett személye a szennyezettség felismerése óta többször változott. A területileg illetékes Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2006 óta végzi a felszín alatti vizet érintő szennyezettség kármentesítését és az oldott szennyezettség esetleges elmozdulásának megfigyelését.

A korábbi tényfeltárási szakaszokban elvégzett modellezések eredményei alapján beavatkozás nélkül a szennyeződés valószínűsíthetően elérné a Sió parti ivóvíz termelő kutakat. A város vízigényének kielégítése, megfelelő mennyiségű, egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Szekszárd új vízbázis üzembe helyezése mellett döntött. Jelenleg folyamatban van az új vízbázis fokozatos üzembe állítása a Sió parti víztermelő kutak teljesítményének fokozatos csökkentése mellett.

A szennyezettség végleges felszámolására európai uniós pályázati konstrukció kínál lehetőséget. A „Szennyezett területek kármentesítése” című, KEHOP-3.3.0 pályázati konstrukció 6,35 milliárd Ft-ot biztosít a szennyezettség felszámolására és a kapcsolódó kármentesítési monitoring tevékenység elvégzésére. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározat 2. számú melléklete támogatást igénylőként az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a kárfelelős Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumát nevesíti.

A projekt előkészítő fázisában megtörténik a szennyezett terület ismételt tényfeltárása a szennyezettség mértékének meghatározására és lehatárolására. A tényfeltárás során meghatározásra kerülnek a szennyezettség okozta esetleges kockázatok is. ezt követően, a tényfeltárás eredményei alapján elkészül a kármentesítés műszaki beavatkozási terve, amellyel a szennyezettség a hatósági előírásoknak megfelelően kezelhető. A kármentesítés a műszaki beavatkozás elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően kezdhető meg.

A projekt végrehajtására a támogatási szerződés 2017. február 15-én lépett hatályba.

A projekt költsége/támogatottsága: 6,35 milliárd Ft./100%

Kedvezményezett: OVF

A projekt fizikai befejezése: 2023. szeptember 27.

További információ: szekszardloter.ovf.hu

Projekt azonosító: KEHOP-3.3.0-15-2016-00003

 

 

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 30., csütörtök 12:59, Pákozdi József
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat