Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Preventív intézkedések a balatont érintő vízminőségi problémák hosszú távon fenntartható kezelésére

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2018. június 28., csütörtök 14:25

infoblokk_KA2

A projekt célja

A projekt célkitűzése a Balaton vízminőségének megőrzése, annak javítás, a Balaton északi partján lévő torkolati szűrőmezők állapotfelmérésén alapuló fejlesztési szükségesség meghatározásával, ami közvetlenül a Balatonba jutó tápanyag- (N-, P-formák) -többlet helyben tartását, visszatartását valósítja meg.

A Balaton északi partján, a Balaton-felvidékről a tó felé igyekvő vízfolyások nagy mennyiségű lebegtetett és görgetett hordalékot szállítanak, amelyek a torkolati szakaszok lassú feltöltődéséhez vezetnek. A dombvidéki vízfolyásokra épített hordalékfogó tározókban a vízfolyás sebessége lelassul, a szállított hordalék emiatt lerakódik. A létesítmények az elmúlt évtizedekben felteltek, feliszapolódtak, funkciójukat már nem tudják betölteni, a szállított hordalék a Balaton medrében szétterülve hordalékkúpok formájában jelentkezik. A projekt során a feltelt, már funkcióját betölteni nem tudó létesítmények felmérését követően megvalósul azok jó karba helyezése, reaktiválása, kidolgozásra kerül a létesítmények vonatkozásában közép és hosszú távú fenntartási, gazdálkodási tervek készítése. 

A projekt környezeti, gazdasági és szociális téren, hosszú távon biztosítandó, fenntartható fejlődés feltételinek megteremtése, környezeti értékek védelme, a környezetbiztonság növelése a vízrendszeren, a víztestek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérése, valamint a Balaton vízkészletével való gazdálkodás fejlesztése.

A projekt előkészítés szakaszában az alábbi vizsgálatok és felmérések valósulnak meg, amelyek alapján véglegesítésre kerül a műszaki tartalom:

A Balaton jó állapotának biztosításához szükséges intézkedések megalapozásához javasolt helyszíni vizsgálatok és felmérések elvégzése a tó É-i vízgyűjtő területein. A meglévő szűrőmezőkön és sankolótereken a feltöltődés mértékének pontos meghatározása a művekben, illetve a vízfolyás torkolatánál. A kiülepedett mederanyag fizikai, kémiai vizsgálata, a szűrőmezőkben és sankoló tereken, illetve a vízfolyás torkolatánál. A torkolati szakaszokon épített depóniák talajmechanikai jellemzőinek meghatározása az esetleges fejlesztések, gátmagasítások tervezéséhez. A szűrőmezővel nem rendelkező vízfolyásokon vízhozam és vízminőségi vizsgálatok, kisvizes, középvizes és nagyvizes vízhozamnál. A szűrőmezővel nem rendelkező vízfolyások torkolatánál iszapvizsgálat (fizikai, kémiai).

Megvalósuló fejlesztések:

A meglévő hordalékfogó műtárgyak, létesítmények rekonstrukciója, reaktiválása. Vízkormányzást biztosító műtárgyak és létesítmények rekonstrukciója és fejlesztése. Szűrőmezők hatékonyságának növelése, a hordalékfogó tározók átalakítása a helyi élővilág igényeire is figyelemmel. A vízfolyások torkolati, torkolat közeli szakaszain a depóniák megerősítése, magasítása, az árvízi kockázat csökkentése érdekében. A Balaton Északi partján betorkolló vízfolyásokon preventív intézkedések, beavatkozások megtétele, a vízminőségi problémák tómedren kívül tartása érdekében. A meglévő szűrőmezőkön és sankoló terekben a lefolyási akadályok eltávolítása. Azokon a vízfolyásokon, amelyek esetében még nem történt konkrét javaslattétel a torkolati műre, az állapotfelmérések eredményei alapján lehet döntést hozni. Vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzésén túl kidolgozásra kerülnek a létesítmények vonatkozásában a közép és hosszú távú fenntartási, gazdálkodási tervek és üzemeltetési szabályzatok. „Kárelhárítási területi terv” készítése a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján. Eszközbeszerzés és meglévő eszközállomány fejlesztése a megvalósult létesítmények hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

A projekt költsége/támogatottsága:    5 156 230 000 Ft/100 %

A projekt kezdete                                  2017.10.16

A projekt befejezése:                            2023.10.30

Tervezett beszerzési határidő:              2023.10.31

Konzorciumi tag:                                    Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

 

 

 

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 05., csütörtök 10:41, Uresch László
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat