Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Felső-Dunai mellékág rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2017. június 20., kedd 10:40

A projekt ismertetése

A Bősi vízlépcső 1992 évi üzembe helyezése óta a szigetközi Öreg-Duna mederbe (1850-1811 fkm) a rendkívüli árvizek kivételével, az 1995. évi magyar-szlovák vízpótlási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően csak 200-400, 400-600 m3/sec vízhozam érkezik. Emiatt a korábbinál jóval alacsonyabb szinteken levonuló, relatívan kicsi vízhozamok miatt Szigetköz és a szlovák oldali Csallóköz vízjárása teljesen átalakult. A terület homokos kavicsos altalajában lejátszódó folyamatokat az üzembe helyezésig a Duna vízjárása alakította. Az üzembe helyezés után kiürülési folyamat indult meg. A Szigetközben a hullámtéri és a mentett oldali vízpótló-rendszerek által biztosított vízszintemelések ezt a káros folyamatot mérsékelték.

A szigetközi hullámtéri mellékág-rendszer vízpótlásának a kiépítése 1992-95 között, ideiglenes jelleggel történt meg. A rendszer üzemeltetésével a mellékágrendszerben a referencia-időszaknak megfelelő vízszintek alakíthatók ki. A vízpótlások a gyors beavatkozási kényszer (katasztrófa elhárítás) miatt, ideiglenes jelleggel, nem az előírásos terhelésekre épültek ki, és egyes helyeken rontják az árvízlevezetés feltételeit. A kiépült rendszer elégtelen biztonsága miatt a rendszeren átvonuló árvizek jelentős károkat okoznak, mivel az ideiglenes jellegű műtárgyakat tönkreteszik és a helyreállítások keretében csak ezek eredeti (de nem megfelelő) újraépítése lehetséges. A rendszerben a műtárgyakat különösen a Duna és a mellékágrendszer között nagy vízszintkülönbségek terhelik. Ezek a szélsőséges terhelések elégtelen biztonságúak, így békeidőben is fennáll a veszélye a műtárgyak tönkremenetelének, amely viszont a teljes természeti élettér leürülését, kiszáradást, ökológiai katasztrófát idézhet elő.

A Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása című projekt Európai Uniós támogatás igénybevételével valósul meg a KEHOP 1.3.0. konstrukció keretében. A beruházás keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztését kell végrehajtani a jelenleg még ideiglenes jelleggel üzemelő Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszerben.

A projekt beruházója az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban ÉDUVIZIG) által alkotott konzorcium. A konzorcium vezetője és egyben a projekt engedélyese az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása” című fejlesztés célja a Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének javítása, a korábban csak ideiglenes jelleggel megépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek hosszú időtávra is megfelelő átalakítása, fejlesztése, melynek során biztosítani kell a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának lényeges javítását is.

A projekt célja:

A Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének javítása, a korábban csak ideiglenes jelleggel megépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek hosszú időtávra is megfelelő átalakítása, fejlesztése, melynek során biztosítható a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának lényeges javítása is.

Műszaki tartalom

A fejlesztés során mellékágkotrásokat, a mellékágrendszerek műveinek, műtárgyainak átalakítását - végleges kiépítésüket, átjárhatóvá tételüket (elsősorban ökológiai szempontból az Európai Unió Víz keretirányelvének való megfelelés érdekében, és ahol ez lehetséges a vizijárművek részére is), árvízlevezető képességük javítását - vizes élőhelyek rehabilitációját, vízrajzi állomások fejlesztését kell megvalósítani.

A mellékágrendszerrel kapcsolatban szükséges beavatkozások

Mellékágkotrások: 34 db, mely tervezetten 54.564 m3

Tejfalui mellékágrendszer Cikolai mellékágrendszer Bodaki mellékágrendszer Dunaremetei mellékágrendszer Ásványi mellékágrendszer

A mellékágrendszer műveinek, műtárgyainak átalakítása: 33 db

Tejfalui mellékágrendszer Cikolai mellékágrendszer Bodaki mellékágrendszer Dunaremetei mellékágrendszer Ásványi mellékágrendszer

Vízrajzi állomások rekonstrukciója: 14 db

Távmérő rendszer rekonstrukció Vízmérce alépítmény rekonstrukció Új vízmérce építése

Kőmunkák: 4077 m3

Új vízmérce építése:   1 db

Gumikerekes forgókotrógép beszerzése:    1 db

A projekt NATURA 2000 természetvédelmi területen valósul meg.

A tervezett létesítmények 7 települést, Rajkát, Dunakilitit, Dunaszigetet, Kisbodakot, Dunaremetét, Lipótot és Ásványrárót fogják érinteni. A településeken összesen 9313 fő él.

A projekttel kapcsolatos információk, ezen a linken elérhetőek:

A támogatás összege/intenzitása: 1.905.854.535 HUF/100% A projekt kezdete:         2018.01.04. A projekt befejezése:    2021.07.30.

További információk: http://felsodunaprojekt.ovf.hu

1. oldal   2   - Következő
Utolsó módosítás: 2021. október 25., hétfő 14:06, Pákozdi József
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat