Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Gyála Holt-Tisza kármentesítése

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2019. június 12., szerda 12:05

infoblokk_KA2

A projekt rövid ismertetése

A projekt célkitűzése a területen a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott környezeti kockázatot jelentő földtani közeg (mederüledék) felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése.

A projektgazda a célkitűzést az alábbi részcélok teljesítésével kívánja elérni:

A szennyezőanyag eloszlására vonatkozó tényfeltárás elvégzése. A szennyeződés felszín alatti elhelyezkedéséhez és a területhasználatból és ökológiai igényekből fakadó kötöttségekhez igazodó, környezeti és humánegészségügyi kockázatelemzésen alapuló „D” kármentesítési célállapot határértékek meghatározása. A „D” kármentesítési célállapot határértékeket meghaladó szennyezettség ártalmatlanítása oly módon, hogy a felszín alatti közegben a tényfeltárás során azonosított szennyező anyagok lebomlását figyelembe véve hosszú távon is biztosított legyen „D” kármentesítési célállapot határértékek betartása. Biodiverzitás feltételeinek biztosítása.

A medret és a vízteret a fenti adottságok következtében rendkívül rossz, erősen degradálódott állapotok jellemzik. Erős és intenzív a szaghatás, vízminősége rossz. Abban kártevők és élősködők szaporodtak el. A fennálló környezeti terhelések jelentősen rontják a helyiek életminőségét. Az EU VKI alapján elkészült Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a holtág állapota gyenge.

A projekt megvalósulása révén az állam eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek, többek között az EU 2000/60/EEC számú Víz Keretirányelv előírásainak.

A projekt monitoring mutatója

      INDIKÁTOR

    Mértékegys.

Bázis érték

Bázis év

 Célérték  (2023)

Összes kármentesített terület felszíni vetülete*

ha

0

2019

37,68

 

* A tényfeltárás és a műszaki beavatkozási terv jóváhagyását követően módosításra kerülhet

A „Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója”-KEHOP-1.3.0-15-2016-00016 projekt keretében, az előkészítő munkálatok során a geodéziai felmérés mellett a holtág iszapjának akkreditált minőségi vizsgálatai is megtörténtek több ütemben, amely során nehézfém szennyezettségre nem, de jelentős szénhidrogén szennyezettségre derült fény.

A szennyezettség pontos mértékét a projekt előkészítés keretében végzendő tényfeltárás során kell meghatározni. A tényfeltárás eredményei alapján kell elvégezni a részletes környezeti és humánegészségügyi kockázatbecslést.

A szennyezettség felszámolása céljából optimális műszaki beavatkozási technológiáját a projekt előkészítés keretében végzendő tényfeltárás során szerzett információk és a környezeti és humánegészségügyi kockázatbecslés eredményei alapján meghatározott (D) kármentesítési célállapot határérték figyelembe vételével részletes technológiai szűrés keretében kell kiválasztani.

A szennyezettségi állapot jelenlegi ismertségi fokán, koncepcionális szinten van lehetőség ismertetni a műszaki beavatkozás kapcsán mindenképpen részletes vizsgálatra javasolt technológiákat.

A tényfeltárás során szerzett információk alapján, valamint a környezeti és humánegészségügyi kockázatbecslés eredményei figyelembe vételével végzendő részletes technológiai szűrés keretében kiválasztott technológiát, vagy technológiákat ún. pilot teszt keretében ki kell próbálni. Szükség esetén ezt megelőzően laborban is vizsgálni kell az adott technológia hatékonyságát (bench test).

A pilot tesztek során a holtágból kitermelésre kerül annyi iszap (ezer m3-es nagyságrendben) amelyen kipróbálásra kerülnek a szóba jöhető technológiák. A tesztek végrehajtásához ki kell alakítani az iszap manipulációs teret és addig kell a tisztítást végrehajtani, amíg az iszapban található szennyeződések koncentrációi nem érik el a tényfeltárás során, kockázatelemzés alapján javasolt „D” kármentesítési határétéket. A műszaki beavatkozási tervben figyelembe kell venni a pilot teszt eredményeit, a teszt során mért paramétereket.

A pilot teszt során javasolt technológiával kell elvégezni a szennyezettnek bizonyult iszap tisztítását amely végleges elhelyezése a Szeged 0166/1 hrsz-en található kivett művelési ágú volt anyaggödör területén történik.

  A projekt kezdete:                                             2019.06.27. A tervezett befejezés:                                       2023.11.30. A projekt költsége/a támogatás mértéke:     4 500 000 000/ 100%

További információ: http://gyalaholtag.ovf.hu/

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 21., kedd 15:42, Pákozdi József
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat