Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Váli völgy vízrendezési feladatai

Tartalomfelelős:

2016. június 15., szerda 17:15

infoblokk_KA2

 

A projekt bemutatása

A Váli-víz vízszállító képessége a vízfolyás utolsó, átfogó rendezése óta az intenzív feliszapolódás miatt jelentősen lecsökkent.

A vízfolyáson teljes körű fenntartási munkák elvégzésére utoljára 1974-76 között került sor. Ennek hiányában a Váli-víz állapota olyan mértékben romlik, hogy a mezőgazdasági területek mellett a belterületeket is veszélyeztetik a dombvidékről levonuló árhullámok.

A mederfeliszapolódás mellett a Váli-völgyben az erózió jelenti az egyik legnagyobb problémát. A nagy intenzitású, rövid idejű csapadékok nagymértékű csepperóziót okoznak: egy-egy intenzív csapadék tevékenység alkalmával a vízmosások felső része melletti szántóterületekről koncentráltan gyűlik össze a lemosódott talaj. Az erózió Baracskán és Válon jelentkezik leghangsúlyosabban.

A fejlesztés megvalósulásával javul a vízfolyás vízelvezető képessége, a Váli-záportározó építésével pedig a tározó alatti településeken csökken a meder mértékadó terhelése, összességében tehát javul az ár- és belvízvédelmi biztonság. A fenntartó utak, fenntartási sávok rendezésével a fenntartási feladatok könnyebben elvégezhetők lesznek.
Jelen projekt lehetőséget kínál a Váli-víz menti településeknek a vízelvezetési feladatokon túl olyan beavatkozásokra is, melyek a vízfolyások menti területek ökológiai potenciálját növelik.

A vízszállító képesség helyreállítása mellett fokozott társadalmi igény mutatkozik a meder természetes jellegének helyreállítására, ami magába foglalja a meder nyomvonalának rendezését, a mederszelvény alakjának természeteshez közelítő kialakítását, a mederben lévő és medret kísérő növényzet zónáinak helyreállítását.

Tervezett projektelemek

Mederrendezés (Baracska, Kajászó, Vál, Tabajd, Alcsútdoboz, Felcsút, Óbarok) Terelőművek létesítése (kőből épült fenéklépcsők, csobogók) Medermélyítés, mederkorrekció Iszapeltávolítás mederkotrással (a kikerülő iszap és földanyag rendezett depónia formában kerül hátrahagyásra) Természeti értéket nem képviselő növényzet eltávolítása Fenntartó utak kialakítása, stabilizálása Műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés Tározó építés Vizes élőhely rendszer kialakítási lehetőségének megteremtése Erózió elleni védelem Növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása Monitoring rendszer fejlesztése

A projekt várható, számszerűsíthető eredményei

Mederrendezés mintegy 37 km, mederkorrekció mintegy 450 m hosszúságban A Váli záportározóba szükség esetén, időszakosan betározható vízmennyiség 270.240 m3 A tározók megépítésével / átalakításával és a meder-rehabilitációval 7 településen nő az árvízi biztonság és csökken a helyi vízkár-veszélyeztetettség. A Válon és Baracskán megépülő eróziós műtárgyak csökkentik a vízfolyás hordalék terhelését. A projekt megvalósításával a Váli-víz három szakaszán (Alcsútdoboz Felsőrét, Füzesi rét és Alsórét) lehetővé válik vizes élőhely kialakítása Növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása mintegy 25 km hosszúságban

A projekt várható, nem számszerűsíthető eredményei

A műszaki beavatkozásokkal javul a vízfolyás vízelvezető képessége A Váli-záportározó kiépítésével csökken a meder mértékadó terhelése, ezáltal javul az ár- és belvízvédelmi biztonság A vízfolyás rehabilitációjával és a vizes élőhelyek lehetőségének megteremtésével megvalósul a természeti értékek megőrzését célzó igény, erősödik a Váli-víz „zöldfolyosó” jellege A fejlesztések révén vízvisszatartás valósul meg Javul a környezet állapota

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Váli-völgy vízrendezési feladatai  
Szerződött támogatás összege: 3.640.894.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.5.0-15-2016-00006

A projekt kezdete      2017. 02. 09

A projekt befejezése    2021. 12. 20

További információk: http://valivolgy.ovf.hu/

1. oldal   2   - Következő
Utolsó módosítás: 2021. október 26., kedd 15:35, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat