Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A VIZEK projekt tervezett céljai, várható eredményei

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2018. január 25., csütörtök 12:59

A projekt 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015 (VIII.12.) kormányhatározatban rögzített „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” című kiemelt projekt megvalósítását a Belügyminisztérium vezetésével felállított konzorcium látja el, melynek egyik tagja az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A projekt egy a vízigényekre és egyéb hatósági ügyekre vonatkozó eljárásokat és információkat kezelő és rögzítő komplex informatikai rendszer kialakítását célozza meg.

A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint hatóság által végzett vízügyi és egyéb hatósági eljárások ügykezelésének teljes körű elektronizálásával a hatósági eljárások integrált hatósági ügyviteli rendszere.

A projekt átfogó célja, hogy a tényleges vízhasználatokkal (kiemelve a mezőgazdasági célú vízhasználatot), azok technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeliségével kapcsolatban pontos információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, csökkentse a vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. Lehetővé teszi a potenciális vízigényekre vonatkozó előzetes vízügyi információk elérhetőségét az állampolgárok számára egy innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát hatósági eljárások elektronizálását támogató komplex informatikai alkalmazással. 

A fejlesztés keretében megvalósul:

az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása és a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása” című alprogram keretében, a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása, mely az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint az engedélyek kiadásának online lehetőségét is biztosítja, egy olyan elektronikus nyilvántartás, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket és egyéb információkat tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel a kiadott engedélyek elérhetővé válnak valamennyi vízügyi hatóság számára, a bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer kiépítése, amely képes a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes - a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó - folyamatának nyomon követésére és végrehajtására, valamint megvalósult a szakemberek munkájának mobil eszközökkel történő támogatása, amelynek segítségével a bírság kiszabása akár azonnal elindíthatóvá válik, a vízkészletjárulék bevallásokat rögzítő szoftver bevezetése az ügyfélkapuhoz történő csatlakozással, amely az elektronikus eljárás, a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok (kiszabástól a befizetésig) teljes folyamatát nyomon követ.  az Integrált Hatósági Rendszer modul fejlesztési folyamatainak bővítése a tűzvédelmi, piacfelügyeleti, veszélyes üzemi, veszélyes szállítmányi, létfontosságú rendszerek és létesítményvédelmi, nukleárisbaleset-elhárítási és polgárvédelmi hatósági szakterületek vonatkozásában,  a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mint szakhatóság által használt szakhatósági munkafolyamatokat támogató modul kialakítása, úgy, hogy az egyes szakterületek, a szakhatósági eljárások keretében a felkérő hatóság által elvárt kritériumoknak (pl. elvárt adatkörök, adatformátum stb.) maximálisan megfeleljen,  a VIZEK rendszer összerendelése a Vízügyi Igazgatóságok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság ügyiratkövető rendszereivel.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. A projektről bővebb információt: https://vizek.gov.hu/ oldalon olvashatnak.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023

Kedvezményezettek köre: a Belügyminisztérium, Agrárminisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft., Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma

 

Támogatási összeg: 5 794 281 275 Ft

A támogatás intenzitása 100%

A projekt kezdő időpontja: 2015.10.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.


A projekthez kapcsolodó dokumentumok:

Vizek nyitó konferencia meghívó
Vizek szamai nap meghívó
Vizek sajtónyilvános meghívó
Vizek oktatás meghívó

 

Utolsó módosítás: 2021. május 19., szerda 13:47, Uresch László
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat