Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A 2022-es év kiértékelése az Öntözési Osztály feladatainak tükrében

Tartalomfelelős: Somogyi Edina, kiemelt műszaki referens

2022. december 01., csütörtök 12:43

Az Öntözési Osztály az Országos Vízügyi Főigazgatóság hierarchiájában a Műszaki Igazgatóság, valamint a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály alatt helyezkedik el. Az osztály jelenlegi létszáma 5 fő, főbb feladatai közé tartozik az öntözésfejlesztéssel, valamint a mezőgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatos feladatok országos koordinálása. A vízhiány elleni védekezési feladatokat ellátó OMIT Vízhiány kezelő szakcsoport tagságát is osztályunk adja, emellett nemzetközi projektekben, munkacsoportokban is részt veszünk. Az alábbiakban a 2022-es év főbb eredményeit, tapasztalatait mutatjuk be.

Vízhiány elleni védekezés

A vízhiány elleni védekezés, melyet az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet szabályoz, ugyanolyan kötelezettségünk, mint az ár- és belvízvédekezés. De mit is jelent ez pontosan? Hogyan lehet a víz hiánya ellen védekezni? Sokakban felmerülhet ez a kérdés, hiszen ha egyszer nincs víz, akkor nincs víz, hogyan tudjuk enyhíteni a helyzetet?

Az elsődleges feladat a felkészülés, a megelőzés. A vízügy célja minden év tavaszán a többletvizek betározása, a belvíz és az árhullámok megtartása országunk területén. Ez egy összetett feladat, mivel folyamatosan felkészültnek kell lennünk egy esetleges árvíz bekövetkezésére, és annak az elvezetésére. A vizek tározása nagy szakértelmet igényel a kezelőtől, hiszen belvizes időszakban fennállhat újabb elöntések veszélye. A sikeresen betározott vízkészletek létfontosságúak egy olyan aszályos évben, amilyen az idei is volt.

A vízhiány elleni védekezés során emellett a vízkormányzás a legfőbb eszközünk. Vízfolyásainkon és csatornáinkon keresztül oda vezetjük el a vizet, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az Öntözési Osztály főként a mezőgazdasági célú vízfelhasználás biztosítás koordinálásával foglalkozik, azonban előfordulhat ökológiai, ipari, technológiai vízszükséglet is. Mindezek mellett a legfontosabb a lakosság ellátása ivóvízzel. Idén a vízhiányból adódóan Szolnok város és térségének az ivóvízellátás biztosítása érdekében készenlétbe telepítettünk szivattyúkat, melyeknek használatára szerencsére nem került sor.

Európában hazánk területén található az egyik legnagyobb összefüggő vízgazdálkodási rendszer, azaz a Tisza-Körös völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer, melynek rövidített nevét, a TIKEVIR-t használjuk. Az idei védekezés középpontjában ez a rendszer állt, és fokozatosan egyre szigorúbb korlátozásokat vezettünk be. Korlátozás alatt az előírt vízmennyiség területek közti átbocsátásának csökkentését értjük. Mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozására nem került sor, mert a vízügyi szervek a gazdálkodókkal együttműködve közösen dolgoztak ki öntözési vízhasználati egyidejűségi menetrendeket, melynek értelmében a gazdák csak bizonyos napszakokban, ütemezett időbeosztással, a nagymértékű egyidejű vízkivételt elkerülve vehettek ki mezőgazdálkodási vízhasználathoz biztosított vízkészletet.

Az idei évben az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) felállítására is volt szükség július 20. és augusztus 22. között a vízelosztások országos koordinálásának érdekében. A vízhiány elleni védekezés során a vízügyi igazgatóságok - az OMIT Törzsvezető engedélyével - különböző beavatkozásokat végeztek a víz folyamatos biztosítása érdekében. Ezek a beavatkozások lehetnek szivattyús vízátemelés, kotrás, víz szabad áramlását gátló akadályok eltávolítása, műtárgyak és szivattyútelepek helyreállítása, ideiglenes szivattyúállások (provizóriumok) telepítése. Egyes intézkedések jóváhagyása előtt helyszíni bejárásokon vettünk részt a munkálatok részleteinek tisztázása érdekében.

vizi novenyzet eltavolitasa a kovizig teruleten

Vízi növényzet eltávolítása a KÖVIZIG területén 

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításának következtében a vízügyi igazgatóságok a működési területükre vonatkozóan általános vízhiány elleni védekezési tervet, illetve az összesen 84 darab vízhiánykezelő körzetre körzeti vízhiány elleni védekezési tervet készítettek, az előbbieket 2021. december 27, az utóbbiakat pedig 2022. november 15-i határidővel.

A tapasztalatok alapján egyértelművé vált, hogy a vízhiány elleni védekezés esetén is szükség van a Vízkárelhárítási Védekezési Információs Rendszer (VIR) használatára, így az idei évben megtörtént a VIR modul két új - Vízhiány elleni készültség elrendelése és Vízhiány elleni védekezés napi jelentés - modullal történő kiegészítése is. A fejlesztés az idei év elején kezdődött, az éles üzembe állítás októbertől történt meg. Így a következő évek vízhiány elleni védekezése már ennek használatával történhet.

Koordinálásunkban az OVF aszálymonitoring hálózatának idei bővítéseként 2 db monitoring állomás telepítése valósul meg AM-BM-OVF megállapodás keretében a vízügy részére átadott mezőgazdasági kockázatkezelési forrás terhére.

A Nemzeti Víztudományi és Vízbiztonsági Laboratórium projekt 30. sz. alprojektjeként tervezzük végrehajtani az "aszálymonitoring rendszer által szolgáltatott pontszerű információk térbeli kiterjesztésének módszertani kidolgozását statikus és dinamikus adatok alapján". Eddig az alprojekt előkészítési feladatait végeztük el.

Mezőgazdasági vízszolgáltatás

A Magyarországon található 12 vízügyi igazgatóságból 2022-ben 11 igazgatóság területén zajlott mezőgazdasági vízszolgáltatás, amelyek 78 öntözési rendszerre és további 176 mezőgazdálkodási vízhasznosítási egységre vannak felosztva.  A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjét a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet határozza meg. Ennek alapján az alapdíj 50 %-át a központi költségvetés biztosítja (a fenti rendeletben előírt feltételek teljesülése esetén), az alapdíj másik 50 %-át és a változó díjat azonban teljes mértékben a vízhasználók fizetik meg. A vízhasznosítási idény - az üzemeltető és a vízhasználó eltérő megállapodásának hiányában - öntözés esetén március 1. napjától október 31. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig tart.  

2022. évben összesen 150 177 hektár területre van érvényben vízjogi üzemeltetési engedély, amelyből 123 587 hektár öntözési, 5 100 hektár rizstermesztési, 21 489 hektár halas tavi terület. Szintén a vízjogi engedélyek alapján országosan összesen 515 464 655 m3 a mezőgazdasági vízhasználatra engedélyezett éves vízmennyiség, amelyből 162 941 318 m3 az öntözésre, 46 284 955 m3 a rizstermesztésre és 306 238 341 m3 a halas tavi vízhasználatra vonatkozik. 2022. október 31-ig összesen 137 223 152 m3 vízmennyiség öntözésre, 34 420 285 m3 rizstermesztésre és 198 878 443 m3 halas tavi vízhasználatra került kiszolgáltatásra a vízhasználóknak.

2022 evi mezogazdasagi vizszolgaltatas szamokban

 

A tartósan vízhiányos időszak 2022. március 21. és október 31. között volt érvényben, mely alatt lehetőség nyílt rendkívüli öntözési igények benyújtására. A vízügyi igazgatóságok több, mint 800 darab vagyonkezelői hozzájárulást adtak ki és összesen 9 465 128 m3 vízmennyiség került kijuttatásra mintegy 11 ezer hektáron.

Nemzetközi feladatok

Az OPTAIN (Horizon 2020) nemzetközi projekt a természetes, kisléptékű vízvisszatartó intézkedések témakörével foglalkozik. Az idei év áprilisában tartottuk meg második workshopunkat a Kebele-patak vízgyűjtő mintaterületen tevékenykedő érdekeltek aktív részvételével. Emellett részt vettünk az éves plenáris közgyűlésen, Balatongyörökön (http://ovf.hu/hu/korabbi-hirek-2/optain-kozgyules).

Megkezdődött az EU-s forrásból, a Technikai Támogatási Eszköz keretében megvalósuló „Vízmonitoring erősítése Magyarországon” című projekt végrehajtása, melynek kedvezményezettje a Belügyminisztérium. A külső vállalkozó által kivitelezésre kerülő projekt két munkafolyamata a mederiszap mezőgazdasági hasznosításának elősegítése, illetve a vízmonitoring erősítése, melyhez az OVF folyamatos egyeztetések, a munkaanyagok véleményezése, illetve adatátadás révén járul hozzá.

A Víz Keretirányelv közös megvalósítási stratégiájához kapcsolódóan megkezdte munkáját az Aszály és Vízhiány ad hoc munkacsoport. Eddigi két munkacsoport ülésén az OVF, és osztályunk is képviselte magát online. Egyelőre munkaközi anyagok készültek el a tagállamok aszálykezelési politikájára, határokon átívelő mintaprojektekre, ökológiai vízhozamra, vízmérlegre és vízszétosztásra vonatkozóan, melyek véleményezésében vettünk részt.

Szokás szerint idén is szakmai konferencia keretében emlékeztünk meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról. A 2022. július 5-én megtartott online konferencia témája ezúttal az aszály elleni küzdelem volt. Az előadások a http://ovf.hu/hu/korabbi-hirek-2/5c1d7de4-e5aa-41f9-b3ae-24779ecd1ad0 linkre kattintva érhetők el.

Utolsó módosítás: 2022. december 01., csütörtök 12:48, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat