Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Vízrendezési referens

Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

2020. július 09., csütörtök 07:47

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Települési Vízgazdálkodási Főosztály

vízrendezési referens munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 08. 05.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet az intézmény Települési Vízgazdálkodási Főosztály Települési Vízgazdálkodási Osztályán vízrendezési referens munkakör előreláthatóan 2021.06.30-ig szóló betöltésére határozott időre.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: OVF, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

 A munkakörbe tartozó feladatok:

 Tevékenységét a Települési Vízgazdálkodási Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

közreműködik az EU tagsággal kapcsolatos szakterületi feladatok az ÁKK végrehajtásában, valamint a VKI feladatok ellátásában; koordinálja a K+F tevékenységet a hegy és dombvidéki vízrendezés, a helyi vízkárelhárítás, a települési csapadékvíz-gazdálkodás területén; közreműködik a közép és hosszú távú települési vízgazdálkodási koncepciók, valamint a szakterületi fejlesztési stratégia meghatározásában, végrehajtásában; közreműködik a tisztított szennyvíz hazai és nemzetközi szakágazati tevékenyességeiben (Duna-vízgyűjtő és EU) közreműködik az országos és térségi vízkárelhárítás programok: dombvidéki és belterületi vízrendezési, különös tekintettel települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési tervek kidolgozásában közreműködik az önkormányzati környezeti és vízkár-elhárítási szakmai feladatok megalapozásában és irányításában, részt vesz a települési vízgazdálkodási feladatok (vízkárelhárítás, vízvisszatartás, víztározók) ellátásában; országosan koordinálja a települések vízkárelhárítási terveinek készítését, aktualizálását; véleményezi a települési csapadékvíz gazdálkodással összefüggő jogszabályokat, különös tekintettel a belterületi- és az állami feladatkörbe tartozó térségi vízrendezési joganyaggal való összhang érvényesülését.

  Pályázati feltételek:

Egyetemi vagy főiskolai szintű vízépítő az alábbiak szerint:

felsőfokú iskolai végzettség (műszaki általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási üzemmérnöki, építőmérnöki, mélyépítő üzemmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, környezetmérnöki, okleveles építőmérnöki, okleveles vízellátási és csatornázási üzemmérnöki, okleveles vízépítő mérnöki, vízellátási és csatornázási (üzemmérnök) építőmérnöki, vízi- környezeti építőmérnöki,  vízrendezési-vízhasznosítási építőmérnöki, hidrotechnikai és környezetvédelmi vízimérnöki építőmérnöki, okleveles természetvédelmi mérnöki, okleveles településmérnöki, okleveles geológusi, földtudományi kutatói), vagy geoinformatikus, műszaki, természettudományi területen szerzett egyéb felsőfokú végzettség vagy egyéb mérnöki és szakirányú szakmérnöki végzettség

angol nyelv használata (szakmai) vízügyi szakmai tapasztalat, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, magas fokú számítógépes térinformatikai ismeret és gyakorlat.

 Előnyt jelent:

több nyelvismeret tervezői szoftverek ismerete/használata vízügyi igazgatóságnál, vízgazdálkodási társulatnál hasonló munkakörben szerzett legalább 4 év gyakorlat, vezetői engedély

 Pályázat tartalma:

szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás a személyes elbeszélgetésre behívott pályázó köteles bemutatni a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat, illetve minden a pályázó által a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tartott dokumentumokat

 Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

  A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot e-mail-en kell eljuttatni az „OVF vízrendezési referens” jelige feltüntetésével a biro.lebovits.timea {kukac} ovf.hu címre.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Biró-Lebovits Tímea humánpolitikai referens (biro.lebovits.timea {kukac} ovf.hu) +36-1-225-44-00/10233 illetve

Szakmai kérdésekben: Kolossváry Gábortól a Települési és Vízgazdálkodási Főosztály főosztályvezetőjétől a (1) 225 44 00 / 10-014-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

 Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 08. 31.

 A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

 

Utolsó módosítás: 2020. július 09., csütörtök 07:50, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat