Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláshirdetés - Vízrendezési referens

Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

2020. szeptember 11., péntek 10:49

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály

vízrendezési referens

munkakörének betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

 Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet az intézmény Belvízvédelmi és Öntözési Főosztályán vízrendezési referens munkakör határozott időre szóló betöltésére.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

A munkakörbe tartozó feladatok:

A vízrendezési és vízvisszatartási művek, vízszolgáltató főművek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatainak ellátása; a felszíni vizek visszatartásával, azok mezőgazdasági célú használatával, illetve a mennyiségi viszonyokat befolyásoló vízhasználatokkal kapcsolatos feladatok ellátása; vízügyi ágazati projektek szakmai koordinálása; EU projektekben szakági szakértői feladatok ellátása; közreműködés a minisztérium szakterületi döntéseit megalapozó koncepciók, tanulmányok és fejlesztési tervek előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében; a területi vízgazdálkodási feladatok egyéb szakpolitikákban és stratégiákban való megjelenítésének, érvényesítésének biztosítása; a mezőgazdasági vízigények, vízhasználatok, és az öntözővíz szolgáltatást végző rendszerek összehangolása, koordinálása.

 Tevékenységét a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály vezetőjének alárendeltségében végzi.

Pályázati feltételek:

építőmérnöki/vízügyi, mezőgazdasági-vízgazdálkodási mérnöki végzettség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

 Előnyt jelent:

vízügyi ágazatban szerzett gyakorlat, magas fokú számítógépes ismeret és gyakorlat, térinformatikai alkalmazások ismerete, gyakorlat idegen nyelvtudás, vezetői engedély.

 Pályázat tartalma:

motivációs levél, részletes, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

a pályázat elbírálását követően azonnal, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

 Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

 A pályázatot 2020. október 09-én 16.00 óráig elektronikus úton a zentai.eva(kukac)ovf.hu e-mail címre kell eljuttatni „OVF vízrendezési referens” jelige feltüntetésével.

 Szakmai kérdésekben további felvilágosítás kérhető Csűrös Krisztiántól a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály főosztályvezetőjétől a (1) 225 44 00 / 10-215-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje:

 Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 11., péntek 10:53, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat