Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Humánpolitikai referens

Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

2018. július 12., csütörtök 12:49

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

HUMÁNPOLITIKAI REFERENS

munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

 Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet humánpolitikai referens munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

 Tevékenységét a Humánpolitikai Önálló Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:

közalkalmazotti állomány munkaviszonyával összefüggő személyügyi és munkaügyi feladatok teljes körű ellátása. Ezen belül közalkalmazottak ki – beléptetése, illetmény nélküli szabadságok előkészítése, kinevezések módosításának elkészítése, személyi anyagok és az adatok védelmének ellátása; közfoglalkoztatotti állomány munkaviszonyával összefüggő valamennyi feladat végrehajtása; Az OVF irányítása alá tartozó 12 Vízügyi Igazgatósággal kapcsolatban felmerülő felvételi engedélyek, létszámváltozások és létszámjelentések folyamatos ellátása; Honvéd Kórház egészségügyi ellátásának igénybevételéhez szükséges igazolások kiállítása; rendszeres és időszakos statisztikák, létszámjelentések, diagramok, grafikonok, előrejelzések elkészítése; képernyős munkakörök folyamatos figyelemmel kisérése az érvényes jogszabályok alapján, azok nyilvántartásának vezetése; szociális ügyekben felmerülő feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

főiskolai vagy egyetemi (andragógus - személyügyi ügyintézői, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzseri, jogi, társadalomtudományi) végzettség magyar állampolgárság, cselekvőképesség, jó kommunikációs készség, csapatmunkára alkalmasság, legalább 2 éves szakmai tapasztalat felhasználói szintű számítógépes ismeret: Windows, Word, Outlook, magas szintű Excel ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

központi költségvetési szervnél szerzett legalább 2 év tapasztalat, SZENYOR belügyi személyzeti program, JDolber személyzeti program, KIRA program felhasználói szintű ismerete, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása, nyilatkozat, hogy a pályázat dokumentumait a bírálók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a pályázat elbírálását követően azonnal, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palánkay Patrícia osztályvezető nyújt, ( 06-1-225-4400/10235 mellék.

 A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban személyesen vagy e-mail-en kell eljuttatni az „OVF humánpolitikai referens” jelige feltüntetésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Önálló Osztályára (1012 Márvány u. 1/D. V. em. 514. szoba, bejárat: Márvány u. 1/c alatt; vagy a rentko.daniel@ovf.hu E-mail címre)

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

 

 

 

Utolsó módosítás: 2018. július 12., csütörtök 12:52, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat