Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Projektvezető referens

Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

2018. június 26., kedd 16:33

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

PROJEKtvezető REFERENS

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet projektvezető referens munkakör határozott időre 2019.12.31-ig történő betöltésére.

 

Tevékenységét a Beruházási Iroda vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Pálya utca 9.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Beruházási Irodához tartozó projekt lebonyolításának napi szintű vezetése, a Beruházási Iroda vezetőjének iránymutatása alapján. A lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás.

Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Beruházási Iroda vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.

 

Kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel, szakmai fórumokkal, civil szervezetekkel. Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban. Koordinálja a támogatási kérelmek összeállítását és határidőre történő benyújtását, a támogatási szerződések előkészítését, összeállítását, szükség esetén módosítását. Az intézmény jogi és közbeszerzési feladataiért felelős szervezeti egység irányítása mellett részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési hirdetmények elkészítésében, a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában. Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási/megbízás szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási folyamatot. Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését. Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban. Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen. Részt vesz a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában, nyomon követi a különböző ellenőrzésre jogosult szervezetek megállapításai alapján készült intézkedési tervben vállalt kötelezettségek teljesítését.

 

A feladat ellátásához elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályok nyomon követése és naprakész ismerete, a műszaki előírások és a támogatással összefüggésben keletkezett dokumentumok által támasztott követelmények megismerése, betartása és betartatása.

 

Pályázati feltételek:

- műszaki vagy gazdasági, szakirányú főiskolai vagy egyetemi (BSc vagy MSc) végzettség,

- Európai Unió finanszírozásával megvalósuló projektek kezelésében szerzett gyakorlat,

- Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,

- önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság,

 

Előnyt jelent:

- közbeszerzési gyakorlat,

- FIDIC szerződéses rendszer ismerete,

- kivitelezési gyakorlat

- vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat,

- idegen nyelv ismerete,

 

Pályázat tartalma:

 

- részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül.

 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető Frauenhoffer László főosztályvezető-helyettes úrtól (frauenhoffer.laszlo@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10089.

A pályázat elbírálásának rendje:

A benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történő elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 06.

 

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Utolsó módosítás: 2018. június 26., kedd 16:37, Uresch László
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat