Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Pályázati felhívás a 2016. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Tartalomfelelős: Alkonyi Zsófia Dr., osztályvezető

2015. szeptember 24., csütörtök 10:24

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2016. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) pontja alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmények (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.

Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.

Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért vagy a kivitelezéséért felelős természetes személy nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.

A szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését követően, a helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza.

H I VATA LO S É R T E S Í TŐ • 2015. évi 29. szám 3729

A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:

– A pályázat benyújtójának neve, személyazonosító adatai.

– A létesítmény megnevezése, címe.

– A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.

– A létesítmény kivitelezésért felelős mérnök neve.

– Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.

– Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.

– Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.

– Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges –, amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat.

– A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.

– Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag-, energia- és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú már működő berendezésekkel.

– Indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő műszaki megoldásnak.

– Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.

– A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse, A/4 méretre hajtogatva.

– A pályázat nyelve magyar, és a pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell ellátnia.

Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat esetében a Víz Világnapján – március 22-én – kerül sor.

A tervezésért, a kivitelezésért felelős – a nyertes pályázatot benyújtó – természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre.

A pályázat benyújtásának, illetőleg postai feladásának a határideje:

2015. szeptember 30.

A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére: 1051 Budapest, József Attila u. 2–4.; 1903 Budapest, Pf. 314 vagy a következő e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni: vkfo@bm.gov.hu.

További felvilágosítást nyújt: Domahidy László György (tel.: 441-1654; e-mail: gyorgy.laszlo.domahidy@bm.gov.hu).

 

Utolsó módosítás: 2015. szeptember 24., csütörtök 11:26, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat