Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A Határvízi Egyezmény Részes Feleinek 7. Ülése

Tartalomfelelős: Siklós Gabriella, sajtóreferens

2015. november 13., péntek 09:12

Esemény kezdete: 2015. november 17. 10:00, kedd

Esemény vége: 2015. november 19. 16:00, csütörtök

Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ

Regisztráció 9-órától

 

A Határvízi Egyezmény Részes Feleinek 7. Ülése

2015. november 17-19, Budapest

RÖVIDEN A MOP7-ről   

Az egyetlen ENSZ kormányközi fórum, amely a határon átnyúló vízügyi együttműködésre koncentrál Több mint 300 résztvevő várható a világ minden részéről A gazdag program bemutatja a határvízi együttműködés területén elért eredményeket és kihívásokat November 17-én magas szintű szakasz 10 kísérőrendezvény

Az ENSZ EGB (Egyesült Nemzetek Szervezete, Európai Gazdasági Bizottsága) határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló Egyezmény (Vízügyi Egyezmény) részes feleinek ülését, (továbbiakban: MOP7) Magyarország Belügyminisztériuma meghívására 2015. november 17-19 között Budapesten, a Budapest Kongresszusi Központban rendezik meg.

           

MIÉRT FONTOS AZ MOP7?

A Vízügyi Egyezmény globálissá válik

A 2013-as módosítás hatálybalépése valamennyi ENSZ Tagállam számára lehetővé tette a csatlakozást, a MOP7-en válik a Vízügyi Egyezmény globális jogi és kormányközi keretté a határvízi együttműködés területén.

Új eszközök és fontos döntések a MOP7-en

A MOP7 új eszközöket fogad el a határvízi együttműködés és a víz- élelmiszer- és energia-ököszisztéma nexus előnyeinek meghatározására. Az MOP7 fontolóra veszi az egyezmény szerinti jelentéstételi rendszer kialakítását is.

A 2016-2018 közötti időszak munkaprogramja

A résztvevők áttekintik a határokon átnyúló vízügyi együttműködés jelenlegi helyzetét és azt, hogy hogyan kezeljék a felmerülő kihívásokat. Ezt követően döntenek a Vízügyi Egyezmény főbb prioritásairól és tevékenységéről 2018-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

MAGAS SZINTŰ SZAKASZ

A november 17-én megrendezésre kerülő magas szintű szakasz a Vízügyi Egyezmény az ENSZ valamennyi tagállama felé nyitására, valamint a  Fenntartható Fejlődési Célokhoz (Agenda 2030) és egyéb globális kötelezettségvállalásokhoz történő hozzájárulására fókuszál, beleértve a Sendai keretegyezményt, amely katasztrófák kockázatának csökkentéséről és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról szól.

 

A VÍZÜGYI EGYEZMÉNY

A Vízügyi Egyezmény 1992-ben Helsinkiben került elfogadásra, és 1996-tól hatályos. Erősíti a határvízi együttműködést és azon intézkedéseket, melyek a határokon átnyúló felszíni és felszín alatti vizek fenntartható gazdálkodására irányulnak.

A Vízügyi Egyezmény megköveteli az aláíró felektől a határon átterjedő hatások megelőzését, csökkentését és ellenőrzését, a határvizek ésszerű és méltányos felhasználását, az osztott vizekről kötött megállapodások megkötését.

A részes felek ülése, mely az Egyezmény legfőbb döntéshozó szerve, 3 évente kerül megrendezésre, hogy áttekintse az eredményeket és megvitassa a jövőbeli tevékenységet. Jelenleg az Egyezmény 41 tagot számlál, melyek közül majdnem az összes állam a Pan-Európai régió vizein osztozik. 2013-ban a módosítások hatályba lépése következtében, (amely lehetővé teszi a csatlakozást valamennyi ENSZ Tagállam számára) néhány ország már meg is kezdte a nemzeti csatlakozási folyamatokat.

A MOP7 kiemelt témái

A határvízi együttműködés előnyei

Az MOP7 -en mutatják be a Határvízi Együttműködés Előnyeiről szóló Szakpolitikai Útmutatót. Ez az Útmutató segít azonosítani és értékelni a vízügyi együttműködés előnyeit, amelyek gyakran a vízügyi ágazaton is túlmutatnak. Az osztott vízgyűjtőkön történő összehangolt vízgazdálkodás például segíthet csökkenteni az árvizek okozta emberi és gazdasági veszteségeket, csökkentheti a termelt villamos-energia árát a vízenergia hasznosításával, valamint hozzájárulhat a vízminőség javításához a közös monitoring kialakításával.

Számos ország és közös vízgyűjtő szervezet fogja alkalmazni az útmutatót az egyezmény 2016-2018 közötti munkaprogram keretében.

A víz-, élelmiszer-, és energiafenntarthatóság nexus

A konferencián bemutatnak egy publikációt is, a Különböző erőforrások határon átnyúló vízgyűjtő területeken történő felhasználásnak összehangolásával kapcsolatban: A víz-, élelmiszer-, és energiafenntarthatóság nexus címet kapta. Egy olyan módszer kerül bemutatásra, amelynek célja, hogy értékelje a kölcsönös függést a víz, az ökoszisztémák, az energia és az élelmiszer-ágazat között, épp úgy, mint más, például az éghajlatváltozás és a biodiverzitás területén. A módszer elősegíti az integrált megközelítést, amely egyesíti a fenntartható fejlődés különböző dimenzióit, a többszereplős határokon és szektorokon átnyúló együttműködésen keresztül.

A határon átnyúló vízgyűjtő területek együttműködése a klímaváltozás tükrében

A határon átnyúló vízgyűjtő területeken történő hatékony együttműködés elengedhetetlen feltétele a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. A Vízügyi Egyezmény 2006 óta egyike azon első fórumoknak, amellyel meghatározták az adaptáció határokon átnyúló dimenzióját, a fejlesztése révén a politikai iránymutatást, és a határokon átnyúló együttműködés támogatását.

Újabban az egyezmény alapján, a vízgyűjtő területek egy globális hálózata dolgozik ebben a témában, mely azért jött létre, hogy megosszák egymással a konkrét tapasztalataikat.

A közeledő párizsi COP21 fényében, az MOP7 találkozón meg fogják vitatni azt is, hogy, hogyan kellene megtervezni a szakpolitikákat és azok megvalósítását a vízgyűjtő területeken, amelyekkel csökkenteni lehetne a klímaváltozás káros hatásait.

Nemzeti Szakpolitikai Párbeszédek (NPD-k)

A Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd 2006 óta az ENSZ EGB és az OECD részéről közösen végrehajtott program, mely szakpolitikai tanácsokkal szolgál a vízügyi szektorban az EECCA országok számára. A konferencián a tervek szerint, az NPD 2016-2019-re tervezett tevékenységét mutatják be és vitatják meg. Számos dokumentum is aláírásra kerül a találkozón azokkal az országokkal, akik az NPD támogatást igénylik.

További információért keressesse fel az alábbi weboldalt:

http://www.unece.org/env/water/mop7.html

 

 

 

Utolsó módosítás: 2015. november 13., péntek 13:17, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat