Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A Belvízvédekezési és Öntözési Főosztály aktuális eseményei

Tartalomfelelős: Alkonyi Zsófia Dr., osztályvezető

2014. június 03., kedd 10:12

Vízkárelhárítási Országos Konferencia

2014. május 6-8. között Miskolctapolcán, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság rendezésében került lebonyolításra a Vízkárelhárítási Országos Konferencia. A Konferencia két fő szakterületet érintett, az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodást és a Belvízvédelmet, Öntözést és Vízrendezést.

A plenáris ülésen beszámoltunk többek között az állami tulajdonú forgalomképes állami vízilétesítmények átadás-átvételéről és a távlati öntözési igények meghatározásának feldolgozásáról.

Ezt követően a Belvízvédelmi és Vízhasznosítási szekció keretében megvitatásra kerültek az alábbi témák, melyekhez a helyszínen számos hozzászólás érkezett:

-az állami tulajdonú forgalomképes vízi-létesítmények átadás-átvétele,
-a vagyonátvétellel kapcsolatban a gyakorlatban felmerülő problémák,
-a helyi vízkárelhárítás jogszabály tervezete (kisvízfolyásaink árvizei),
-az önkormányzati felajánlások kezelése és a mezőgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatos témák.

Egy mintaterületen keresztül bemutatásra került a Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Adattár (MVA) is.

 

A vízügyi igazgatóságok felkészültek a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás idényközi biztosítására

A 115/2014. (IV.3) Korm. rendelet alapján 2014. május 26-ától térítésmentessé vált a mezőgazdasági vízszolgáltatás az állami műveken. A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás idényközi biztosítására a vízügyi igazgatóságok felkészültek. Az igazgatóságok elvégezték a szükséges szerződésmódosításokat, illetve a szerződéskötések folyamatban vannak. A kialakult hidrológiai helyzetnek megfelelően jelenleg a felszíni vízkészletből történő öntözés minimális. Az öntözővíz-szolgáltatók a vízszolgáltatást a vízügyi igazgatóságok felügyelete és ellenőrzése mellett végzik.

A vízügyi igazgatóságok szolgáltatási feladata az öntözővíz biztosítása, szétosztása a termelők felé. Ennek fejlesztése csak akkor lehetséges, ha ismerik a termelők igényeit. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2014. március 1-31. között a falugazdász-hálózat és a települési agrárgazdasági bizottságok bevonásával széleskörű felmérést végzett a felszíni vizekből kielégíthető mezőgazdasági célú vízigényről. A felmérés adatainak feldolgozása folyamatban van. A falugazdászok által megjelölt távlati öntözési igényeket a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és az Agrárkutató Intézet (AKI) több szakmai terület együttes megvizsgálásával – talajvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, mezőgazdasági művelési feltételeket figyelembe véve – elemzi, hogy az igény táj- és területhasználat vagy más szakhatósági szempontból valóban engedélyezhető-e. Az előbb említett szempontok mérlegelésével párhuzamosan a vízügy megvizsgálja, hogy a vízigény vízkészlet illetve vízszolgáltatás oldalról biztosítható-e, melyek a szűk keresztmetszetek, a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben milyen korlátokat kell feloldani. A felülvizsgálatokat követően el lehet indítani az engedélyezési eljárást és a szükséges fejlesztések támogatási igénylését.

Engedélyezett, ténylegesen öntözött és öntözésre tervezett területek nagysága, megyei bontásbanEngedélyezett, ténylegesen öntözött és öntözésre tervezett területek nagysága, megyei bontásban

 

A 2014. évi öntözési idény indulásakor a vízügy a már meglévő vízjogi engedéllyel rendelkezők részére a teljes vízszolgáltatási rendszer üzemeltetésére készül fel. A kritikus vízszolgáltatási útvonalak feltérképezése a biztosított forrás optimális felhasználását célozza, hogy ahol fenntartás, üzemeltetés szempontjából üzemviteli, vagy szolgáltatási probléma merülhet fel, azt az idény kezdetére, vagy első időszakában elhárítható legyen. Megkezdődött a szivattyútelepek üzemképes állapotba helyezése, az öntözővíz-szolgáltatás beindításához szükséges rendszerfelkészítés és a víztovábbítást gátló akadályok elhárítása. 2014. május 26-ig az előkészítő munkálatok megtörténtek, a munkavégzés május 27-ig 127 helyszínen megkezdődött.

Öntözési útvonalakÖntözési útvonalak

A mezőgazdasági vízhasználók versenyképességének megőrzése, gazdálkodói feltételeik javítása érdekében és az eddigi szabadáras mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeik csökkentésére, új jogszabály (115/2014. (IV.3.) Korm. rendelet) szerint azonos módon képzett vízszolgáltatási díjak kerültek bevezetésre egy egységes önköltség-számítási rendszer alapján. Az egységes díjképzési rendszer alapját a vízszolgáltatáshoz szükséges tevékenységekhez kapcsolódó költségtényezők adják, vagyis a ráfordítással arányos költségkalkuláció. Célja a mezőgazdasági vízszolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságának biztosításán túl a Víz Keretirányelv szerinti költségmegtérülés elvének alkalmazása. A rendelet alkalmazása 2014. május 26-ával érvénybe lépett. A szolgáltatói szerződésben rögzítettek alapján kiszámított vízszolgáltatási díj a költségvetésből kerül megtérítésre.

 

 

Utolsó módosítás: 2014. június 03., kedd 10:22, Jakus Ádám
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat