Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Projekt koordinátor referens

Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

2015. október 08., csütörtök 09:07

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

PROJEKT KOORDINÁTOR REFERENS

munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 28.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet projekt koordinátor referens munkakör határozott időre (2016.12.31-ig) szóló betöltésére.

Tevékenységét a Beruházási Iroda vezető közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

A munkakörbe tartozó feladatok:

Végrehajtja a projektekhez kapcsolódó, a támogatási szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban előírt adminisztratív feladatokat:

ellátja a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatait; elkészíti a projekt előrehaladási jelentéseket, és változás bejelentéseket; részt vesz a közreműködő szervezet, az irányító hatóság és az egyéb szervezetek részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek ellátásában; közreműködik a támogatási szerződések módosításának előkészítésében.

Koordinálja a projekt jogi és közbeszerzési folyamatait:

részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési hirdetmények elkészítésében; részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában; végrehajtja a felettes intézmények részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeket; közreműködik a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában.

Elvégzi a projektek megvalósításához, kivitelezéséhez kapcsolódó támogató feladatokat,

részt vesz az operatív irányításban:

nyomon követi és ellenőrzi a szerződésekben foglalt feladatok ellátását, határidőre való teljesítését; ellenőrzi a kivitelezésben részt vevők által készített különböző jelentéseket, egyéb dokumentumokat; a projekt előrehaladása érdekében biztosítja a projekttel kapcsolatos információk folyamatos rendelkezésre állását.

Fentiek ellátása érdekében kapcsolatot tart a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőivel, megszervezi és lebonyolítja a szükséges megbeszéléseket, egyeztetéseket, vezeti a megbeszélések jegyzőkönyveit, illetve elkészíti a megbeszélések emlékeztetőit. Részt vesz a telefon és e-mail forgalom lebonyolításában.

A feladat ellátásához elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályok nyomon követése és naprakész ismerete, a műszaki előírások és a támogatással összefüggésben keletkezett dokumentumok által támasztott követelmények megismerése, ismerete, betartása és betartatása.

Pályázati feltételek:

- főiskolai vagy egyetemi végzettség,

- Európai Unió (társ) finanszírozásával megvalósuló projektek kezelésében szerzett gyakorlat,

- Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,

- kiváló helyesírás és fogalmazás,

- önálló munkavégzés,

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság,

Előnyt jelent:

- Műszaki (építőmérnök, vagy vízügyi szakterületeken szerzett) főiskolai vagy egyetemi végzettség,

- Vízgazdálkodási projektek kezelésében szerzett gyakorlat,

- EU-s pályázatok kezelésében szerzett gyakorlat,

- közigazgatásban szerzett tapasztalat,

- idegen nyelv ismerete,

- közbeszerzési gyakorlat,

Pályázat tartalma:

- motivációs levél;
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

A pályázatot elektronikus úton palankay.patricia@ovf.hu email címre, vagy levélben (1 példányban) az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Önálló Osztály - 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. - címére kell eljuttatni az OVF „projekt koordinátor referens” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető Vinnai Péter főosztályvezető úrtól a (+36-1-225-44-00/10252) számon vagy Szász Henriette főosztályvezető asszonytól a (+36-1-225-44-00/10118) számon.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 15.

 

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Utolsó módosítás: 2015. október 08., csütörtök 09:14, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat