Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Titkárnő

Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

2021. november 30., kedd 15:09

                PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

TITKÁRNŐ

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 12. 15.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet titkárnő munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

Tevékenységét a gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében végzi.

 

Ellátja az ügyiratkezelési feladatokat az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint. Az ügyirat kezelési rendszerben iktatja és kiadmányozásig nyomon követi az iratok útját, szükség esetén előkeresi az előzményeket. Nyomtatja és aláírásra előkészíti a dokumentumokat. Elvégzi az irattározással kapcsolatos feladatokat. Aláírásokat követően az iratokat az ügykövetési rendszerbe feltölti. Figyelemmel kíséri az ügykövetési rendszerben a határidős feladatokat. Biztosítja a szervezeti egységhez érkezett, illetve onnan továbbított iratok tekintetében, hogy az irat azonosítható legyen, fellelhetési helye, ügyintézési útja egyértelműen dokumentáltan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen. A papíralapon közvetlenül beérkező dokumentumok érkeztetésre, digitalizálásra leadása az Iktatóba. Az Ügykövetésben és a papíralapon kimenő küldeményeknél az iratok formai követelményeknek történő vizsgálatának végrehajtása. A postai úton eljuttatandó küldeményeket az iratkezelési szabályzatban rögzített módon juttatja el az iktatóba. Ellátja a gazdasági főigazgató-helyettes által összehívott megbeszélések, értekezletek reprezentációs feladatait. Kezeli a gazdasági főigazgató-helyettes naptárát.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

középfokú iskolai végzettség magyar állampolgárság, cselekvőképesség, csapatmunkára alkalmasság, felhasználói szintű számítógépes ismeret: Windows, Word, Outlook, Excel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

központi költségvetési szervnél szerzett tapasztalat, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában részt vevőszemélyek megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás.

 

A személyes elbeszélgetésre behívott pályázó köteles bemutatni a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat, illetve minden a pályázó által a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tartott dokumentumokat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a pályázat elbírálását követően azonnal, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ótott Annamária osztályvezető nyújt, ( 06-1-225-4400/10235 mellék.

 A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika{kukac}ovf.hu email címre „OVF titkárnő” jelige feltüntetésével.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követően történik a munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 12. 16.

 

 

Utolsó módosítás: 2021. november 30., kedd 15:13, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat