Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Magyarország árvízi biztonságának a szolgálatában

Tartalomfelelős: Szentiványi Árpád, osztályvezető

2016. április 05., kedd 10:54

Magyarország árvízi biztonságának a szolgálatában

Az „Árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről” szóló Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelv előírja, hogy a tagállamoknak előzetes kockázatbecslést, árvízi veszély- és kockázati térképeket, továbbá az árvízkockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedéseket kell kidolgozni. Magyarországon ez a munka az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálása mellett már 2010. óta zajlik.

Európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettség teljesítése érdekében Magyarország Kormánya határozatban (1146/2016. (III. 25.) Korm. hat.) fogadta el Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét, amely a Magyar Közlöny 2016. március 25-én megjelent 42. számában meg is jelent.

AKK

Magyarországon közel 3 millió ember él árvízzel veszélyeztetett terülten. Az ország árvízi biztonságának a szolgálatában, illetve az árvízekkel veszélyeztetett területen elő lakosság árvízi biztonság növelése érdekében jövőbeli árvízvédelmi fejlesztések ésszerűsíthetőek.

Az előirányzott intézkedések költségei, kockázatcsökkentő hatásai (vagyoni, emberi, kulturális, környezeti) mellett közös szakértői munka során meghatározásra kerültek az egyes árvízi intézkedés típusok általános jellemzői, kiemelve az árvízvédelmi célját, a víztestre gyakorolt előzetesen becsült kedvező és kedvezőtlen hatásait, illetve az esetlegesen szükséges hatáscsökkentő, kompenzációs lehetőségeket.

Az Árvízi Kockázatkezelési Tervét keretében elkészült 151 ártéri öblözetre (4200 km védvonal által határolt, mintegy 36000 km2 területre, 1500 szakadási változat vizsgálatával), 109 kisvízfolyásra (2965 km hosszban) továbbá 3150 km hosszú folyószakasz menti nyílt ártér árvízi, valamint a belvízzel veszélyeztetett területeken a belvízi veszély- és kockázati térképezés. A munka további eredménye a korszerű egységes metodika alapján, 72 öblözetre elkészített árvíz-lokalizációs terv.

A végrehajtás keretében sor került az árvízkockázat-kezelési intézkedések EU Víz Keretirányelvvel való összehangolására, az árvízkezelési intézkedések VKI szempontjai szerinti értékelésére.

Teret a folyónak címmel elkészült, a lehetséges intézkedésekről készült közérthető videó az alábbi linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=DxmW1YT67Kk

Utolsó módosítás: 2016. április 05., kedd 12:56, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat