Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

BÚCSÚZUNK

Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

2022. augusztus 25., csütörtök 12:53

In memoriam Dr Kóti László

Sajnálattal értesültem a szomorú hírről, hogy Dr Kóti László, az OVF Nemzetközi Főosztályának egykori vezetője, életének 72. évében 2022. augusztus 9-én, rövid betegség után elhunyt.

A korábbi barátság és az 1990-1995 között eltöltött közös munka a vízügyi nemzetközi együttműködés területén kötelez arra, hogy felidézzem Laci barátom emlékét. A KVM megszűnése utáni időszakban lett az újonnan felállított Országos Vízügyi Főigazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának a vezetője. A VIZDOK-ból érkezett, tájékoztatási és kommunikációs tapasztalatai, valamint kiváló nyelvismerete (angol, francia, német és orosz) segítették abban, hogy a nemzetközi vízügyi együttműködéssel kapcsolatos vezetői teendőket ellássa. Munkatársaival, akiknek többsége a belépésekor még ismeretlen volt számára, kezdettől fogva közvetlen kapcsolatokat tudott kiépíteni.

A rendszerváltás után újonnan létrehozott OVF számára fontos volt, hogy a felügyelő minisztériummal egyeztetve, folytassa a határvízi együttműködést a szomszédos országokkal, illetve létrehozza saját kétoldalú együttműködéseit a fontosabb külföldi partner szervezetekkel. Idézzük fel az 1990 és 1995 közötti időszak fontosabb eredményeit a nemzetközi együttműködés területén, ami Kóti László tevékenységéhez kapcsolódik!

Brit viszonylatban, a korábbi kapcsolatfelvételt kihasználva, sor került a Water Services Association of England and Wales titkárának, Michael Carney úrnak a budapesti fogadására 1990 év végén, majd 1991-ben az OVF főigazgató, Perecsi Ferenc úr londoni látogatására. Az ekkor aláírt megállapodást Kóti László készítette elő. Ezen, rövidebb idejű együttműködés keretében igen hasznos megbeszélésekre került sor a brit vízi közmű szektor képviselőivel (pl. PR Workshop Budapesten).

Az NDK megszűnése után fontos volt új kapcsolatok kialakítása német nyelvterületen. 1991 októberében már fogadtuk az OVF-ben Walter Binder urat, a bajor Vízgazdálkodási Hivatal (Bayerische Landesamt für Wassewirtschaft – LfW) elnökét. Ekkor került sor az együttműködési megállapodás aláírására az LfW és az OVF között, ami csaknem húsz éven keresztül biztosított keretet a magyar és a bajor vízügyi konzultációknak és projekteknek.

A korábbi esetleges francia kapcsolatok után 1992-ben új érdemi együttműködő partner kínálkozott az 1991-ben létrehozott francia Nemzetközi Vízügyi Hivatal (Office International de l'Eau) személyében. A KHVM engedélyével az OVF 1992-ben tárgyalásokat folytatott az Oieau vezetőjével Jean-François Donzier úrral. Az ekkor létrehozott megállapodás hosszú időre megalapozta a magyar-francia vízügyi kapcsolatokat és a Vízgyűjtő Szervezetek Nemzetközi Hálózata (INBO) keretében folytatott magyar részvételt.

Az OVF-OIeau együttműködés fontosabb témái a tájékoztatással és a a vízügyi adatok kezelésével  voltak kapcsolatosak (AQUADOC projekt).

Az INBO együttműködéssel kapcsolatban még egy másik előzményt is szükséges megemlíteni, ami Kóti László személyéhez kapcsolódik. 1991-ben a VIZITERV export törekvéseit támogatva, az OVF fogadta a mexikói Nemzeti Vízügyi Bizottság (CNA) főigazgató helyettesét, majd Kóti László vezetésével vízügyi küldöttség folytatott tárgyalásokat Mexikóban a CNA vezetőivel. Az így létrehozott jó kapcsolatok több évvel később is éreztették hatásukat, amikor 1996-ban az INBO alakuló közgyűlésére Mexikóba kiutazó magyar küldöttséget a mexikói Fél megkülönböztetett figyelmességgel fogadta.

Még két példát említenék az Európán kívüli relációkban.

1992-ben az OVF fogadta a marokkói Ivóvízügyi Hivatal (ONEP) küldöttségét, majd 1993-ban Kóti László személyes kezdeményezésére a KHVM magyarországi látogatásra hívta meg az izraeli Vízügyi Bizottság vezetőjét, Gideon Tsur urat. A minisztériumi fogadás után az izraeli küldöttség teljes szakmai programját (árvízvédelem és mezőgazdasági vízellátás) az OVF biztosította.

Még egy sokoldalú együttműködéssel kapcsolatos eredményt illik megemlíteni Kóti László tevékenységével kapcsolatban. Az OVF már korábban figyelemmel kísérte a Nemzetközi Vízellátási Szövetségben (IWSA) való magyar közreműködést. Az IWSA 19. Világkongresszusának megrendezését Magyarország vállalta el. Dr Varga Miklós az IWSA Magyar Nemzeti Bizottság vezetőjeként az OVF-et bízta meg a rendezvény előkészítésével és megrendezésével, melynek menedzsere Kóti László lett.

A 19. IWSA Világkongresszus és Kiállítás megrendezésére 1993. október 2-8. között Budapesten került sor, ami nagy siker volt a magyar vízgazdálkodás számára. A kongresszuson több, mint 2000 résztvevő volt jelen. A rendező ország jogán a hivatalos résztvevőkön kívül még mintegy 250 magyar szakember is részt vehetett a szakmai üléseken. A külföldi résztvevők számára négy magyarországi tanulmányutat és kulturális programokat szervezett az OVF.

Végül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az 1990-1995 közötti időszakban volt a legjelentősebb a nemzetközi együttműködéssel és tapasztalatokkal kapcsolatos tájékoztatási tevékenység, ami szintén Kóti László érdeme. Az ő szervezésében mintegy 30 tájékoztató füzet jelent meg egyes országok vízgazdálkodásáról, a határvizi - és EU együttműködésről (EUROAQUA Sorozat). Ugyancsak ebben az időszakban készült el egy négy nyelvű (magyar, angol, francia, német) nyelvű kiadvány Magyarország vízgazdálkodásáról.

1995-ben Kóti László búcsúzott az OVF-től, ugyanis egy fontos minisztériumi megbízást kapott, amit nem utasított vissza. Elköszönése előtt maximálisan gondoskodott arról, hogy munkatársai tevékenysége zavartalanul folytatódhasson. Így került e sorok írója abba a helyzetbe, hogy folytassa Kóti Laci barátja szerepét a vízügyi nemzetközi együttműködésben.

A magam és egykori munkatársai nevében szeretettel gondolok vissza rá, emlékét megőrizzük.

Budapest, 2022. augusztus 16.

Papp Kálmán s.k.

Utolsó módosítás: 2022. augusztus 25., csütörtök 15:15, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat