Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Gyászjelentés

Tartalomfelelős: Dorogi Szilvia, -

2016. július 26., kedd 20:28

Gyászjelentés Dr. Benedek Pál 2016.07.26

 

Dredek Pal.png

 

Nekrológ Dr. Benedek Pál emlékére

 

Dr. Benedek Pál az MTA doktora, a VITUKI Vízminőség-védelmi Intézetének nyugalmazott igazgatója, a VTK Innosystem Kft. alapító tagja, szép és tartalmas életének 92. évében, 2016. július 23-án elhunyt.

 Benedek Pál 1924. november 17-én született Mezőtúron. 1947-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki és Építészmérnöki Kar Mérnöki osztályán szerzett mérnöki oklevelet. 1947-64. között a Mélyépterv vezető tervezőjeként dolgozott, majd 1964-től  1984-es nyugdíjba vonulásáig a VITUKI Vízminőség-védelmi Főosztályát, illetve Vízminőség-védelmi Intézetét vezette. 1989-ben alapította meg a VITUKI (VTK) Innosystem Kft-t, ahol haláláig a cég elnökeként dolgozott.

 A Mélyéptervben az 50-es években tervezett első szennyvíztisztító telepek még a német hagyományokat követve csepegető testekből álltak. Dr. Benedek Pál azonban, a korszerű eleveniszapos elven működő biológiai szennyvíztisztítók alkalmazását javasolta, amelyek tervezéséhez, amerikai szakmai eredményekre támaszkodva tervezési irányelveket dolgozott ki, melyeket hivatalosan is elfogadtak.

 1964 elején a VITUKI-ba azzal a feladattal érkezett, hogy teremtse meg a víz- és szennyvíztisztítási, tehát a víztechnológiai kutatás-fejlesztés alapjait. E feladatot támogatva létesült a pécsi szennyvíztisztító telep területén egy fél üzemi kísérleti berendezés, majd a 80-as években Balatonfüreden a kísérleti szennyvíztisztító telep.

 A 60-as évek közepén a Balaton ugrásszerű eutrofizációja óriási kutatási kihívást jelentett a Főosztály számára. Dr. Benedek Pál vezetésével olyan kiváló szakemberek kapcsolódtak be ebbe a munkába, mint dr. Felföldy Lajos a szakma elismert biológusa, a fiatal vegyészmérnök, Literáthy Péter és később mások.

 A 70-es évek kezdetén a VITUKI-ból kutató központ, a Főosztályból Vízminőség-védelmi Intézet lett. Dr. Benedek Pál vezetésével az évtizedet a magyarországi vízminőség szabályozás megalapozása és nemzetközi hírű kutatóhely kialakítása fémjelezte.

 A hazai munkásságát kiterjed nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer segítette. A vezetése alatt működő Vízminőség-védelmi Intézet az ágazat nemzetközi kapcsolatainak bölcsője lett. Konferenciák sokaságán tartott előadásokat az eleveniszapos szennyvíztisztítás különböző vonatkozásairól. 1961-ben az új hamburgi szennyvíztisztítót ismertető ATV (Abwassertechnische Vereinigung) konferencián az amerikai Eckenfelder professzorral és Downing angol professzorral együtt kérték fel előadás megtartására. 1965-ben az angliai Harrogate-ben közreműködésével alakult meg az IAWPR (International Association of Water Pollution Research), a nemzetközi szennyvízkutatási társaság, melynek Magyarországot képviselő vezetőségi tagjává, majd később tiszteletbeli tagjává választották.

 1970-ben Alaszkában, a Fairbanks-i egyetemen, majd San-Franciscóban és Honoluluban az IAWPR konferenciákon tartott előadást.  1987-ig számos nemzetközi konferencián öregbítette a VITUKI és a magyar vízügyi ágazat hírnevét. 1987-ben elnöke az IAWPRC Budapesten megrendezett a „Nagy Szennyvíztisztító Telepek Tervezése és Üzemeltetése” című konferenciájának

 Dr. Benedek Pál osztrák és német kapcsolatai is kiválóak voltak. Szoros, sok évtizedes barátság fűzte a bécsi egyetem két professzorához, W. von der Emde  professzorhoz  és utódához Helmut Kroiss-hoz. Sok személyes szállal kötődött a németországi egyetemekhez, azok professzoraihoz, melyhez a keretet a Német Szennyvíztechnikai Szövetség (ATV) jelentette. 2008-ig minden évben látogatta az ATV „Essener Tagung” konferenciáit. Ezek kiadványai jelentős mértékben segítették a magyar szakemberek munkáját, nem csak a szennyvíztisztítás, hanem a hulladékgazdálkodás területén is.

 1983-ban a Magyar Tudományos Akadémián sikerrel védte meg akadémiai doktori disszertációját a vízminőség-védelem témakörben. Szakmai munkásságát négy könyv fémjelzi. 2001-ben kitüntették az akkor frissen alapított Reitter Ferenc díjjal. Köszönő szavaiban ezt hangsúlyozta:

„… csak arra vagyok büszke, hogy kiváló tudósok, nemzetközi hírű mérnökök és a „zászlót” továbbvivő szakemberek kerültek ki a „csapatomból”….”

 Benedek Pál iskolateremtő mérnök és tudós volt. Jelentős szakmai eredmények mellett Dr. Benedek Pál emberi nagyságát a munkatársaihoz való viszonya koronázta meg.

 Minden „kutató” beosztású munkatársától megkövetelte az angol nyelv tudását, annak elsajátítását és a tudományos fokozat megszerzését. Keze alól került ki számos egyetemi doktor, kandidátus, valamint MTA doktor és akadémikus is.

 Szigorúsága, és magas elvárása ellenére közvetlen munkatársai, az intézeti kollegák rajongásig szerették, az ágazatban dolgozó munkatársak pedig őszintén tisztelték.

 Pali tudása bennünk, azokban él tovább, akiknek a kezébe szakmát adott, akikkel megszerettette ezt az ágazatot, és akiket megtanított a becsületes munka tiszteletére. Hiteles és kedves embersége örök példa számunkra. Köszönjük Pali!

 

Nyugodj békében!

Búcsúztatója 2016. augusztus 11-én 14 órakor lesz a Fiumei úti Sírkert ravatalozójában.

 

dr. Major Veronika

a VTK Innosystem ügyvezető igazgatója

Utolsó módosítás: 2016. július 28., csütörtök 13:44, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat