Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Hibrid módon tartották meg idén a Duna Régió Stratégia Éves Fórumát

Tartalomfelelős: Szabó Katalin, nemzetközi referens

2021. november 18., csütörtök 13:34

A Duna Régió Stratégia immár 10. Éves Fórumát 2021. október 26-27-én tartotta hibrid módon, azaz személyes részvétellel Pozsonyban és az eseményt közvetítve, illetve arra bejelentkezve online módon.

Az idei Fórum fókuszában a digitális átállás és innováció, a nem-EU-s tagországok támogatása a stratégia megvalósításában, a klímaváltozás és biodiverzitás volt, ugyanakkor helyet kapott a fiatal generáció bevonása és a Stratégia célkitűzéseinek belefoglalása a 2021-2027-es pénzügyi programokba témakör is.

A két napos rendezvényen a járványhelyzet alakulása miatt, a Duna régió országainak fele (Ausztria, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna), az Európai Bizottság, a Duna Stratégia Pont és a Duna Transznacionális Program (DTP) hozzávetőlegesen 80 résztvevővel képviseltette magát Pozsonyban.

Az esemény első napján a digitalizációért és innovációért felelős miniszterek zártkörű találkozójára került sor, melynek keretében közös nyilatkozat került elfogadásra. A nyilatkozattétel arra irányul, hogy kifejezzék elkötelezettségüket arra vonatkozóan, hogy az innovációt és a digitalizációt megtegyék a Duna Régió Stratégia egyik fő prioritásának.

Az Éves Fórumot Veronika Remisová, szlovák miniszterelnök helyettes és a Beruházásért, Regionális Fejlesztésért és Informatizálásért felelős miniszter nyitotta meg, majd ezt követően Eduard Heger, szlovák miniszterelnök köszöntötte a résztvevőket.

Az Európai Bizottságtól Elisa Ferreria, a kohéziós politikáért és reformokért felelős biztos három fő fejlesztési területet emelt ki videó üzenetében: 1.) innovációt és digitális átállást; 2.) Európai Zöld Megállapodás (EU Green Deal) témáját; 3.) a Stratégia pénzügyi programokba történő beágyazásának fontosságát. Üzenete végén pedig kiemelte, hogy 2022-ben az EU szomszédos országai közül elsőként Ukrajna veszi át a makroregionális stratégia elnökségi feladatait, ami nagyfokú elkötelezettségüket jelzi a Stratégia felé.

A megnyitó végén, ukrán részről, Igor Korkhovyi, az EU integrációért felelős miniszter helyettes köszöntötte a résztvevőket és kiemelte, hogy az ukrán regionális fejlesztés következő 7 évének egyik pillérét képezi a Duna Stratégia. Beszédében hangsúlyozta, hogy a digitalizáció olyan, mint egy motor a fiatalok számára. Szavait köszönetnyilvánításokkal zárta és jelezte, hogy az elnökség átvétele Ukrajna számára az egységet és a virágzást is jelenti egyúttal.

Ezt követően került sor a plenáris ülésre, ahol Anita Fürstenberg-Lucius, az Európai Beruházási Bank Közép- és Délkelet Európai Hitelezési Műveletek részlegének igazgatója ismertette a Duna régióba irányuló, éves szinten 6-7 milliárd euró nagyságú, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő beruházásaikat (pl. Szerbiában a hajózhatóság javítása érdekében hajóroncsok eltávolítása a Duna medréből, vagy hazánkban, az okos mérőórák használatának ösztönzése).

Ján Budaj, Szlovákia Környezetvédelmi Minisztere pedig hangsúlyozta a biodiverzitás, a víz és az erdőgazdálkodás keretében a természetvédelmi területek nemzeti szinten történő arányának növelését (50-ről 70 %-ra), a felszín alatti vizek védelmét és a jobb erdőgazdálkodás fontosságát. 

Miroslav Veskovic az EU JRC (Közös Kutatóközpont) képviselője a digitalizáció jó gyakorlatai kapcsán előadásában bemutatta az EUSDR PA8 (vállalkozások versenyképessége) prioritási terület Mesterséges Intelligencia Munkacsoportjának, valamint a PA9 (emberek és képességek) területnek a céljaival összhangban idén megjelent kiadványokat.

A program további részét képezte a Duna Régió Stratégia célkitűzésit támogató transznacionális programok (CADSES, Interreg SEE és DTP) részletes bemutatása, a kezdetektől egészen napjainkig. A résztvevők betekintést kaptak a budapesti központtal működő Duna Transznacionális Program 2021-2027 közötti fő prioritásaiba is. Elhangzott, hogy az első pályázati kiírás megjelenése 2022 tavaszán várható.

Az Éves Fórum második napja a fiatalokról, a biodiverzitásról, az Unión kívüli országok támogatási lehetőségeiről, a nyugat-balkáni régió gazdasági-beruházási tervéről és a Duna Régió Stratégia, 2021-27-es, EU-s pénzügyi programokba történő beágyazásának lehetőségéről szólt.

A fiatalok bevonása a Duna Régió Stratégiába azért is fontos, mert a 2022-es évet a „fiatalok európai éve”-ként hirdette meg az Európai Bizottság. Ennek kapcsán bemutatásra került az EUSDR vonatkozó munkacsoportja által vázolt két formáció: a Danube Youth Council (DYC), illetve a Danube Youth Organizations Network (DYNO) létrehozása. A nemzeti koordinátorok jóváhagyását és a pénzügyi források tisztázását követően a DYC kapcsán 2021 végén/2022 elején kerülhet kiírásra nyílt pályázat. Annak keretében országonként – az egyenlő bánásmód érdekében – véletlenszerűen választanak ki két-két 18-29 év közötti fiatal jelentkezőt, akik két évig vehetnek részt a tanácsadó testület munkájában. A tanács tagjai nem az egyes országokat képviselnék, hanem a fiatal generáció hangjaként funkcionálnak. A DYNO pedig egy, a régió fiataljait tömörítő szervezetek számára teljesen nyitott formációként, a tapasztalatok megosztása, információcsere céljából működne.

Az Éves Fórum a szlovák elnökség zárásával, illetve Ukrajnának történő ünnepélyes átadási ceremóniájával zárult. Szlovákia immár másodszor volt a Duna Régió Stratégia elnökségét ellátó ország, aki első alkalommal adja át a tisztséget egy nem európai tagországnak. Veronika Remisová, szlovák miniszterelnök helyettes záróbeszédét követően Michal Blasko, szlovák EUSDR nemzeti koordinátor ünnepélyesen átadta az „elnökségi kormánykereket” ukrán partnerének, Igor Korkhovyinak, az EU integrációért felelős miniszter helyettesnek.

Annual-Forum-Steering-Wheel-Handover

 Átadási ünnepség – az „elnökségi kormánykerék” átadása

(MICHAL BLAŠKO, a szlovák EU Duna Régió Stratégia Elnökség képviselője, az elnökséget átvevő, ukrán Elnökséget képviselő IGOR KORKHOVYI és a szlovák miniszterelnök-helyettes, VERONIKA REMIŠOVÁ)

Ukrajna egy kisfilmben mutatta be elnökségének két fő szakmai prioritását:

dekarbonizáció vonatkozásában a fenntartható mobilitás és intermodalitás fejlesztése, az emberi erőforrásba való befektetés (oktatás/képzés, hátrányos helyzetű csoportok, munkaerőpiac) fokozása.

Az EUSDR „Trió Elnökség” feladatait mostantól egy évig Szlovákia, Ukrajna és Szlovénia tölti be.

További információ és az online közvetítés megtalálható a Duna Régió Stratégia honlapján.

Forrás: Duna Régió Stratégia (EU Danube Region Strategy)

Fotó: Duna Régió Stratégia

Utolsó módosítás: 2021. november 18., csütörtök 13:43, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat