Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

Tartalomfelelős: Iványi Krisztina, referens

2014. július 11., péntek 14:31

„Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer”

EKOP-1.1.12-2012-2013-0001

A „Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer” (a továbbiakban: MKR) című EKOP-1.1.12-2012-2013-0001 projekt célja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény által létrehozott egységes, a kockázatközösségi tagok és az állam (I. pillér), valamint a piaci biztosítókkal kötött szerződéseken nyugvó kárfelelősségi rendszer (II. pillér) követelményeit teljes körűen kielégítő informatikai fejlesztés megvalósítása volt.

Az MKR projekt kiemelt célja a megvalósítás során az állampolgárok és a vállalkozások felé nyújtandó szolgáltatások színvonalának javítása, korszerűsítése, a mezőgazdasági termelők, valamint a közreműködő szervezetek adminisztrációs terheinek csökkentése, az eljárási határidők betartásának biztosítása, valamint a végrehajtási folyamatokban az eljárási hibák kockázatának minimalizálása volt.

Az MKR projekt konzorciumi formában valósult meg, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint „agrárkárenyhítő szerv” vezetésével. A konzorcium tagja volt és az MKR projekt lebonyolításában részt vett az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság mellett a Földművelésügyi Minisztérium, továbbá együttműködő partner a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A projekt keretében megvalósított fejlesztés eredményeként egy modern, az egységes kérelemhez hasonlóan működő parcella szintű adatokat kezelő nyilvántartás alakult ki, amely a kockázatkezelési rendszer mindkét pillérében új lehetőségeket nyit meg.

A kockázatkezelési rendszer szereplői által megadott adatokból hatalmas adatbázis jön létre, amely egy helyen tartalmazza az összes fontos kockázatkezelési információt: a káreseményt kiváltó időjárási jelenségek bekövetkezésére vonatkozó adatokat, a korábbi évek termelési adatait, a közzétett referenciaárakat, országos és megyei átlaghozamokat, valamint a hatósági ügyintézéshez szükséges ellenőrzésekkel, kárenyhítési hozzájárulás-fizetéssel és kárenyhítő juttatás kifizetésével kapcsolatos adatokat.

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az alábbi kiemelt fejlesztési részfeladatokkal járult hozzá az MKR létrehozásához és a projekt sikeréhez:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladata az MKR rendszeren belül a vízkárokkal kapcsolatos előzetes adatszolgáltatás. Az OVF szolgáltatja a vízügyi – belvízelöntési – helyzettel kapcsolatos riasztási információkat, illetve a talajvízmérő kutak eredményeit.

Belvízelöntési adatok

Mezőgazdasági szempontból az egyik leggyakoribb kárt a belvizek okozzák. Az ország síkvidéki területein 90 db belvízvédelmi szakasz található. Belvíz idején a 12 vízügyi igazgatóság minden nap küld tájékoztatást belvízvédelmi szakaszonként a vízügyi információs rendszeren keresztül, a csatornaőrök által földi észleléssel felmért belvízzel elöntött területek nagyságáról. A csatornaőrök felmérése nem alkalmas mezőgazdasági táblaszintű információra, de nagyságrendileg megbízható jelentést ad a belvízi elöntések alakulásáról. Az adatok az OVF-ben kerülnek országos összesítésre.

belviz-elontes-20100315

pl.:  Belvíz elöntés 2010. 03. 15-én

Az adatok elsődleges felhasználása a FÖMI tájékoztatása, hogy mikortól és mely területeken szükséges légi megfigyelés illetve műholdas felvételek készítése a belvízzel elöntött területekről.  Az előrejelzést segíti, hogy az OVF minden hónapban vízháztartási előrejelzést készít, amelynek alapján információt tud szolgáltatni a projekt konzorciumi tagok számára, a következő időszakban az ország mely térsége válhat belvíz, vagy aszály sújtott területté. Az információk alapján a FÖMI felkészülhet légi- vagy műholdas felvételek készítésére.

Talajvízszint észlelő hálózat

Magyarország alföldi részein 352 db talajvízszint mérő kút van távjelzővel felszerelve, mely képes gyorsadat-szolgáltatásra, így az OVF napra lebontva meg tudja adni az adott kutak környezetében a talajvízszint állást. A talajvízszint az MKR rendszerben az aszály meghatározásához ad információt.

Jelenleg 2011-től van referencia adatsor, az adott napi talajvízszint állás az 5 éves átlagvízállás függvényében értékelhető. 

Az OVF a következő adatokat szolgáltatja a 352 db kútra vonatkozóan:

•          az adott napon mért talajvízszint adat

•          az adott nap 5 éves referencia talajvízszint adata

kmkr-talajviz-kutak

 

Az MKR rendszerben való részvétel előnye az OVF számára

A projekt kapcsán az OVF olyan távérzékeléses belvíz elöntési és aszály térképekhez jut hozzá, melyeknek elemzése, feldolgozása után jelentősen javulni fog a belvíz elöntés előrejelzésének és napi felmérésének adatbiztonsága és minősége.

Utolsó módosítás: 2014. július 11., péntek 14:36, Pászthory Róbert
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat