Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Kozák Miklós: Vízgazdálkodási nagyműtárgyak mint a nemzetgazdaság fejlesztésének eszközei

Tartalomfelelős: Rajz Renáta, oktatási, képzési referens

2022. március 08., kedd 12:52

Kozák Miklós: Vízgazdálkodási nagyműtárgyak mint a nemzetgazdaság fejlesztésének eszközei című könyvének bemutatóját tartotta az Országos Vízügyi Főigazgatóság  Vízügyi Tudományos Tanácsa a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös szervezésben ,  az egyetem alapításának 240. jubileumi évfordulója alkalmából rendezett szakmai-tudományos programokhoz kapcsolódva március 2-án.

cn5-OuWA

A Vízügyi Tudományos Tanács Jövőépítés a vízgazdálkodásban című életmű kötet sorozatának immár negyedik köteteként jelent meg Dr. Kozák Miklós professzor könyve. Professzor úr munkásságát a könyvben olvasottak felhasználásával méltatták egykori pályatársai és volt tanítványai.  

A programon Dr. Baranya Sándor a Vízépítési és vízgazdálkodási Tanszék tanszékvezetője elnökölt.

A Vízügyi Tudományos Tanács Jövőépítés a vízgazdálkodásban című életmű kötet sorozat eddig megjelent köteteit mutatta be Dr. Váradi József, a Vízügyi Tudományos Tanács elnöke, az MHT alelnöke, címzetes egyetemi docens. Kiemelte, hogy ez a hiánypótló sorozat méltó emléket állít a vízügyi felsőoktatásban, kutatásban „nagyot alkotó” ma élő szaktekintélyek számára. Sajnos Kozák professzor életműve megjelenését már nem élhette meg.

Kozák Miklós professzor életpályáját méltatta Dr. Józsa János, az MTA rendes tagja, a BME rektor emeritusa, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék korábbi tanszékvezetője. Személyes közös élményeik felidézése során a jelenlévők professzor úr szakmai nagyságán túl rendkívüli emberségéről is tanúbizonyságot nyertek.

Bakonyi Péter, a Vízügyi Tudományos Tanács alelnöke, a kötet vezető szerkesztője, a Kozák professzor által alapított számítástechnikai műhely egykori tagja, Kozák Miklós professzor és a BME víztudományi tanszékeinek a hidroinformatika és a digitális vízgazdálkodás születésében és fejlődésében Magyarországon betöltött szerepét emelte ki.

Csoma Rózsa, egyetemi docens, az MTA Vízgazdálkodástudományi Bizottságának titkára, a vízépítési tárgykör jelenlegi oktatója arról beszélt, hogy Kozák professzornak óriási szerepe volt a vízépítési hibák elemzésének bevezetésében az egyetemi oktatásban.

Kozák professzor a fenntartható fejődési célok eléréséhez szükséges vízépítési nagyműtárgyak tervezését kiemelten fontosnak tartotta azok megvalósítása érdekében.

Minderről Jakus György, Mosonyi Emil díjas, az OVF volt főigazgató helyettese, az életmű kötet társszerkesztője beszélt.

Kozák professzor oktatói, nevelési és vezetői tevékenységét méltatta Dr. Ijjas István professzor emeritus, a Kozák professzor által vezetett intézet egykori igazgatóhelyettese, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék korábbi tanszékvezetője

Dr. Baranya Sándor, egyetemi docens, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék jelenlegi tanszékvezetője zárszavában elismeréssel szólt az előadókról.

DvRP-ahQ mfn3zaaw

Sajnálom, hogy nem állt módomban személyesen találkozni professzor úrral, éppen ezért hálás vagyok, hogy ott lehettem a könyvbemutatón és köszönöm minden előadónak, hogy élethű képet festettek le róla.

Ajánlom a kötetet minden vízügyi szakembernek, volt tanítványnak, jelenlegi egyetemistáknak, és minden téma iránt érdeklődőnek! Szórakoztató és tanulságos olvasást kívánok!  

Csorbák Erika

Utolsó módosítás: 2022. március 08., kedd 12:58, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat