Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Közlemény - OVF

Tartalomfelelős: Siklós Gabriella, főosztályvezető-helyettes

2020. február 13., csütörtök 14:02

 

A sajtóban és a közösségi médiumokban megjelent, a lakiteleki és a tiszaugi hullámtéri fakitermelésekkel kapcsolatban további valótlan, minden alapot nélkülöző információkkal kapcsolatban az Országos Vízügyi Főigazgatóság az alábbi hiteles tájékoztatást adja.

Az engedélyekről:

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által kezelt saját vagyonkezelésében lévő erdőállományokra az ún. 10 évre szóló körzeti erdőtervek és a vidékfejlesztési minisztériumi rendeletek szabnak iránymutatást. A legutolsó ilyen erdőterv 2016-ban készült, erre az engedélyt a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal adta meg. A 2019-es és 2020-as évre vonatkozó bejelentési kötelezettségnek a Vízügyi Igazgatóság a jogszabályban előírtaknak megfelelően a munkák megkezdése előtt eleget tett.

A szóban forgó Tiszaug és Lakitelek térségében a jogszabályban rögzített hazai nyárasok vágásérettségi kora természetvédelmi területen 40-60 év, mely alapján az erdőgazdálkodók a faállományok megújítását kezdhetik el a felső korhatárt követően. A januári kivágásra a Vizügy éves erdőgazdálkodási bejelentése lehetőséget ad, amellyel mint erdőgazdálkodó, a Vízügyi Igazgatóság élhet.

A térségre vonatkozó VM rendelet az alábbi időszaki korlátozásokat írja elő az erdőgazdálkodónak:

Hóvirág február 15-től március 14-ig csak a természetvédelmi célokkal összhangban. Homoki kikerics (Colchicum arenarium) és a homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) állományának erdőtervben rögzített élőhelyein teljes talajelőkészítés nem végezhető. Rétisas (Haliaeetus albicilla): szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. - július 15. (a bejárás során megállapították, hogy nincs a területen) Közép fakopáncs (Dendrocopus medius), fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllő (Picus canus): szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. - július 31. Fekete gólya (Ciconia nigra): szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. - augusztus 15. Barna kánya (Milvus migrans): szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. - július 31.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság élt a körzeti erdőtervekben lévő lehetőséggel, amely a januári kitermelést lehetővé teszi. Ez a már lombtalan állományban pontosabb szemlét tett lehetővé (2020. január 8-án) a védett állatokat illetően, és nem utolsósorban a fagyott talajon kevesebb kárral járt. Az erdőterületek megújítására, újraerdősítésére vonatkozóan az erdőgazdálkodóknak (Vízügy) a fakitermelést követő 2. évre kell megfelelő minőségű új erdőt kialakítaniuk. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint erdőgazdálkodó hasonló típusú fakitermelési tevékenységeket 2009 óta végez, az idős faállományainak megfiatalítása és többkorúsítása miatt. Ezek a tevékenységek kis léptékű és területű beavatkozások. Az elért eredményeit különböző szimpóziumokon ismertette a vízügyi igazgatóság tanulmányutakon, konferenciákon, terepi bemutatókon, a többi között a WWF által szervezett LIFE in FOREST projekt rendezvényein is, illetve a WWF munkatársai is voltak ilyen terepi bemutatókon.

 

 

Az árvízvédelemről:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2007 óta folyamatosan az Európai Unió előírásaival összhangban mérlegeli az árvízi kockázat csökkentésének lehetőségeit. Ennek első lépéseként megalkottuk a veszély- és kockázati térképeket, amelyek alapján a beavatkozások szükségességét meghatároztuk. Ezen felül elkészítettük a WWF által is említett nagyvízi mederkezelési tervek rendeleteit, amelyek elfogadás előtt vannak.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság nyitott minden olyan megoldás képviseletére, amely reális megoldást ad a szükséges árvízi biztonság megteremtésére. Ennek keretében már 2016-ban és azóta több alkalommal személyesen bemutattuk a WWF vezetőinek azt az adatbázisunkat, amelyek nemcsak a folyók menti mélyterületek adatait tartalmazzák, hanem a jelenlegi állapotra jellemző veszély- és kockázati térképeket is. Adatbázisunk segítségével lehetőséget teremtünk arra is, hogy a tervezett beavatkozás hatására, milyen mértékben nő a térség biztonsága.

Már a 2016-os találkozás során felajánlottuk, hogy a WWF jelölje ki azokat a területeket, ahol nagyobb teret lehet biztosítani a folyóknak. Erre a kezdeményezésre ez idáig javaslatot nem kaptunk. Amennyiben ilyen javaslatot kapunk, azokat terveinkbe be tudjuk építeni és természetesen árvízvédelmi és erdőgazdálkodási szakértői jogosultsággal rendelkező szakembereink jelenlétét is biztosítjuk azokon a fórumokon, ahol a WWF Magyarország az érintett lakossággal ismerteti és megkonzultálja a terveit.

 

A vitát, üzengetést ebben a formában lezártnak tekintjük, de ismét hangsúlyozzuk, hogy a szakmai vitára mindenkor nyitottak vagyunk.

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2020. február 13.

 

Utolsó módosítás: 2020. február 13., csütörtök 14:45, Uresch László
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat