Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Tájékoztatás az öntözéssel és halastavi vízgazdálkodással kapcsolatos 2020. évi jogszabályváltozásokról

Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

2020. december 17., csütörtök 14:35

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

A Vgtv. 2020.07.01-én hatályba lépett módosítása értelmében három évvel kitolódik, azaz 2023 végére módosul az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra. Mind a házi vízigényt kielégítő, mind a mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutak engedélyeztetésére vonatkozik rögzített türelmi idő meghosszabbítása.

(A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7))

A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

2020.03.20.-i hatállyal több ponton is módosításra került a Korm.rendelet. A módosítások következtében meghatározásra került a mezőgazdasági célú vízhasználat, a mezőgazdasági vízhasználó, valamint a halastó definíciója.

Fontos változtatás továbbá, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság az egyéb vízszolgáltató szervezet költségkalkulációjának kizárólag azon elemeit (állandó és változó költségek) jogosult jóváhagyni, amelyek díjaihoz a központi költségvetés a tárgyévben támogatást nyújt.

(A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről 115/2014. (IV. 3.) Korm.rendelet

1. § 1., 2., 8.,

2.§ (5))

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosítása

A KHVM rendelet 2020.10.07-i módosítása lényegében a rendkívüli öntözési célú vízszolgáltatáshoz kapcsolódó korábbi változtatásokat harmonizálja, egyértelműsíti, illetve egészíti ki, továbbá kitér a termálvíz bevezetésekre vonatkozó szabályozásra.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot bejelentő vízhasználó a vízügyi hatósághoz történő bejelentést követően mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződést köt a mezőgazdasági vízszolgáltatómű üzemeltetőjével a rendkívüli öntözési célú vízhasználat igénybevételére. A rendkívüli öntözés ezen szolgáltatási szerződés szerint gyakorolható.

A vízhasznosítási idény az alábbiak szerint alakul:

Öntözés esetén március 1. napjától október 31. napjáig tart a vízhasznosítási idény, de amennyiben a termálvíz hasznosításából keletkező szennyvíz és használt víz vízfolyásba bevezetése veszélyezteti az öntözési célú vízhasználatot,

- az üzemeltető a vízhasználók eltérő megállapodása hiányában a tárgyév április 15. és szeptember 30. napja közötti időszakban az öntözési célú vízhasználatot részesíti előnyben,

- a tárgyév október 1. és április 14. napja közötti időszakban a termálvíz hasznosításából keletkező szennyvíz és használt víz vízfolyásba bevezetését részesíti előnyben.

Tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig tart az idény. A téli vízellátás december 1. napjától február 28. napjáig tart. Azonban az üzemeltető és a vízhasználó ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.

Idényen kívüli vízszolgáltatásnál az üzemeltető és a vízhasználó közötti szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kell elszámolni.

A rendelet módosítása értelmében a vízigényeket 10 nappal hamarabb kell bejelenteni, legkésőbb tárgyi év január 31-ig. A vízhasználó a vízhasznosítási idényre vonatkozó vízigényét a vízszolgáltatómű üzemeltetőjének – annak hiányában a vízügyi igazgatóságnak – tárgyévenként legkésőbb január 31.-i határidővel jelenti be.

A mezőgazdasági vízszolgáltatás üzemeltetőjének tájékoztatni kell a szolgáltatási szerződéssel rendelkező vízhasználókat az érvényes vízszolgáltatási díjról a vízhasználat megkezdéséig, azonban törlésre kerül ennek határideje (április 10).

A vízhasználat korlátozására vonatkozó – a Vgtv.-nek megfelelő - vízkorlátozási sorrend megváltoztatásra került. A korlátozási sorrendben első helyre került a rendkívüli öntözési célú vízhasználat megszüntetése.

(A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet

5. § (2),

6. § (1) (2) (4) (5) (5a),

9.§ (5))

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet módosítása

A Kormányrendelet 2020.08.12-i módosítása értelmében az öntözővíz átmeneti tározót úgy kell megtervezni és üzemeltetni, hogy az öntözés és a felszíni vízbeszerzés kapacitásbeli különbségét kiegyenlítse, valamint ár- és belvíz tározására is alkalmas legyen. Az öntözési célon kívül vízpótlás az öntözővíz átmeneti tározóba nem engedélyezhető.

Továbbá módosításra került a mesterséges tavakra feltöltésére, illetve táplálására vonatkozó követelményeket megfogalmazó jogszabályrész is.

(A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet

60. §(8)

63. § (1))

Harangozó Mária, Öntözési Osztály

ontoozescikk

Utolsó módosítás: 2020. december 17., csütörtök 14:51, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat