Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Távlati öntözési vízigény felmérés értékelése

Tartalomfelelős: Siklós Gabriella, sajtóreferens

2014. augusztus 25., hétfő 11:04

Távlati öntözési vízigény felmérés értékelése

Az öntözési feltételek és a mezőgazdaság versenyképességének javításának valamint az öntözésfejlesztési lehetőségek jobb kihasználása érdekében 2014 márciusában a falugazdász-hálózat és a települési agrárgazdasági bizottságok bevonásával felmérésre kerültek a felszíni vizekből kielégíthető mezőgazdasági célú öntözési igények a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) koordinálásával. A távlati öntözési igények felmérését segítő web felületet az OVF készítette és bocsátotta a falugazdászok rendelkezésére, emellett papír alapon is volt lehetőség az igénybejelentésre. A felmérés 2014. március 31-ével sikeresen zárult.

A beérkezett adatok rendszerezését követően a távlati igények összevetésre kerültek a meglévő vízjogi engedélyes vízhasználatokkal. Ezek alapján a Főigazgatóság a Vízügyi Hatóság segítségével felülvizsgálta a vízjogi üzemeltetési engedélyek által lekötött vízigények hatályosságát a felszabadítható vízkészletek és így a további öntözési lehetőségek biztosíthatóságát.

A felmérés négy kategória szerint sorolta be a vízigényeket, melyet az alábbi térkép szemlélteti.

Ontozes 1

Az OVF elvégezte a távlati öntözési igények térinformatikai feldolgozását, a vízigények vízbiztosítási lehetőség szerinti felülvizsgálatát, amely alapján a 2 060 db vízigény (az összes vízigény 36 %-a) megkötésekkel, vagy anélkül kielégíthető 72 286 ha öntözendő területen vízkészlet és vízszolgáltatás oldalról. A jelenleg kiépített vízgazdálkodási rendszeren keresztül 3 231 db vízigény (az összes vízigény 56 %-a) nem biztosítható, ami 125 014 ha területen részletesebb vizsgálat után – ha a terület földügyi, terület- és tájhasználati, illetve környezet- és természetvédelmi szempontú értékelések során megfelelőnek minősíthetőek - jövőbeni öntözésfejlesztésekkel kielégíthetővé válhatnak.

Ontozes 2

Az igénybejelentés kiértékelése függvényében kezdődhet meg az öntözésfejlesztési támogatási pályázatok kiírásának előkészítése, a vízgazdálkodási feltételek beépítése, a szükséges pénzügyi források átcsoportosítása és az elkészült öntözésfejlesztési tervekkel összhangban mintaterületek, mintaprojektek kijelölése, programok kidolgozása. Adott térségben az öntözés-fejlesztések, hatékonyan csak komplex programként valósíthatók meg.

Utolsó módosítás: 2014. augusztus 25., hétfő 14:54, Pászthory Róbert
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat