Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Pályázat adattáros munkakör betöltésére

Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

2017. április 25., kedd 09:32

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

ADATTÁROS
munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően - pályázatot hirdet a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum adattáros munkatárs munkakör határozott időre történő betöltésre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A muzeológusok irányításával digitalizálja a gyűjtemény papír alapú műtárgyait. A digitalizált anyagot archiválja, nyilvántartást vezet róla. Az elkészült digitális képeket feltölti a múzeum nyilvántartási rendszerébe (KataLin) az adott műtárgy kartonjához. A gyűjtemény törzsanyagának és új adatok bevitele a nyilvántartási rendszerbe (KataLin). Képernyő előtti munkavégzést folytat. Aktív részvétel a múzeum által szervezett eseményeken (Víz Világnapja, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Nemzetközi Duna Nap). A múzeumigazgató jóváhagyásával vagy megbízásából külső helyszíneken képviseli a múzeumot (városi rendezvények, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények). a Múzeum egyéb feladataiban való részvétel, utasítás szerint.

Pályázati feltételek:

középfokú végzettség, digitalizálási, archiválási, nyilvántartási gyakorlat, MS Office felhasználói szintű ismerete, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

idegen nyelvtudás (angol, német, francia), levéltári, múzeumi tapasztalat, könyvtári tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret, erkölcsi bizonyítvány), a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton palankay.patricia@ovf.hu email címre kell eljuttatni a „adattáros munkatárs” jelige feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően leghamarabb 2017. június, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

Palánkay Patrícia osztályvezető a 06-1-225-4400/10-235 telefonszámon és

Major Balázsné titkárnő a 06-33-25-500-250 telefonszámon.

 

Utolsó módosítás: 2017. április 25., kedd 09:41, Pászthory Róbert
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat