Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Pályázat - ellenőr (revizor) munkakör betöltésére

Tartalomfelelős: Alkonyi Zsófia Dr., osztályvezető

2014. május 28., szerda 09:06

PÁLYÁZAT
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ellenőrzési Önálló Osztály
ellenőr (revizor) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 24.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően - pályázatot hirdet az intézmény Ellenőrzési Önálló Osztályán revizor munkakör - határozatlan időre történő - betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest Márvány u.1/D. (esetenként vidéki utazás)

A munkakörbe tartozó feladatok:

szabályszerűségi, rendszer-, pénzügyi-, teljesítmény és informatikai ellenőrzések végrehajtása, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések és javaslatok megfogalmazása. A kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztésének elősegítése.

Tevékenységét az Ellenőrzési Önálló Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Pályázati feltételek:

a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek, legalább 3 éves ellenőri tapasztalat, magas szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség, csapatmunkára alkalmasság, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, belső ellenőri regisztráció, felhasználói szintű számítógépes ismeret: Windows, Word, Excel, Outlook, B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

belső ellenőri ÁBPE tanfolyam(ok) elvégzése, igazolása, költségvetési szervnél szerzett belső ellenőri, pénzügyi-számviteli tapasztalat, terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél (a fizetési igény megjelölésével), A kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret, belső ellenőri regisztráció, ÁBPE vizsgák), 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja azt is, hogy a pályázó az ellenőrzési tevékenységre nézve nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton palankay [pont] patricia [kukac] ovf.hu email címre, vagy levélben (1 példányban) az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Önálló Osztály - 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. - címére kell eljuttatni az OVF ellenőr (revizor) jelige feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 4 hónap próbaidő kikötése mellett

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

 Palánkay Patrícia osztályvezető a 06-1-225-4400/10-235 telefonszámon és

Vizsyné Balogh Valéria osztályvezető a 06-1-225-4400/10-304 telefonszámon.

Utolsó módosítás: 2014. május 28., szerda 09:08, Jakus Ádám
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat