Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Pályázati felhívás

Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

2020. október 27., kedd 11:41

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2021. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére

 

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján „Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére”.

Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy, a létesítmény kivitelezéséért felelős természetes személy kaphatja.

Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért és a kivitelezéséért felelős természetes személy együttesen nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható, de emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért csak egy alkalommal nyerhető el.

A szakmai kuratórium az általános tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatokat helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap szempontjai szerint minősíti. Az elismerés adományozásáról szóló döntést a szakmai kuratórium felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza.

A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:

A pályázat benyújtójának természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, születési ideje, anyja neve). A létesítmény megnevezése, címe. A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve. A létesítmény kivitelezéséért felelős mérnök neve. Műszaki leírás. (A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.) Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát. Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével. Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) - amennyiben a mű bemutatásához szükséges -, amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat. A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről. Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag, energia és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú, már működő berendezésekkel. Annak indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő műszaki megoldásnak. Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb. A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse,  A/4 méretre hajtogatva.

A pályázat nyelve magyar.

A pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell ellátnia.

Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett osztható ki, melynek átadására jelen pályázat esetében a Víz Világnapján (március 22-én) kerül sor.  

A nyertes pályázatért a tervezésért, illetve a kivitelezésért felelős természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményre az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül.

A pályázati felhívás a HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2020 szeptember 24-én (csütörtökön) megjelent 52. számában, a 4802 oldalon olvasható.

A pályázat benyújtásának, illetve postai feladásának a határideje 2020. december 16.

A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére (1051 Budapest, József Attila u. 2–4., 1903 Budapest, Pf. 314) szíveskedjenek eljuttatni.

További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel.: 999-4306; e-mail-cím: judit.beszterczan@ bm.gov.hu)

 

Dr. Hoffmann Imre s. k.,             

 BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

Utolsó módosítás: 2020. november 05., csütörtök 13:50, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat