Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Tájékoztatás a 2021. évi mezőgazdasági vízszolgáltatás adatairól

Tartalomfelelős: Somogyi Edina, kiemelt műszaki referens

2021. december 23., csütörtök 08:33

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendeletben foglaltak szerint 2021-ben az öntözési idény március 1-től október 31-ig tartott, ezen belül július 1. napjától október 31-ig a Belügyminiszter közleményben tartósan vízhiányos időszakot hirdetett ki. Az év elején benyújtott vízigénylések szerint megrendelt vízmennyiség az előző évekhez képest alig változott, azonban látható változás történt a ténylegesen szolgáltatott víz mennyiségében (1. ábra).

2021-ben, öntözési vízhasználat esetén a mezőgazdasági vízszolgáltatási alapdíj 50 %-át az állam átvállalta. A vízhasználók a változó díjat teljes mértékben és az alapdíj 50%-át fizették meg. Halastavi vízhasználat esetén az állami támogatás mértéke magasabb, a mezőgazdasági vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyében meghatározott halastó területe alapján számítva évente 1500 Ft/hektár díjat fizet, a díj fennmaradó részét az állam biztosítja.     Vízjogi engedélyek számában 2021-ben csekély növekedés észlelhető, mezőgazdasági vízhasználatra 27 db új vízjogi üzemeltetési engedélyt adtak ki, összességében 1873 db üzemeltetési engedéllyel rendelkező mezőgazdasági vízhasználat (öntözés, rizstermelés, halastó) vízellátása biztosított vízszolgáltatás keretében.

Mezőgazdasági vízszolgáltatás 73 mezőgazdasági vízszolgáltató rendszeren, azon belül 154 db vízszolgáltatási egységben történt.

mg-vizszolg_1

 A vízszolgáltató rendszerek és vízszolgáltatási egységek megoszlása VIZIG-enként

A működő öntözőrendszerek kihasználtságát az engedélyezett és a ténylegesen szolgáltatott vízmennyiségek közti különbség mutatja. 

Öntözéses vízhasználatok esetén a kihasználtság 2017-2020. között romlott. Pozitív változásnak értéklehető, hogy a kihasználtság 2021-ben látványos javulás mutat.

mg-vizszolg_2

 2021. évi mezőgazdasági vízszolgáltatás – öntözés- és rizsfelhasználás

Öntözés esetén a vízhasználók 5 év átlagában az engedélyezett vízmennyiség 55,3 %-át használták fel.

mg-vizszolg_3

 2021. évi mezőgazdasági vízszolgáltatás – halastó

A halastavak esetében a vízhasználók 5 év átlagában az engedélyezett vízmennyiség 62,6 %-át használták fel. A 2021. évben az engedélyezett vízmennyiség 557,379 millió m3, a vízhasználók által megrendelt vízmennyiség 470,819 millió m3.  A ténylegesen szolgáltatott vízmennyiség 2021. március 1-től 2021. november 30-ig 348,919 millió m3. 2021-ben az engedélyezett vízmennyiség 62,5 %-a került a vízhasználók megrendelése alapján ténylegesen szolgáltatásra.

mg-vizszolg_4

 Az engedélyezett, megrendelt éves vízmennyiség és a ténylegesen szolgáltatott vízmennyiség VIZIG-enkénti bontásban

mg-vizszolg_5

A ténylegesen szolgáltatott vízmennyiség megoszlása VIZIG-enként

A tartósan vízhiányos időszakban a gazdálkodók mintegy 1849 ha-öntözésére jelentettek be rendkívüli vízigényt, amelynek során további 738,6 ezer köbméter öntözővizet használtak fel.

Írta: Fábián Dénes Pál, Kónya Ildikó

Utolsó módosítás: 2021. december 23., csütörtök 08:40, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat