Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Tavaszi nemzetközi Árvizes Munkacsoport ülések

Tartalomfelelős: Süveggyártó Anita, kiemelt műszaki referens

2021. május 20., csütörtök 14:45

Európai Bizottság (EU) Árvizes Munkacsoport (Working Group of Flood)

Az Európai Bizottság az Árvízi Irányelv végrehajtásának támogatására, valamint a tagállamok árvízvédelemmel kapcsolatos munkájához az információcserére létrehozott Árvizes Munkacsoportjának idei évi tavaszi munkacsoport ülését 2021. április 26-án tartották meg online formában. Az ülés egyik fő témája az Árvízi Irányelv alkalmazása az egyes tagországokban, beleértve az előzetes kockázatbecsléseket és az árvízkockázati térképek társadalmi konzultációját. Ezen felül előadásokat tartottak például

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás új uniós stratégiájáról és a vonatkozó szakpolitikai fejleményekről, az éghajlatváltozás árvízi vonatkozásairól, az Európai viszonylatban készült tanulmányról, mely a mezőgazdaság és az árvízkockázat-kezelés közötti szinergiák erősítésről szól.

Végül összegezték a csoport 2019-2021, valamint a 2022-2024. időszak közötti munkaprogramját.

Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Szakértői Munkacsoport (Flood Protection Expert Group)

A Duna Védelmi Egyezményen alapuló Bizottságban működő munkacsoport idei tavaszi ülését 2021. május 5-6.-án szintén online tartotta meg. Az első napon a fő téma a Duna Nemzetközi Árvízi Kockázatkezelési Terv kidolgozásához a tagállamok által megküldött adatok feldolgozása és az eddigi eredmények bemutatása volt, valamint az elkészült munkaanyag társadalmi konzultációjának tervét is megtekinthettük. (A társadalmi konzultációról további információkat a https://www.icpdr.org/forms/hu/wfd-fd-questionnaire-2021, valamint a http://ovf.hu/hu/korabbi-hirek-2/tarsadalmi-konzultacio oldalakon talál.)

tavaszi nemzetkozi arvizes munkacsoport ulesek 1. kép: Árvízveszélyes területek a Duna-vízgyűjtő területén (DFRMP 2021 https://www.icpdr.org/main/wfd-fd-plans-published-2021)

Továbbá Dr. Balatonyi László, mint a Duna Régió Stratégia Környezeti kockázatok kezelése prioritás terület vezetője ismertette az elmúlt időszakban végzett főbb szakmai tevékenységeket. A prioritás területi támogató levéllel rendelkező LIFE-MICACC projekt keretein belül 2020. november 27. és 2021. január 15. között egy online felmérés zajlott, amelynek a célja, hogy felmérje az egyes országok, települések igényeit a természetes vízmegtartó megoldások alkalmazására. A kérdőívet a prioritás terület szoros együttműködésben a Külgazdasági és Külügyminisztériummal megküldte az érintett magyar külképviseletek és szerveztek részére.

A kérdőívet közel 400-an töltötték ki, ami téma fontosságát és a települések téma iránti nagyfokú érdeklődését jelzi. A beérkezett válaszok elérhetőek magyar és angol nyelven.

Az elmúlt időszakban hét projektötlet esetében (árvízvédelem, katasztrófavédelem és polgári védelem témakörében) érkezett megkeresés a prioritási területhez, és mind a hét esetében – írásos eljárást követően – támogató levelet kaptak. További részletek az alábbi honlapon érhetőek el: https://environmentalrisks.danube-region.eu/projects/pa5-letter-of-recommendation-lor/

A második napon, a VIZITERV Environ Kft. bemutatta a DAREFFORT projekt eredményeit. A DAREFFORT projekt egy nemzetközi kezdeményezés, amely az árvízi kockázatcsökkentő intézkedések közös és fenntartható végrehajtását célozza meg a Duna vízgyűjtő szintjén. A projekt megvalósításában az Országos Vízügyi Főigazgatóság is részt vett. A projektpartnerek együtt dolgozták ki és nyújtották be az ICPDR részére ajánlásukat a közös Dunai Hidrológiai Információs Rendszer (DanubeHIS) létrehozása érdekében, amely alapvető lépés a rugalmas és fenntartható adatcseréhez. A fő hangsúly a megfigyelt hidrológiai és jég adatokhoz való hozzáférés javításán és az adatok megosztásán van.

Szintén a második napon bemutatták a 2014-2020-as időszakban megvalósult árvízvédelemmel, katasztrófavédelemmel és polgári védelemmel összefüggő, valamint a jelenleg folyamatban lévő projekteket. Ezen felül ismertették a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai vezetésében jelenleg előkészítés alatt álló, az ÉDUVIZIG működési területén található Rába menti szükségtározó igénybevételének gazdaságossági vizsgálatát előirányzó programot (Duna Régió Stratégia, Környezeti kockázatok kezelése prioritás terület). Végezetül Dr. Balatonyi László bemutatta a LIFE SandBoil projektet, és hangsúlyozta annak szakmai fontosságát.

 

Utolsó módosítás: 2021. május 20., csütörtök 14:50, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat