Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Ügyintéző

Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

2020. augusztus 18., kedd 16:02

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

Ellenőrzési Osztály

ügyintéző munkakör betöltésére

 

 A pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.10.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Főigazgatója – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ának megfelelően – pályázatot hirdet az intézmény Ellenőrzési Osztályán ügyintéző munkakör – határozatlan időre történő – betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Pálya u. 9.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az Osztály ügyviteli feladatainak ellátása, határidős feladatok nyilvántartása, közreműködés rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, kapcsolattartás a belső ellenőrzési tevékenység vonatkozásában a Főigazgatóság szervezeti egységeivel, a Vízügyi Igazgatóságokkal és az irányító minisztériummal, nyilvántartások vezetése, vezetői anyagok, prezentációk összeállítása.

Tevékenységét az Ellenőrzési Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

A munkakör betöltéséhez nemzetbiztonsági átvilágításhoz történő hozzájárulás szükséges.

Pályázati feltételek:

legalább középfokú (érettségi) végzettség, magas szintű számítógépes ismeretek: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, magas szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség, együttműködés, csapatszellem, kommunikációs készség és stressztűrő képesség, önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősség- és hivatástudat, munkaköri orvosi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ügykövetési, iktatási rendszerek ismerete, földrajzi, vízügyi szakmai ismeretek, költségvetési szervnél, ellenőrzési területen szerzett tapasztalat, belső ellenőri regisztráció, ÁBPE tanfolyam(ok) elvégzése, folyamatmenedzsment szemlélet és tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz és motivációs levél, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, szakképzetséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a zentai.eva{kukac}ovf.hu email címre „OVF ügyintéző” jelige feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

általános kérdésekben Biró-Lebovits Tímea humánpolitikai referens a 06-1-225-4400/10-233 szakmai kérdésekben Katona Tamás osztályvezető a 06-1-225-4400/10-244 telefonszámon.

 

 

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 08., kedd 15:22, Uresch László
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat