Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2017. június 26., hétfő 12:19

A projekt rövid ismertetéseinfoblokk_KA2

A vízgazdálkodással és az éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiai tervezés a 2000/60/EK Víz Keretirányelv, a 2007/60/EK irányelvek, valamint alapján 6 évenként ismétlődő kötelezettség. A vízgyűjtő- gazdálkodási terv és az árvízkockázat kezelési terv felülvizsgálata az EU irányelven túl a hazai sajátosságok érvényesítését szolgálja, megalapozva a 2021 utáni időszak fejlesztéseit, valamint hozzájárul az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célok 2030 eléréséhez. A klímaváltozási vonatkozású adatbázis-fejlesztések, hatásvizsgálatok, sérülékenység elemzések, kockázati térképek, modellek, módszertanok, valamint komplex kockázatkezelési rendszer és egységes informatikai háttér kidolgozásával az intézkedés komplexen járul hozzá a Duna Régió Stratégia (DRS) 5. prioritási területének 1. akciója (vízgyűjtő szintű árvízkezelési terv vagy koordinált árvízkockázat-kezelési terv kidolgozása) sikeres megvalósításához.

Az Árvízi Kockázatkezelési tervek felülvizsgálatát a 2007/60/EK (ÁKKI) 14. cikkének megfelelően és az irányelv mellékletében részletezett információ tartalommal kell elkészíteni figyelemmel a Bizottság által kiadott „közös végrehajtási stratégiai útmutatókra”.

A projekt szakmai tartalma az alábbi témakörökre terjed ki:

Az ÁKKI 4. cikke szerinti előzetes árvízkockázat-értékelés felülvizsgálata.

Az ÁKKI 6. cikke szerinti árvízveszély- és az árvízkockázati térképek felülvizsgálata.

Az ÁKKI 7. cikke által előírt árvízkockázat-kezelési terve(k) felülvizsgálata, beleértve az előző tervben elhatározott intézkedések értékelését, valamint a nagyvízi mederkezelési tervek felülvizsgálatát.

A VKI és az ÁKKI intézkedési program összehangolása az ÁKKI 9. cikkének megfelelően.

Az ÁKKI 10. cikke szerinti nyilvánosság és társadalmi részvétel biztosítása.

Az ÁKKI 15. cikke szerinti jelentések elkészítése.

Az ÁKKI céljainak elérését szolgáló módszerek, stratégiák, szabályozás kidolgozása, adatbázisok, értékelések, elemzések, tanulmányok készítése.

Egyéb vízgazdálkodási stratégiai tervezés az éghajlatváltozás és fenntartható fejlesztési célok tükrében: helyzetelemzés, koncepcióalkotás, cselekvési terv készítése, illetve stratégiák felülvizsgálata.

Stratégiai tervek környezeti értékelése a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően.

A projekt összköltsége: 1 099 666 150 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdete: 2016.10.25

A projekt megvalósításának befejezése: 2022.03.31.

További információk: http://akkzaroutem.ovf.hu/

Utolsó módosítás: 2022. augusztus 12., péntek 14:07, Bakos Tímea Orsolya
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat