Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2019. május 15., szerda 11:13

 

A projekt rövid bemutatása

 

 

 

A projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak meg, melyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését szolgálják. A vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási feltételek megteremtésével csökkenthető a belvízi kockázat.

            A fejlesztés közvetlen eredményeként nő a visszatartható édesvíz mennyisége, mérséklődnek a vizek többletéből vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások. A projekt megvalósítása hozzájárul az EU Víz Keretirányelv (VKI) szerinti jó állapotú víztestek arányának növekedéséhez.

            A meglévő vízpótlás és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak létesítésével a VKI előírásainak megfelelően a jó ökológiai állapot elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált állapotok megszüntetése az elérendő cél.

A vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása szintén a vizek jó állapotának elérését szolgálja.         

A projekt keretében elvégzendő fejlesztési munkálatok projektelemenként:

ADUVIZIG projektelem: Csatorna rekonstrukciók a Kígyós, Sárközi, Igali vízrendszerekben a Kígyós főcsatornán, a Bácsbokodi Kígyós csatornán, a Sárközi I. sz. és az Igali főcsatornán az aszályveszélyeztetettség mérséklése és a belvizek szabályozott levezetése érdekében, melyeknek következtében 175 300 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága. FETIVIZIG projektelem: Simai-főfolyás, Vajai-főfolyás rehabilitációja, valamint mederkotrás a szatmári szakaszmérnökség területén, melyeknek következtében 85 320 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága. ÉMVIZIG projektelem: Hejőkürti szivattyútelep rekonstrukciója, melyeknek következtében 9 489 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága. TIVIZIG projektelem: Belvízvédelmi művek rekonstrukciója, melyeknek következtében 118 861 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága. KÖTIVIZIG projektelem: Karcagi belvízöblözet belvízvédelmi műveinek és a Kisújszállási részöblözet rekonstrukciója, melyeknek következtében 62 470 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága. ATIVIZIG projektelem: Főcsatornák – csatornák kotrási rekonstrukciós munkálatai, melyeknek következtében 177 728 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága. KÖVIZIG projektelem: Belvíz- és kettősműködésű csatornák, és tartozékainak, szivattyútelepeinek rekonstrukciója, melyeknek következtében 114 586 hektárra nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága.

A tervezett beruházás 7 projektelemet foglal magába - Alsó-Duna-völgyi (ADUVIZIG), Felső-Tisza-vidéki (FETIVIZIG), Észak-Magyarországi (ÉMVIZIG), Tiszántúli (TIVIZIG), Közép-Tisza-vidéki (KÖTIVIZIG), Alsó-Tisza-vidéki (ATIVIZIG), Körös-vidéki (KÖVIZIG) - a megvalósítási helyszínek az érintett Vízügyi Igazgatóságok területein helyezkednek el. A beruházáson belül Projektelemnek minősülnek az egy Vízügyi Igazgatóság területén jelentkező feladatok. A Projektelemek ugyan eltérő műszaki tartalommal bírnak, de összességében az adott terület vízgazdálkodásának javítását szolgálják.

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Szerződött támogatás összege: 8 400 424 300 Ft

A Témogatási szerződés megkötésének napja: 2018.05.08.

A támotás mértéke: 100%

   

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.09.30.

További információ: http://belvizprojekt2.ovf.hu/

 

 

 

Utolsó módosítás: 2023. május 03., szerda 10:16, Sebestyén Zoltán
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat