Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A Kvassay Jenő Terv

Tartalomfelelős: Pákozdi József, referens

2014. szeptember 19., péntek 11:01

Projekt neve

A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata

A megvalósítási projekt azonosító száma    KEOP-7.9.0/12-2013-0007
A projekt vissza nem térítendő összköltsége  1 300 000 000 (ÁFÁ-val)
Projekt megvalósításának kezdete 2014.02.20
Projekt megvalósításának tervezett befejezése 2015.11.15

A projekt célkitűzése

A vízgazdálkodási politika nemzeti jövőképünk meghatározó alkotóeleme. A globális éghajlatváltozás hatásai sürgetővé tették, hogy kialakítsuk a hazai feltételekhez illeszkedő, a szélsőséges időjárás kihívásaira hatékony választ adó középtávú vízpolitikai stratégiai dokumentumot, amely világos jövőképet vázol fel, egyúttal meghatározza a megvalósítás kereteit.

Az alkotmányos alapvetések között szerepel, hogy a „vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége”. Ebből következően a víz nemzeti vagyon, annak mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő gazdálkodást.

A 2014-2020-as programozási időszak tervezéséhez és végrehajtásához szükséges az EU2020 Stratégia célkitűzéseit valamint a hazai gazdaságfejlesztést segítő Kvassay Jenő Terv (továbbiakban: KJT) elkészítése. A KJT a klímaváltozás káros hatásait ellensúlyozó aszálykezelést, ár- és belvízvédekezést, a gazdaság fejlesztését támogató vízgazdálkodást, a vidékfejlesztést támogató területi vízgazdálkodást, beleértve az öntözésfejlesztést és a lakossági vízigényeket kielégítő települési vízgazdálkodást ötvözi. A KJT készítése szorosan kapcsolódik az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírása szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatához (továbbiakban: VGT2), amelyet 2015. december 22-ig el kell készíteni, és amely a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret felhasználására vonatkozó egyik környezeti ex-ante feltétel a Bizottság javaslata alapján. A VKI 9. cikke által előírt költségmegtérülés elvének megfelelő tagállami alkalmazása szintén ex-ante feltétel, ezért ennek vizsgálata a projekt részét képezi.
A KJT és a VGT2 együttesen biztosítja a hazai vízgazdálkodási érdekek megnyilvánulását és az Új Széchenyi Terv célkitűzéseinek megvalósulását más ágazatokkal összhangban.

Az ország középtávú vízpolitikai stratégiájának alapvető célja a készletek optimális hasznosítását szolgáló vízgazdálkodás megteremtése, vagyis az egyensúly kialakítása a társadalmi igények és a víz mint környezeti érték megőrzése között. A vízgazdálkodás egyik legfontosabb feladata: úgy tegyen eleget a társadalom igényeinek, hogy közben az elkövetkező nemzedékek érdekeit is szolgálja. A vízügyi stratégiát megfogalmazó KJT az ország lakosságának a vízgazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos – konszenzuson alapuló – egyezsége. A „szolgálni és szolgáltatni” felfogás keretében csak a társadalom által ténylegesen igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő beavatkozásokat szabad megtenni. A stratégia megvalósítását szolgáló intézkedések a 2014-2020 közötti programozási időszakban valósíthatók meg EU-s társfinanszírozásban.

A Víz Keretirányelv célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlata megvalósítása. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv operatív lépcsőfok a VKI célkitűzéseinek eléréséhez. A projekt közvetlen célja a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek megfelelően a VKI 13. cikke szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata. A VKI megvalósítását szolgáló intézkedések - a VGT2  felülvizsgált intézkedési programja által generált projektek - a 2014-2020 közötti programozási időszakban valósíthatók meg EU-s társfinanszírozásban. A VGT2-n belül, a vízhasználatok gazdasági elemzése során kerül vizsgálatra a VKI 9. cikkének teljesülése is, mint ex-ante feltétel. A projekt operatív céljai:1 db elfogadott vízgazdálkodási stratégia: Kvassay Jenő Terv1 db felülvizsgált országos VGT tervezet 4 db felülvizsgált részvízgyűjtő VGT tervezet2 db jelentés az országos tervek stratégiai környezeti vizsgálatáról2 db jelentés az „ex-ante” értékelésekről3 db összefoglaló jelentés a lebonyolított társadalmi vitákról (1 db KJT, 2 db VGT2)5 db projektjelentés (indító, előrehaladási, zárójelentés) 3 db informatikai fejlesztés (2 db szoftver beszerzés és 1 db adatbázis fejlesztés)

 

Utolsó módosítás: 2016. május 03., kedd 15:09, Pákozdi József
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat