Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Tiszán, az ÉMVÍZIG területén

Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

2017. június 20., kedd 15:02

infoblokk_KA2

A projekt célja

A projekt célja olyan árvízvédelmi rendszer kiépítése, amelynek célja az emberi élet, valamint az épített és természetes környezet értékek megóvása az árvízi veszélyeztetettség mértékének csökkentése mellett.

A fejlesztés keretében az alábbi beavatkozások történtek meg:

Töltésfejlesztés a Csincse bal part 0+000 - 2+716 tkm között - Töltésfejlesztés a Rima bal part 3+125 - 4+150 tkm között - Töltésfejlesztés a Rima jobb part 3+200 - 7+955 tkm között

A fejlesztéssel érintett védvonalak által védett ártéri öblözetekben csökken az elöntés kockázata, nő az árvízi biztonság. Az előírásoknak megfelelően kiépített védvonalakon csökken a védekezési költség.

A fejlesztéssel érintett védvonalak által védett ártéri öblözetekben csökken az elöntés kockázata, nő az árvízi biztonság. Az előírásoknak megfelelően kiépített védvonalakon csökken a védekezési költség.

A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja. A fejlesztés szükségessége szempontjából a társadalmi/gazdasági elvárások:

- Árvízi kockázat csökkentése a társadalmi (pl. kulturális értékek) és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében;

- A térség folyamatos, nem kívánt népességcsökkenése, az országos viszonyokhoz képesti gazdasági elmaradottsága jelentős, javításának egyik módja a térség infrastruktúrájának, közte az árvízvédelmi helyzetének javítása lehetne;

- Jelen körülmények esetén az árvízi védekezés esetén a védekezési költségek jelentősek maradnak, illetve tovább nőnek. Összességében megállapítható, hogy mindezek az elvárások együttesen indokolják az árvízvédelmi fejlesztés szükségességét. A fejlesztéssel érintett települések: Négyes, Borsodivánka és Szentistván, lakosságuk pedig összesen 3500 fő.

A projekt általános célja a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása.

A projekt műszaki tartalma

• A töltéskorona MÁSZ +1,0 m-es magassági biztonságra való kiépítése

• Előírt töltés szelvény méret kiépítése

• A vízoldali előtér rendezése, fenntartási sáv kialakítása, rendezése.

• A meglévő műtárgyak átépítése

• Töltéskorona burkolat kialakítása.

• Töltéstartozékok előírások szerinti elhelyezése

• Árvízvédelmi infrastruktúra (gátőrtelep) fejlesztése

A projekt összköltsége: 4 444 600 530 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdete: 2016. 09. 01. A projekt fizikai befejezése: 2020. 01. 15.

További információ:http://toltesfejlesztes.ovf.hu/

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Kohéziós Alap forrásaiból valósult meg.

 

Utolsó módosítás: 2022. július 22., péntek 16:19, Sebestyén Zoltán
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat