Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és – rekonstrukció

Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

2022. június 29., szerda 11:03

szechenyi2020

A projekt bemutatása:

A projekt II. szakaszának keretében megvalósuló Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy a meglévő Tassi hajózsiliptől ÉNy-ra, tőle kb. 250 m távolságra, a Duna elsőrendű árvízvédelmi töltésébe kerül elhelyezésre.

Maga a műtárgy monolit vasbeton szerkezetű kétnyílású szerkezet, ami a csőszerűen kialakított két egyforma nyíláson (szívó-, nyomócsatornán) keresztül, nyomás alatti átfolyással vezeti majd át a vizeket. A két azonos méretű és kialakítású szívó-, nyomócsatornába egy-egy azonos típusú vízszintes tengelyű reverzibilis Kaplan turbina kerül beépítésre, amelyek a megkívánt különböző üzemi helyzetekben más és más üzemmódban működhetnek. A gépcsoportok az összes megkívánt üzemmód végrehajtására alkalmasak lesznek. A fő gépcsoportok egy-egy szivattyú-turbinából és a hozzájuk csatlakozó egy-egy motor-generátorból állnak, amelyeket különböző gépészeti és villamos segédberendezések szolgálnak ki. Az árvízvédelmi zárást a szívócsatorna al- és felvíz oldali végén elhelyezett acélszerkezetű főelzárások és ideiglenes elzárások szolgálják. A vízátvezetési üzemvitelhez szükséges gerebek a felvízi oldalon a szívócsatorna beömlési szelvényében kerülnek elhelyezésre. A műtárgy az RSD-be és a Dunába felvíz- és alvízcsatornával csatlakozik, míg a meglévő árvízvédelmi fővédvonalhoz új, helyszínrajzilag íves vonalvezetésű, szerkezeti szempontból vízoldali szivárgásgátló mellezéssel ellátott homokos-kavics magból épülő földgátakkal. A jelenlegi árvédelmi töltés koronáján futó aszfaltburkolatú üzemi út a műtárgy fölött hídátvezetéssel csatlakozik a túloldali pályaszinthez. A tervezett vízleeresztő műtárgy az üzemidő túlnyomó többségében automatikus üzemmódban fog működni.

A fejlesztés célja:

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesítésének elsődleges célja a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőségének javítása, a Duna-ág megfelelő vízforgalmának és vízszintjének biztonságosabb, a klímaváltozás hatásaira könnyebben alkalmazkodó, kiszámítható szabályozásával. A műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy szélsőségesen alacsony vagy magas dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése, a víz áramlási sebességének növelése. Mindez az üzemvízszint állandó szinten tartását is képes biztosítani.


Az új műtárgy a fentieken túl turbina üzeme során történő áramtermeléssel képes lesz anyagilag biztosítani a Kvassay vízlépcső második szivattyújának üzemmenetét, illetve annak ellenértéket.

A tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megépítésének szükségességét a vízminőségi, mennyiségi és ökológiai kockázat minél alacsonyabb szinten tartásának igénye indokolja. A korábbi tassi vízleeresztő műtárgy 1956-os megsemmisülése után a vízleeresztés szükségmegoldásként a tassi hajózsilipen keresztül történik.

A tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósításának szükségszerűségét megalapozó igények, hiányosságok:

A meglévő vízleeresztő műtárgyon átbocsátható vízhozam mennyisége nem elégséges és az ilyen irányú átalakítása technikailag nem lehetséges. A szükséges mennyiségű vízhozam átbocsátását egy új műtárgy megépítésével lehet biztosítani.

Jelenleg a dunai árvizes helyzetben működő szivattyús vízátemelés kapacitása elégtelen. Ez az elégtelen kapacitás is csak mobil szivattyúállás alkalmi összeszerelésével biztosítható. Szükséges tehát egy állandó telepítésű, és a jelenleginél nagyobb vízszállítású szivattyúkapacitás biztosítása.

Hosszú csapadékmentes időszakban, amikor alacsony Duna vízállás mellett jelentős öntözési vízigény jelentkezik, az RSD természetes vízpótlása gyakorlatilag megszűnik, a vízbetáplálást egyedül a Kvassay zsilip biztosíthatja, ám az alacsony Duna vízállás mellett ezt csak a korlátozott vízhozamú szivattyús üzemben képes ellátni. Ezzel egyidőben ugyanakkor jelentős vízkivételi igény jelentkezik az RSD-ből kiágazó öntöző főcsatornákon. A vízleeresztési víziránnyal (RSD › Duna) ellentétes irányú (Duna › RSD) szivattyúkapacitás kiépítésére van szükség.

Az RSD vízpótlása belvízmentes időszakban kizárólag szabályozott módon a Dunából történik a Kvassay zsilipnél beeresztett vízzel. Az RSD üzemvízszintjénél alacsonyabb Duna vízállás esetén ez azonban csak szivattyús üzemben, jelentős üzemeltetési költséggel történhet. A tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgynál történő gravitációs vízleeresztés során a rendelkezésre álló vízerőpotenciált hasznosításával csökkenteni lehet a rendszer üzemköltségét.

A műtárgy létesítésének várható eredményei, hatásai:

Vízáramlás, vízszintszabályozás javítása Vízmegosztás biztonságának növelése Vízminőség-javítási céllal a bevezetett dunai tápvíz mennyiségének növelése Vízhasználati igényeknek megfelelő vízleeresztő kapacitás biztosítása Tassnál Leeresztési üzemmódban az energiatermelés lehetővé tétele A műtárgy, mint a Duna árvízi fővédvonalának része, biztosítja a Duna árvizeinek kizárását az RSD-ből.

Kiegészítő projektelem: Eszközbeszerzés

Az "Eszközbeszerzés" projektelem keretében a Kvassay vízerőtelep II. gépegységének irányítástechnikai fejlesztésére, valamint mélységmérő, illetve mérőhajó beszerzésére került sor. Utóbbi két tétel a Ráckevei (Soroksári)-Duna állapotának nyomon követhetősége érdekében szükséges.

A projekt azonosító száma:                      KEHOP-1.3.1-15-2015-00002

A szerződött támogatás összege (Ft):      7 400 046 801

Támogatás mértéke (%-ban):                   100%

A projekt kezdete:                                   2016.07.05.

A projekt befejezése:                               2022.04.15.

Kedvezményezett neve:                           Országos Vízügyi Főigazgatóság

Konzorciumi partner:                                Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

 

További információ: 

http://rsd.ovf.hu/index.html

 

Utolsó módosítás: 2022. július 22., péntek 12:20, Bakos Tímea Orsolya
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat