Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelésről - Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltárban

Tartalomfelelős: Baksa Márta, osztályvezető

2022. november 30., szerda 11:50

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: „kamera rendszer”) üzemeltetünk az emberi élet, testi épség védelme, illetve vagyonvédelem céljából.

Valószínűsíthető, hogy a jogsértések észlelése, az elkövetők tettenérése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, így a kamera rendszer alkalmazása a cél érdekében elengedhetetlen. A kamera rendszer által rögzített képfelvételek személyes adatokat tartalmaznak. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az OVF a következőkről tájékoztatja

I. Adatkezelő:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Képviseli: Láng István főigazgató (ovf@ovf.hu, 06-1/225-4400/10-020)

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Honlap: www.ovf.hu

II. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

Baksa Márta, adatvedelem@ovf.hu, 06-1/225-4400/10-131

III. Adatfeldolgozó: OVF Üzemeltetési Osztály kamerái vonatkozásában: B-Angel Kft. (2081 Piliscsaba, Fő út 104.; 06-26/575-132).

IV. Az adatkezelés célja: Objektum-, személy- és vagyonvédelem. objektumvédelmi céllal (a nagy értékű informatikai és egyéb berendezések vagyonvédelmének, valamint a személyek védelmének biztosítása érdekében, az épületbe bejutás és az épületekben történő mozgás rögzített megfigyelése valósul meg a megfigyelés).

V. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (közhatalmi jogosítvány gyakorlása).

VI. Az érintettek kategóriái: Az Adatkezelővel foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személyek, valamint az Adatkezelő telephelyére belépő személyek.

VII. A kezelt személyes adatok köre: az érintettek képfelvételen látszódó képmása felvétel (képmás).

VIII. Egyes kamerák elhelyezkedése, a megfigyelés alatt álló területek: jellemzően nagy látókörű kamerák alkalmazásával, azok célzott, stratégiailag fontos helyekre történő elhelyezésével, objektumvédelmi céllal (a nagy értékű informatikai és egyéb berendezések vagyonvédelmének), valamint a személyek védelmének biztosítása érdekében, az épületbe bejutás és az épületekben történő mozgás rögzített megfigyelése.

 

1 kamera bejárati lépcső

1 kamera kapu bejárat kivülről

1 kamera bejárati kapu

1 kamera homlokzat

1 kamera kerítés

3 kamera telephely zöld övezete

 

 

IX. Az adatkezelés időtartama:  3 nap.

X. Az adatok tárolásának helye: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság székhelye (adathordozó – USB pendrive).

XI. Adatbiztonsági intézkedések: jelszóval védett belépés (a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló számítógépek illetéktelen hozzáférés ellen védve vannak, riasztóval védett terület).

XII. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre: Az OVF főigazgatója, Informatikai Főosztály vezetője, Informatikai Üzemeltetési Osztály vezetője, Üzemeltetési Osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselő és a NAIH.

XIII. Az adatok továbbításának lehetősége: bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt indult büntető eljárás vagy szabálysértési eljárás, más hatósági vagy bírósági eljárásban bizonyítékként, törvényben felhatalmazott szervek (különösen a rendőrség) részére.

XIV. Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem valósul meg.

XV. Automatizált döntéshozatal: Nem valósul meg.

XVI. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikke)

hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikke)

helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke)

törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikke)

tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)

az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke)

adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke)

jogorvoslathoz való jog (GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pontja)

 

 

XVII. Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban az Adatkezelőhöz (az adatvédelmi tisztviselőhöz), illetve a Budapesti Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27., 06-1/354-6000, https://fovarositorvenyszek.birosag.hu) fordulhat. Az érintett az Adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1/391-1400, www.naih.hu) panasszal élhet. Az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselőhöz az érintett kérelmének beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül írásban tájékoztatást ad az érintett részére, amely határidő indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.

 

Láng István

főigazgató

Utolsó módosítás: 2022. november 30., szerda 14:21, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat