Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Vízminőség-védelmi referens

Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

2023. május 24., szerda 13:42

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI referens

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 02.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet vízminőség-védelmi referens munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

Tevékenységét a Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (napi 8, heti 40 órás)

A munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:

részt vesz a felszíni vizek vízminőségi monitoringjának tervezésével és a végrehajtás országos szakmai koordinációjával kapcsolatos feladatokban részt vesz a vízminőségi célú programozás, modellezés, adatbázisok kezelése feladatokban koordinálja a felszíni víztestek vízminőségi adatainak naprakész nyilvántartását részt vesz a vízgyűjtő-gazdálkodás, az integrált vízkészlet-gazdálkodás vízminőségi feladatainak ellátásában koordinálja a felszíni vizek vonatkozásában a vízminőségi (kémiai és biológiai) monitoring és állapotértékelés, terhelések témában a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek összeállítását részt vesz az európai Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos, szakterületét érintő aktuális hazai és nemzetközi feladatokban, a nemzetközi vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési feladatainak ellátásában (Dunai VGT) közreműködik a szakterületét érintő nemzetközi adatszolgáltatások ellátásában közreműködik a vízminőségi monitoring és állapotértékelés, terhelések témában szükséges átfogó tanulmányok, elemzések készítésének szakmai koordinációjában, projektek tervezésében részt vesz a vízminőségi kárelhárítási ügyelet operatív és fejlesztői munkájában, a káreseményekről kimutatások, jelentések készítésében részt vesz az Osztály éves feladattervének végrehajtásában szükség esetén együttműködik nemzetközi szervezetekkel az osztály, a főosztály és a főigazgatóság egyéb feladataiban való részvétel, utasítás szerint

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet 3. melléklet D) pontja az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

vegyészmérnök/vegyész vagy kémiatanár, vagy biológus/ökológus végzettség vízminőség területén szerzett, min. 1-3 éves tapasztalat Microsoft Office alkalmazások alapos ismerete angol nyelv középfokú ismerete csapatmunkára alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

vízminőségi kárelhárításban, védekezésben szerzett gyakorlat vízminőségi monitoring, terepi és/vagy laboratóriumi mérések területén szerzett tapasztalat kémiai és biológiai állapotértékelésben, mintavételi és mérési módszerekben való jártasság térinformatikai és modellezési ismeretek programozói ismeretek önálló, gyors precíz munkavégzés nagyfokú rugalmasság, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása nyilatkozat, hogy a pályázat dokumentumait a bírálók megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető: Szakmai kérdésekben: Dr. Hegedűs Hajnalka osztályvezető asszonytól (hegedus.hajnalka@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10223 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban személyesen vagy e-mail-en kell eljuttatni az „OVF vízminőség-védelmi referens jelige feltüntetésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Osztályára (1012 Márvány u. 1/D.), vagy a humanpolitika@ovf.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Utolsó módosítás: 2023. május 24., szerda 13:46, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat