Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Kétoldalú együttműködés

Tartalomfelelős: Szabó Katalin, nemzetközi referens

2013. november 15., péntek 12:00

Magyar-kínai vízügyi együttműködés

magyar-kínai vízügyi együttműködés a már megszüntetett Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium és a kínai Vízügyi Erőforrások Minisztériuma között 1987-89.-ben zajlott tudományos-műszaki területen. Ennek keretében több kínai és magyar küldöttség kölcsönös látogatására került sor. Főbb témák az árvízvédelem és a vízminőség-védelem volt.

A kapcsolatok a rendszerváltás után megszakadtak, azonban 2001 novemberében újabb kapcsolatfelvétel történt, melyet a magyar Fél kezdeményezett. Végül többszöri egyeztetést követően 2002-ben készült el az Együttműködési Szándéknyilatkozat tervezete, melynek végleges változatát 2003. április 17-én írt alá a két ország akkori vízügyért felelős minisztériuma, azaz a volt magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a kínai Vízügyi Minisztérium.

Ezt követően, az együttműködés keretében sok-sok vízügyi szakmai programra, kölcsönös látogatásra, magas szintű értekezletre és kétéves időszakokra szóló munkaprogramok kialakítására került sor, melynek szervezésében aktívan részt vett az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Különösen jó kapcsolat alakult ki a Sárga-folyó Bizottsággal.

Az OVF jelenleg is közreműködik a kínai küldöttségek magyarországi fogadásában és a Kínában szervezett szakmai rendezvények előkészítésében, azokon való részvételben, szakmai előadások tartásában. 

A kínai Fél az árvízvédelem témakörén belül kiemelten érdeklődött a Vásárhelyi Terv megvalósítása iránt, amely a Tisza mentén az árvizek levezetése céljából a védgátak további magasítása helyett az árapasztó vésztározók létesítését jelenti. Az árvízvédelem mellett még az EU Víz Keretirányelv, a vízgyűjtő-gazdálkodás, a jogi szabályozások a vízügy területén és a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság munkája, szerepe is fókuszba került, mint lehetséges témakör.

Az Együttműködési Szándéknyilatkozatot kétszer újították meg a mindenkori illetékes minisztériumok, 2012-ben és 2016-ban.

Kiemelt szakmai programok az utóbbi évekből:

2015: a kínai Vízkészlet-gazdálkodási Minisztérium miniszter-helyettese Magyarországra látogatott. A miniszter-helyettest a Belügyminisztérium államtitkára és helyettes államtitkára, a Vízkészlet-gazdálkodási Főosztályának vezetője fogadta. A fogadáson az OVF szakemberei is részt vettek és előadásokat tartottak a magyarországi vízgazdálkodási feladatokról és a nemzetközi vízügyi együttműködéseiről,

2019: A kínai Vízkészlet-gazdálkodási Minisztérium Nemzetközi Együttműködési, Tudományos és Technológiai Részlegének vezető-helyettese Magyarországra látogatott. A vezető-helyettest a Belügyminisztérium fogadta, melyen az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei előadást tartottak Magyarország árvízvédelméről, árvízvédelmi előrejelző rendszeréről, az akkor kifejlesztett aszálykezelési monitoring hálózatáról és az árvízi kockázatkezelésről.

Szakmai Fórumokon való részvétel:

2009: az Észak-dunántúli és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója illetve igazgató-helyettese részt vett a III. Jangce Fórumon Kínában. A Fórum kiemelten foglalkozott a klímaváltozással és az integrált vízgyűjtő-gazdálkodással.

2012: az OVF akkori műszaki főigazgató-helyettesének részvétele a Magyar-Kínai Vízügyi Workshopon, ahol a műszaki főigazgató-helyettes a magyarországi árvízvédelemről tartott előadást.

Delegációk fogadása az OVF-ben:

2015: Henan tartománybeli kínai hidrológiai szakembereinek fogadása (WMO, a Kínai Vízkészlet-gazdálkodási Minisztérium Hidrológiai Előrejelzési Központja). Főbb témák: városi árvízvédelem monitoringozása és előrejelző rendszere, hidro-ökológiai monitoring.

2016: a Ningbo tartomány delegációjának fogadása. Főbb témák: vízminőség-védelem és vízmennyiség szabályozás.

Kínába látogatások (BM, OVF):

2018: a Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztályának vezetője, az Európai Együttműködési Főosztályának munkatársa és az OVF Nemzetközi Osztályának vezetője részt vett az Együttműködési Szándéknyilatkozat megújítását követően létrehozott munkacsoport első ülésén Pekingben.

A magyar-kínai vízügyi együttműködés keretében, a Belügyminisztérium közvetítésében került sor a Yangce folyó Vízkészlet-gazdálkodási Bizottságával 2020. szeptember 29-én egy online videó konferenciára. A megbeszélésen a Bizottság a tevékenységéről és a Jangce folyóról, a magyar Fél a „Helyet a magyar folyóknak” címmel az árvízvédelemről mutatott be kisfilmek. Ezeken kívül a kínai Fél röviden ismertette a Bizottság Jangce folyó Tudományos Kutató Intézetéről a legfontosabb tudnivalókat, az OVF szakembere pedig előadást tartott a magyarországi árvízvédelemről. A konferenciát a jövőbeli együttműködési lehetőségek feltérképezésével zárták a Felek.

Magyar-török vízügyi együttműködés

A magyar-török vízügyi együttműködés 1993-ban kezdődött, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között, melyet egy együttműködési megállapodás aláírásával pecsételtek meg. A megállapodás hatálya időközben lejárt, ezért a Felek a megállapodás megújításaként Magyar-Török Vízügyi együttműködési szándéknyilatkozatot (Memorandum of Understanding - MoU) írt alá 2013. december 18-án, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter törökországi látogatása kapcsán Magyarország Vidékfejlesztési Minisztériuma és Törökország Erdészeti és Vízügyi Minisztériuma.

A szándéknyilatkozat rendelkezett egy közös vízügyi munkacsoport felállításáról, melyre egyeztetéseket követően és a tagok kijelölése után 2015-ben került sor. A munkacsoport első ülésére, - a török partner meghívására - 2015. október 9-én került sor Izmirben, a Kentexpo kiállítással párhuzamosan megrendezett Vízügyi Kongresszus margóján.

Ennek viszonzásaképp, valamint többszöri levélváltást és megbeszélést követően tartották meg a Vízügyi Munkacsoport második ülését Magyarországon, Budapesten, a Belügyminisztériumban 2019. szeptember 23-án délelőtt. A megbeszélésen többek között a Felek megvitatták a lehetséges együttműködési területeket és meghatározták a következő két évre szóló közös munkatervet.

Az ülést követően, délután a munkacsoport török tagjai látogatást tettek az Országos Vízügyi Főigazgatóságon, ahol szakmai előadásokat hallgathattak meg és adhattak tájékoztatást saját vízügyi szakterületükről.

Magyar-marokkói vízügyi együttműködés

2016. július 27-én, Charafat Afailal asszony, a Marokkói Királyság vízügyért felelős delegált minisztere és delegációjának a július 25-27-ai, budapesti látogatása keretében, megtörtént a két ország közötti vízgazdálkodási együttműködésről szóló szándéknyilatkozat (MoU) aláírása.

2016 októberében az UNSSC (ENSZ Dél-Dél Együttműködési Program) konferenciára került sor Marokkóban, melyen az OVF-et Lábdy Jenő, a Belügyminisztériumot pedig Kovács Péter és Nagyné Sós Ida képviselte. A konferencián bemutatásra került az aszálymonitoring rendszer és felvetésre került egy pilot projekt megvalósításának a lehetősége.

A Marrakesben megrendezett COP22 konferencia keretében, 2016. november 8-án kétoldalú találkozóra került sor, melyen az OVF képviseletében Somlyódy Balázs korábbi főigazgató, a BM képviseletében Kovács Péter Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály főosztályvezetője vett részt, a marokkó Fél részéről államtitkári szintű tárgyalópartnerek voltak jelen.

2016 novemberében, a Budapesti Víz Világtalálkozóra érkező marokkói küldöttséggel megtörténtek az első szakértői egyeztetések. A találkozón a marokkói partnerek átadták a munkatervre vonatkozó kiegészítési javaslataikat.

A marokkói Fél meghívására 2019. január 14-18. között tartották meg a MoU alapján létrehozott szakértői munkacsoport 1. ülését Rabatban, a MoU szakmai tartalommal való feltöltése érdekében. Kidolgozásra került a 2019-21-es időszakra egy munkaprogram, melynek véglegesítése 2019 márciusában történt meg diplomáciai úton.

A megbeszélés eredményeként a következő területeken láttak a Felek lehetőséget együttműködésre, közös projektek megvalósítására:

árvízi és aszály monitoring, előrejelzés üledékkezelés vízgazdálkodási műtárgyak fenntartása

A szakmai együttműködés keretében magyar, illetve marokkói szakértői látogatásokra is sor került az elmúlt években.

A 2019. évi Budapesti Víz Világtalálkozóra a miniszteri találkozót a Belügyminisztérium készítette elő, szakmai programokkal kiegészítve, de ez sajnos nem valósult meg, miután a marokkói delegáció nem tudott hazájából elutazni. Ekkor szerették volna megtartani a munkacsoport 2. ülését is.

A meghiúsult látogatás pótlására 2020 márciusára meghívást küldött a Belügyminisztérium Abdelkader Amara miniszter úr és delegációja számára, aki a meghívást elfogadta.

A miniszteri látogatásra 2020. március 9-11. között került sor, mely során Amara Miniszter úr kétoldalú megbeszéléseket folytatott Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrral, Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár úrral és Magyar Levente miniszterhelyettessel, parlamenti államtitkár úrral. A hivatalos találkozókon kívül szakmai programokon is részt vett a delegáció, illetve sor került a MoU alapján létrehozott munkacsoport 2. ülésére is, ahol egy módosított szakmai együttműködési munkatervet is aláírtak.

Ezt követően további személyes találkozóra nem került sor a kialakult COVID-19 helyzet miatt.

A KKM koordinációjában több egyeztetésen is részt vettek a Belügyminisztérium munkatársai a folyamatban lévő Visegrádi Négyek és Németország közös marokkói projektjére vonatkozó tervezettel kapcsolatban. Ebben a keretben a vízügyi oktatásban tudna részt venni a magyar Fél, a II. pillérbe bekapcsolódva.

2020. szeptember 23-án Kovács Péter a közös szakmai munkacsoport magyar oldali vezetője részt vett a KKM/HEPA (Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.) által szervezett magyar-marokkói vízipari üzleti fórumon.

2022. folyamán – amennyiben a pandemiás helyzet ezt lehetővé teszi- a magyar Fél tervezi a Szakértői Csoport 3. ülésének megtartását Marokkóban.

A miniszterelnök-helyettes asszony és a miniszter úr magyarországi, a szentendrei mobil gátnál tett látogatásáról készült cikkek a következő linken keresztül érhetők el:

https://szentendre.hu/marokkoi-delegacio-szentendren/

https://szentendre.hu/marokkoi-latogatok-a-mobilgatnal/

Magyar-thai vízügyi együttműködés

A magyar-thai vízügyi együttműködést a 2019-ben aláírt Szándéknyilatkozat alapozta meg, amely Magyarország Belügyminisztériuma és a Thaiföldi Királyság Nemzeti Vízügyi Hivatala között köttetett. Ennek keretében hozták létre a Közös Irányító Bizottságot, melynek első ülésére, – videó konferencia formájában – 2020. október 27-én, 9 órai kezdettel került sor a Belügyminisztériumban. A megbeszélésen a Belügyminisztérium képviselői mellett az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembere is részt vett, mi több, előadást is tartott a Kvassay Jenő Tervről, valamint a magyar vízügyi ágazat kihívásairól és lehetőségeiről.

A Bizottság elnöki posztját magyar oldalról, Kovács Péter, a Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály vezetője látja el, aki a megbeszélést vezette, köszöntő és záró beszédet, valamint előadást tartott a magyar vízügyi ágazat helyzetéről általánosságban, körülményeiről, nemzetközi szerepvállalásairól. Ezen kívül, a Bizottságba Lovas Attilát, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatóját tagnak delegálta az OVF, aki szintén részt vett a megbeszélésen, hozzászólásaival támogatta az együttműködés előrehaladását és segítette a következő három éves időszak munkaprogramjának kialakítását.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szerepe a kétoldalú vízügyi együttműködésekben

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) rendszeresen szervez nemzetközi fórumokat, világtalálkozókat, sokakat érintő és felkiáltójellel ellátható témákban, mint például a vízbiztonság, klímaváltozás, vagy a fenntartható fejlődés a környezetvédelemben, vízgazdálkodásban.

Ezen felül a KKM, 2013. óta, három évente rendezi meg, a Világot megmozgató, azaz a Világ minden tájáról érkező és hazai vízügyi szakemberek találkozóját, azaz a Víz Világtalálkozóját. Így került sor a rangos, nagyszabású eseményre 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben Budapesten.

A Planet 2021 elnevezésű, szintén világ rendezvény, melyet első alkalommal a tavalyi évben szervez meg a KKM Budapesten, a felújított HUNGEXPO területén. A fókuszban a fenntarthatóság állt.

Ezek a Világtalálkozók kiváló lehetőséget nyújtanak az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a bemutatkozásra, szakmai tapasztalatok megosztására, valamint kétoldalú megbeszélések folytatására, sőt mi több, együttműködési megállapodások megkötésére. Az OVF eddig minden alkalommal látványos és komoly arculati és technikai elemekkel felszerelt standdal szerepelt az Expókon, melyek a program része volt.

Általánosságban elmondható, hogy ezen felül szakmai előadásokat is tartanak az OVF vagy a Vízügyi Igazgatóságok szakemberei a Panel beszélgetéseken, valamint a Belügyminisztérium szervezésében a külföldi vízügyi partnerekkel lehetőséget biztosított a KKM a megbeszélésekre, ahol sok-sok együttműködési megállapodás kötetett már az eddigiekben is.

Előző - 1   2. oldal   3   - Következő
Utolsó módosítás: 2023. január 27., péntek 09:22, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat