Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

25 éve történt

Tartalomfelelős: Vízügy Portál Rendszerfiók, (system)

2014. december 19., péntek 16:44

1990.


Az önkormányzatokról szóló LXV. törvény a települési önkormányzatok hatáskörébe utalta a helyi közszolgáltatások közül a csatornázást, s az önkormányzatok kötelező feladatává tette az egészséges ivóvízellátásról való gondoskodást.


1990. január 8.

Jelentősen emelkedett számos fogyasztási cikk és szolgáltatás ára. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ára 336 százalékkal nőtt.


1990. április 13.

+ Bartsch Lajos (Szeged) mérnök, az Öntözésügyi Hivatal munkatársaként részt vett a hódmezővásárhelyi öntözőrendszer, ill. a lúdvári szivattyútelep építésében. Később társulati igazgató főmérnökként, majd 1948-tól az ATIVIZIG (ill. jogelődjeinek) egyik vezető mérnökeként különböző beosztásokban a délalföldi vízhasznosítási munkák szakértője, különös tekintettel az öntözési és halastó-gazdálkodási feladatokra. (* Kiskunfélegyháza, 1910. február 18.)


1990. március 25.

+ Bokor Mihály (Budapest), mérnök. Az Alsó Tisza vidéken mint társulati mérnök kezdte pályáját, majd 1950-1957 között a MÉLYÉPTERV vezető tervezője volt. Ezt követően az OVF (OVH) főosztályvezetőjeként 1968-ig az ország árvízvédelmének, folyószabályozásainak egyik legfőbb irányítója, aki különösen nagy szerepet játszott a korszak sikeres árvízvédekezéseinél.  (* Szeged, 1902. február 27.)


1990. április 16.

+ Hortobágyi Tibor (Budapest), hidrobiológus, egyetemi tanár, nemzetközi hírű tudós, termékeny szakíró, aki szakterületéről több mint 20 000 mikroszkópi rajzot készített. (* Magyardiószeg, 1912. március 15.)


1990. július 15.

Helyettes államtitkári rangban dr. Németh Miklós kapott megbízást arra, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumon belül a vízügyi szakterület munkáját irányítsa.


1990. augusztus 13.

A 1018.sz. kormányhatározat rendelkezett a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok átszervezésével kapcsolatos teendőkről. A megosztás értelmében megszűnt a vizek minőségi és mennyiségi kezelésének szakigazgatási eszközökkel történő egységes szabályozása, ami pedig a közel egy évszázad alatt kialakult rendszer lényeges eredménye volt.


1990. október 15.

Az Országgyűlés által elfogadott LXVIII. törvény alapján megalakult a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Keresztes K. Sándor, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Siklós Csaba vezetésével. Ez utóbbi tárcánál a vízügyeknek dr. Németh Miklós helyettes államtitkár lett a felelőse.


1990. október 16.

Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Hidrológia Társaság tisztújító közgyűlésén elhangzott üdvözlő beszédében kiállt a hazai vízmérnöki kar és vízügyes dolgozók mellett, akiket a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatosan sorozatosan támadtak a közsajtóban. Az államfő beszédéről egyetlen média sem adott hírt, így azt a MHT fizetett hirdetésként jelentette meg a Magyar Hírlap november 20-iki számában.

A Magyar Hidrológiai Társaság elnökévé Juhász József professzort, főtitkárává pedig Raum Lászlót választották meg.


1990. október 24.

A vízügyi államigazgatási munka országos koordinálása és vezetése érdekében a KHVM 4/1990. sz rendeletével létrehozta az irányítása alá tartozó Országos Vízügyi Főigazgatóságot, amelynek első vezetőjéül október 15-én Perecsi Ferencet nevezte ki a miniszter.


1990. december

Befejeződött, ill. részben folytatódott a gyulai Élővíz-csatorna téli vízellátását jobban biztosító szivattyúrendszer kiépítése. A megoldás a téli kisvizes időszakban állítja elő a szükséges vízmagasságot, amelynek segítségével működtethető a Gyulán, Békéscsabán és Békésen keresztülfolyó Élővíz-csatorna.


1990.

A FORRÁS Tanácsi Víz- és Csatornamű Vállalatok Egyesülésének felszámolását követően megalakult a Víz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége. A Szövetség máig legfontosabb feladata a víziközmű szolgáltatók szakmai szempontok alapján történő érdekképviselete. A Szövetség elnökévé Szőke Ferencet, főtitkárává pedig dr. Papp Máriát választották.


Jelmagyarázat:  *   született   +  meghalt


 

Utolsó módosítás: 2015. január 09., péntek 14:27, Vass Zsuzsanna
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat