Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Javul a jászsági térség vízgazdálkodása

Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

2021. január 11., hétfő 11:17

Műszaki átadás előtti projekt

Befejeződött a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciójának I. üteme elnevezésű projekt kivitelezése, január közepén megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás. Az OVF és a KÖTIVIZIG konzorciumában, 1,65 milliárd forintos európai uniós és hazai támogatással megvalósuló projektnek köszönhetően az idén 44 éves főcsatorna alkalmas lesz a csapadékos időszakok vizeinek visszatartására. A fejlesztéssel javul a térség vízgazdálkodása, lehetővé válik a főcsatorna komplex és többcélú hasznosítása, ezáltal csökkenthetőek az éghajlati szélsőségekből eredő káros hatások.

A 21 kilométer hosszú Jászsági-főcsatornát a Kisköre-tározóból kiinduló öntözőrendszer részeként 1977-ben adták át, legfőbb funkciója a mezőgazdasági vízszolgáltatás, az ökológiai vízpótlás és a térség belvizeinek befogadása. Azóta azonban jelentősebb fejlesztések nem történtek, sok helyen elavult, kapacitása nem megfelelő, a töltéseken néhol magassági hiányos szakaszok találhatóak. Figyelembe véve a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, szükségessé vált a főcsatorna édesvíz- és belvíztárolási kapacitásának bővítése.

A Széchenyi 2020 keretében megvalósuló, a „Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem” című (KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 számú) projekt fő célja a térségi vízgazdálkodás helyzetének javítása, ezen belül az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése a víz lehetőség szerinti visszatartásával, továbbá a vízhiányos időszakokban jelentkező megnövekedett vízigények kielégítése és a vízkészletek hasznosíthatóságának növelése.

KOTIVIZIG0107Jaszsagiprojket4

A beruházás a Jászsági-főcsatorna töltését, medrét, műtárgyait, valamint az üzemirányítás korszerűsítését foglalja magába. Megtörtént a jelentősen feliszapolódott torkolati szakasz kotrása, 11,5 kilométer hosszban a csatorna töltésének magasítása az engedélyezett szintre, a töltésállékonyság javítása a szükséges helyeken, fél kilométer hosszan pedig stabilizálták a mederprofilt. Ezen kívül burkolt út épül a töltéskoronán, megújultak a csatorna műtárgyai, illetve alkalmassá váltak a több célú üzemrendre, gépi mozgatású gereb és ehhez kapcsolódóan uszadékfogó merülőfal létesült a főcsatorna bújtatójánál, új tároló épület épült, 6 műtárgynál pedig automata vízszintészlelő és távjelző rendszert alakítottak ki. A projekt részeként fenntartó gép beszerzésére is lehetőség nyílik.
Ezekkel a beavatkozásokkal, a meglévő töltések magasításával és a műtárgyak fejlesztésével tehetővé vált a tározótérfogat növelése. A töltésemeléssel 62 centiméteres vízszintemelés érhető el, így a főcsatorna teljes hosszában összesen 2,65 millió köbméternyi víz áll majd rendelkezésre. Ez mintegy 0,65 millió köbméterrel több, mint a projektet megelőzően, ezáltal a klímaváltozásból eredően kialakuló vízhiányos időszakok káros következményei jelentősen csökkenthetők. A belvíztározási kapacitás várhatóan 0,341 millió köbméterrel növelhető.

KOTIVIZIG0107Jaszsagiprojket1KOTIVIZIG0107Jaszsagiprojket2KOTIVIZIG01017Jaszsagi3

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Utolsó módosítás: 2021. január 11., hétfő 11:21, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat