Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Waterways Forward - Regionális vízi utak integrált fejlesztése

Tartalomfelelős: Pákozdi József, referens

2013. november 20., szerda 10:28

 Befejezett projekt


waterways

Waterways Forward projekt - EU-s támogatással


A projekt az INTERREG IVC Program keretein belül valósul meg. Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja (ERDF) által finanszírozott Területi Együttműködési Program INTERREG IVC célja az európai regionális együttműködés és tapasztalatcsere segítése az olyan területeken, mint az innováció, tudás alapú gazdaság, környezetvédelem, kockázat-megelőzés.

A Waterways Forward (WF) projekt fő célja a regionális vízi utak és kapcsolódó térségek irányításának integrált, fenntartható és konszenzuson alapuló fejlesztése, a jó gyakorlatok megosztásával és a folyami vizek multifunkcionális szerepének figyelembevételével.

A 2,8 millió euró költségvetésű projekt-kezdeményezés 11 Európai Uniós országból, valamint Norvégiából és Szerbiából érkező 17 partnerszervezet - köztük a VKKI - együttműködésével valósul meg. Magyar részről még Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vesz részt a konzorciumban. A 2010. januárjában indult, három éven át tartó projektben a vezető partner a holland Stichting Recreatietoervaart Nederland (Dutch Recreational Waterways Foundation, SRN).

A magyar partnerek közül a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, mint a vízgazdálkodás országos hatáskörű irányító és koordináló szervezete, széleskörű irányítási tapasztalatokkal és a különböző folyóvizek multifunkcionális használati lehetőségeiben szerzett kompetenciákkal, jogi háttérismerettel járul hozzá a kezdeményezéshez, a projekt megvalósításához. A WF projektben való részvétel - a partnerországok sikeres fejlesztési stratégiáinak és irányítási modelljeinek megismerésén keresztül - számos információt és tapasztalatszerzési lehetőséget kínál majd a víz, mint multifunkcionális fejlesztési lehetőség többoldalú kiaknázásához a környezet és az életminőség javítása mellett.

Dunaújváros projektben való részvétele a VKKI-val szoros együttműködésben zajlik. A város fejlődésének egyik kritikus kérdése a dunai kikötő továbbfejlesztése, a vízi szállítás és a hozzá kapcsolódó logisztikai tevékenység fejlődése, valamint a Duna által kínált turisztikai potenciál kihasználása. A település céljainak megvalósítása ugyanakkor a gazdaság- és területfejlesztés, valamint a vízügyi irányítás integrált rendszerét feltételezi, amelynek kialakításához más, európai kikötővárosokkal való intenzív regionális együttműködés biztosít lehetőséget. A WF projektben való részvétel a településnek a kikötői funkciók újjászervezéséhez is nyújt segítséget.

Waterways Forward projekt egyik első lépése a regionális helyzetfeltárás volt. Ennek jegyében a partnerek országonként egy- egy Regionális Tanulmányt készítettek annak érdekében, hogy felmérjék a vízi utak regionális kezelési gyakorlatát, különös tekintettel az irányítás (Governance), illetve a környezetvédelem és klímaváltozás (Environment and Climate Change) kérdéseire, a térségre és irányítási politikájára jellemző gyengeségek és erősségek feltárására. VKKI és Dunaújváros egy közös tanulmány készítését vállalta. Az egyes Regionális Tanulmányok alapján projektszintű Interregionális Összehasonlító Tanulmány készül majd, mely azonosítja a partnerek közös jövőbeni fejlesztési elképzeléseit, irányítási problémáit, a sikeres, illetve sikertelen vezetési gyakorlatokat, megoldásokat.

VKKI és Dunaújváros a projekt keretében egy Regionális Érdekeltségi Platformot (RSP) állított fel azzal a céllal, hogy a projekt teljes időtartama során biztosítva legyen a helyi érdekcsoportok bevonása, tájékoztatása az alulról felfelé való szerveződés és a több szempontú megközelítés jegyében. Az RSP-k helyi hatóságokból, cégekből, tulajdonosokból, turisztikai és természetvédelmi szervezetekből, szakmai egyesületekből állnak.

A projekt megvalósítása során több alkalommal is szerveznek találkozókat az RSP platform keretei között. Az első ilyen megbeszélésre 2010. szeptember 3- án került sor, Dunaújvárosban. Célja a Regionális Tanulmány által feltárt kérdések megvitatása volt. A résztvevők röviden megismerhették az INTERREG IVC kezdeményezés lényegét és a Waterways Forward projekt helyét a regionális együttműködés rendszerében. Ezt követően a projektben megjelenő országos, illetve regionális érdekeket tárták fel. A találkozó hátralévő idejében valamennyi helyi érdekelt röviden bemutatkozhatott és lehetőségük nyílt véleményt nyilvánítani a Regionális Tanulmányról és a feltárt helyi problémákról, ellentmondásokról.

Az RSP platform megrendezése utáni héten, 2010. szeptember 8-11. között került sor a projekt keretében zajló második nemzetközi partnertalálkozóra. A nemzetközi összejövetel helyszíne az olaszországi Milánó és Ferrara városa volt. A találkozó legfőbb célja a partneri helyzetfelmérések alapján összeállított Interregionális Összehasonlító Tanulmány bemutatása, a jó gyakorlatok feltárása volt. Ezen felül a résztvevők a projekt pénzügyi és adminisztratív előrehaladásáról hallgathattak meg részletes előadást; bemutatásra kerültek a kommunikációval kapcsolatban elért legfontosabb eredmények is, így például a projekt leendő honlapjának részletei is. A munka ezt követően két tematikus csoportban zajlott, a két fő témakörnek (1. Irányítás, 2. Környezetvédelem és klímaváltozás) megfelelően.

Magyarics András

WF projekt-vezető
Szakmai Igazgatóság
Víz- és környezeti kárelhárítási főosztály


 
Utolsó módosítás: 2014. december 05., péntek 12:35, Vass Zsuzsanna
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat