Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Országos Vízkárelhárítási konferencia

Tartalomfelelős:

2014. július 07., hétfő 10:32

Az Árvízvédelmi és folyógazdálkodási szekció összefoglaló előadása:

Göncz Benedek, OVF Főosztályvezető, az alábbi főbb pontokat emelte ki a szekció munkájának összefoglalásában:

Árvízi Kockázati Térképezési projekt (ÁKK) II. ütemében a veszély-, és kockázati mintatérképek elkészültek Vízügyi Igazgatóságonként egy mintaterületre, a III. ütemben szereplő kockázatkezelési tervezést elősegítő adatok felmérésre és elhelyezésre kerültek a Központi Adattárba (ÁKIR) 2007/60/EK EU irányelvben foglaltaknak megfelelően 2013. március 22. határidőre feltöltésre kerültek a veszély-, és kockázati térképek az EU honlapra a jelenleg ajánlatadási fázisban tartó ÁKK III. ütemében a kockázatkezelési terveket az EU által kötelezően előírt határidőre, 2015. december 22-ig kell elkészíteni a Konferencián a kollégák által jelzett veszély-, és kockázati térképek előállítását segítő ÁKIR programmal kapcsolatos felhasználói problémák kiküszöbölésére az OVF egy megbeszélést fog szervezni előreláthatóan még májusban Az árvízi koncepció tervezés SWOT analízise és annak eredménye elkészült, amely a Vízügyi Igazgatóságoknak kiküldésre került. Az 1979/2013. (XII. 23.) Korm. határozat alapján elkészültek a nyílt ártéri települések vízkárelhárítási tervei az árvízvédelmi töltések átfogó talajmechanikai vizsgálatai A 2014 márciusában a Balaton déli partján fekvő településeken helyi vízkárelhárítási feladatokat kellett ellátni. A települések vízkárelhárítási terveinek kiegészítése megtörtént. Az Árvízvédelmi Munkacsoport és a Folyó- és tógazdálkodási munkacsoport tevékenysége A Nagyvízi mederkezeléssel kapcsolatos kérdések, kezelési tervek készítése feladatok és határidők tervek elkészítésének folyamata, főbb problémái Stratégiai munkacsoport A Balaton vízszintszabályozása aktuális kérdései a vízkészlet időbeni változása hosszú- és rövidtávú vízállás előrejelzés módszertana 2014. évi vízállás adatsorokat és a nyári időszakra prognosztizálható vízállások Hozzászólások/Javaslatok

Öt VIZIG közösen elkészített és Engi Zsuzsanna, NYUDUVIZIG osztályvezető tolmácsolásában előadott ’Helyi vízkárelhárítás - Kisvízfolyásaink árvizei’ előadás alapján, a NYUDUVIZIG javasolja összehívni a Vízrendezési munkacsoportot az alábbi feladatokra:

fogalmak pontosítása pl. helyi vízkárelhárítás fogalmának kibővítése, javaslattétel az érintett jogszabályokra, amelyeknél a pontosítást el kell végezni, a kisvízfolyásokon levonuló árvizekre készültségi fokozatok meghatározása, kisvízfolyásokon lévő árvízcsúcs-csökkentő tározók üzemeltetési szabályzatában a védekezési fejezetek egységesítése, fokozatok elrendeléséhez helyi vízkárelhárítás alatt, korm. rendelet tervezet előkészítése, véleményeztetése, kiadatásának elindítása, VIR rendszer: a helyi vízkárelhárítási modul kibővítése típusokra bontással, fokozatok elrendelésével, napi jelentések átalakításával. Lovas Attila, KÖTIVITIG Igazgató, a mezőgazdasági vízszolgáltatás átszervezéséhez, a térítésmentes vízszolgáltatás bevezetéséhez 2014. évre a következő Intézkedési Terv javaslatokat terjesztette fel:

Az állami tulajdonú csatornák átadás-átvétele, üzembe adása tekintetében átmeneti 2014. évet arra kell felhasználni, hogy jogi, szervezeti, finanszírozási változások tekintetében a 2015. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási idényt már szervezetten és egységes eljárás rend keretében lehessen megkezdeni. Ehhez első lépésként a szükséges jogszabályi változtatásokat (115/2014 Korm. rend., 2/1997 KHVM rend., 232/1996 Korm. rend.), a jogharmonizáció, az egységes értelmezés érdekében a lehető leggyorsabban el kell készíteni, amelynek előkészítésére jó alkalmat ad a jogászok részére megszervezésre kerülő országos konferencia.

A mezőgazdasági vízszolgáltatás, üzemelés feladatainak felelős ellátásához döntés szükséges:

annak érdekében, hogy a tevékenységet a VIZIG-ek részben vagy teljesen átvegyék, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek felmérése, biztosítása szükséges és/vagy

arról, hogy mely fürtök, öntöző rendszerek üzemeltetése során milyen tevékenységi köröket lehet külső üzemeltető/vízszolgáltató szervezeteknek kiadni, illetve ezekkel a szervezetekkel szemben központilag, egységesen milyen kritériumok, megfelelőség írható elő. Az üzemeltető/vízszolgáltató szervezet kiválasztáshoz pályázati kiírások szükségesek, és/vagy arról, hogy a meglévő üzemeltetői/vízszolgáltatói kör - megfelelőség esetén - továbbra is alkalmazható legyen a meglévő üzemeltetői szerződések módosításával, meghosszabbításával, pályáztatás nélkül, arról, hogy kikerüljön a mezőgazdasági vízszolgáltatás a szabadáras tevékenységek köréből és ismét központilag meghatározott, kötött áras legyen.

Törekedni kell arra, hogy az átláthatóság, hatékonyság érdekében az üzemeltetői/vízszolgáltatói lánc, annak racionalizálásával a lehető legrövidebb legyen.  

A NYUDUVIZIG munkatársa, a plenáris ülésen elhangzottakhoz az alábbi megjegyzéseket fűzte: A felmért keresztszelvények pontossági kérdései illetve egymáshoz viszonyított homogenitásának hiányossága kapcsán megjegyezte, hogy a vízügyi igazgatóságok nagy számú GNSS műholdas helymeghatározó műszerrel rendelkeznek, de a mért adatok ellenőrzése, felhasználása nem kontrollált, nincs összhangba hozva a korábban mért adatokkal. A néhány évvel ezelőtt készült tervezet, az ún. Ágazati Felmérési Irányelv, tartalmazta a fenti kérdéssel kapcsolatos ajánlásokat. A NYUDUVIZIG javasolja az irányelvet felülvizsgálni és kiadatni.

A konferencia előadásaiban többször említésre került az ÁKK II. keretében létrehozott adatok köre. Ennek elérhetőségeit, felhasználási előírásait az Igazgatóságoknak meg kellene küldeni!

Andó Mihály, ATIVIZIG, az alábbi hozzászólást tette: A társulati kezelésben művek kapcsán elhangzott előadáshoz kapcsolódóan megerősítette azt a munka és költségigényes tevékenységet, mely azon területek felmérésére és megosztására irányul, ahol jelenleg a csatornák nincsenek földhivatalilag önálló helyrajzi számon nyilvántartva. Jelezte, hogy a társulati kezelésű csatornákon, legtöbbször a csatorna helyrajzi számán lévő szivattyútelepek esetében a felépítményi létesítmény, még inkább  a gépészeti berendezések a társulat vagyonát képezik. Javasolta, hogy az Önkormányzati csatorna felajánlások kapcsán a központilag kiadott „átvételi követelmény rendszer” közös értelmezéssel és egységes hozzáállással történjen. Problémaként a hiteles földhivatali tulajdoni lap másolatok kapcsán a TAKARNET-ről lekért adatok „hitelességének” problémáját vetette fel; erre a választ megkaptuk, - de úgy gondolja további kérdések is vannak. Javasolta azon öntözési engedélyek hatósági felülvizsgálatát, amelyek határozatlan idővel, vagy visszavonásig kerültek kiadásra, és amelyek régóta kikerültek a Hatóság látóköréből (nem szerepelnek a Hatóság által leadott engedély nyilvántartásban, sem az OSAP-ban).

A konferencián elhangzottak alapján Intézkedési terv készült, amelyet a 3. számú melléklet tartalmazza.

Előző - 1   2   3. oldal  
Utolsó módosítás: 2014. július 07., hétfő 18:44, Pászthory Róbert

Csatolmányok

1vizi veszely- es kockazati terkepezes_EU jelentes.ppsx ((meghatározatlan fájl típus))
B2zszolgaltatasi dijak elszamolasa_OE.pps (PPS bemutató)
A2 - Tisza-to UzemSzabFelulv.pps (PPS bemutató)
3jekoztatas a Balaton vizszintszabalyozasarol.pdf (PDF dokumentum)
3kozfoglalkoztatas lehetosegeinek vizsgalata az atvett forgalomkepes allami viziletesitmenyeken 2014.05.pdf (PDF dokumentum)
3SZ-VO ujraszervezese.pdf (PDF dokumentum)
3H_modell vizminosegi karelharitas.pdf (PDF dokumentum)
3tura 2000 jogszabaly modositas aktualis allasa.pdf (PDF dokumentum)
B2_Engi_HVK_Kisvizfolyasok_arvizei.pdf (PDF dokumentum)
B2TIVIZIG vagyonatadas es problemai Bekesi Istvan.pdf (PDF dokumentum)
B214-ben hatalyba lepo jogszabalyok alapjan a vizrendezesi szakterulet.pdf (PDF dokumentum)
B2gyonatvetel es problemai Horvath Angela.pdf (PDF dokumentum)
B2_onkormanyzati felajanlasok_VK_2014.pdf (PDF dokumentum)
B2szagos ertekezlet 2014_05_07.pdf (PDF dokumentum)
A2M kezeles kijeloles szf.pdf (PDF dokumentum)
A2SZ orszagos felulvizsgalat - elozetes.pdf (PDF dokumentum)
A2lyo- es togazdalkodasi mcs Rab Ferenc.pdf (PDF dokumentum)
A2zm_karelhanyageszkoz.pdf (PDF dokumentum)
A2latoni telepulesek vizkar tervei Burian Alajos DDVIZIG.pdf (PDF dokumentum)
A2vizvedelmi munkacsoport tevekenysege.pdf (PDF dokumentum)
A2iltarteri telepulesek vizkarelharitasi tervei.pdf (PDF dokumentum)
A2S_Redly.pdf (PDF dokumentum)
1ntozesi igenyek meghatarozasanak allasa.pdf (PDF dokumentum)
1lami tulajdonu forgalomkepes allami viziletesitmenyek atadas-atvetele.pdf (PDF dokumentum)
1vizi Koncepcio tervezes SWOT analizis eredmenyei.pdf (PDF dokumentum)
1szamolo Tarsulati szerzodesek, elszamolasok_2012-2013.pdf (PDF dokumentum)
1 AKK projekt konstrukcio eddigi eredmenyei.pdf (PDF dokumentum)
1lvizi veszelyeztetettseg terkepetes eredmenyei_Bozan_.pdf (PDF dokumentum)
1dekezesi eroforrasok biztositasa.pdf (PDF dokumentum)
1zkarelharitassal kapcsolatos jogszabalyok modositasa_Barabas Akos.pdf (PDF dokumentum)
Orszagos-konf-program20140404 (PDF dokumentum)
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat