Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Közfoglalkoztatási referens

Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

2023. május 15., hétfő 09:04

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Közfoglalkoztatási Osztály

KÖZFOGLALKOZTATÁSI REFERENS

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.15.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően – pályázatot hirdet az intézmény Közfoglalkoztatási Osztály, közfoglalkoztatási referens munkakör határozatlan időre szóló betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Pálya utca 9. (esetenként vidéki utazás)

A munkakörbe tartozó feladatok:

a vízügyi közfoglalkoztatási szakterület országos koordinációjában való részvétel vízügyi közfoglalkoztatási nyilvántartások, statisztikák vezetése és ezek országos koordinációjában való részvétel közfoglalkoztatási pályázatok (kérelmek) megírása előadások, bemutatók készítése és előadása területi és ágazati szintű ellenőrzésekben való részvétel kapcsolattartás a Belügyminisztérium illetékes államtitkárságával, valamint a vízügyi igazgatóságokkal és a kormányhivatalok foglalkoztatási szerveivel kijelölés alapján az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) munkájában való részvétel

Tevékenységét a Közfoglalkoztatási Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében, illetve OMIT tagként az OMIT törzsvezetőjének alárendeltségében végzi

Pályázati feltételek:

felsőfokú végzettség felhasználói szintű számítógépes ismeretek: Word, Excel, PowerPoint B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat magyar állampolgárság cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

legalább 1 éves szakmai és/vagy területi szervnél szerzett tapasztalat közfoglalkoztatás szervezésében szerzett tapasztalat ellenőrzésben szerzett tapasztalat terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a pályázó szakmai életútját bemutató, szakmai önéletrajz (bruttó fizetési igény megjelölésével) a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja azt is, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika@ovf.hu és másolatban a varadi.zoltan@ovf.hu email címre „OVF közfoglalkoztatási referens” jelige feltüntetésével. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Váradi Zoltán osztályvezető úr a 06-1-225-4400/10-301 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követően történik a munkáltatói döntés. A hiányosan és/vagy késve benyújtott pályázat érvénytelen.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

 

Utolsó módosítás: 2023. május 15., hétfő 09:06, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat